Zoals het gaat bij ongelukken, zijn er altijd ook winnaars. Het Leuvense PS Testware - 65 mensen sterk - loopt kans om ook voor het testen van de backoffice van de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) te worden ingeschakeld.
...

Zoals het gaat bij ongelukken, zijn er altijd ook winnaars. Het Leuvense PS Testware - 65 mensen sterk - loopt kans om ook voor het testen van de backoffice van de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) te worden ingeschakeld. Hoewel ons dat eerst bij ondernemingsloketten en griffies was gezegd, liggen de problemen met de KBO niet bij de invoertoepassing. De KBO-web interface van Accenture (en in opdracht van de Federale Overheidsdienst voor ICT getest door PS Testware) werkt zoals het hoort. Evenmin ligt het probleem bij de universal messaging engine, de communicatietoepassing die de ingevoerde gegevens transporteert. Die was al opgeleverd op 8 augustus 2002. Evenmin hapert het bij de mainframeuitbreidingen en de middleware die IBM al eind vorig jaar installeerde. Dat materiaal moest tien transacties per seconde aankunnen, maar IBM garandeerde aan de coördinerende Federale Overheidsdienst voor Economie achteraf dat het ook vijftig transacties per seconde aankan. De boosdoener zit bij de KBO-backofficetoepassing, die de gegevens verwerkt voor ze in de IBM-databases van de FOD Economie terechtkomen. Die toepassing, het werk van ComputerAssociates, was nota bene al op 31 januari opgeleverd en aanvaard door Economie. De openbare aanbesteding voor de KBO, waarop Computer Associates inschreef, dateert zelfs al van 2001. Maar het was pas op 1 juli, bij de start van de ondernemingsloketten, dat de hele keten voor het eerst in een productieomgeving draaide. Volgens Computer Associates was er weinig keuze: de KBO-web interface werd pas op 16 juni opgeleverd (nvdr - ze was wel al sinds 2 april beschikbaar voor acceptatietesten). Hun backoffice-toepassing was wel functioneel getest, maar nooit onder stress. "Daarvoor moesten we wachten op een productieomgeving," zegt marketingdirecteur Dries Cuypers van Computer Associates. Die was pas beschikbaar op het moment dat het systeem live moest gaan, met het bekende desastreuze gevolg. De toepassing kent "problemen van stabiliteit, capaciteit en verwerkingssnelheid," zegt Cuypers. CA zelf draait op voor de kosten van de verbeteringen. Wanneer u dit leest, is mogelijk al de naam van de ' super'-projectmanager bekend die de problemen met de KBO moet oplossen. Zoals alleen al uit de leveringsdata van de verschillende componenten valt af te lezen, was projectmanagement een van de pijnpunten. De Federale Overheidsdienst voor Economie verwijst de vragen naar de oorzaken van het debacle door naar het kabinet van minister van Economie Fientje Moerman (VLD) - één van de acht regeringsleden met bevoegdheden over de informatisering van de overheid - waar men dan belooft terug te bellen. B.L. n