De fabrikanten van fototoestellen slaan zich met megapixels om de oren. Het gevolg is dat de voortgebrachte beelden steeds zwaarder worden. Computers kunnen dergelijke bestanden probleemloos aan, maar dat geldt niet voor de e-mailsystemen.
...

De fabrikanten van fototoestellen slaan zich met megapixels om de oren. Het gevolg is dat de voortgebrachte beelden steeds zwaarder worden. Computers kunnen dergelijke bestanden probleemloos aan, maar dat geldt niet voor de e-mailsystemen. Het gebeurt steeds vaker dat beelden voor privé- of professioneel gebruik per e-mail worden verstuurd. De moderne camera's draaien al gemakkelijk op 8 of zelfs 10 megapixels, waarbij laatstgenoemde bestanden afleveren in RAW- of TIFF-formaat die al gauw oplopen tot 12 Mb. Wanneer u een twintigtal beelden van die omvang wil versturen, dan is dat een moeizame, om niet te zeggen onmogelijke klus. De e-mailaccounts beperken immers doorgaans het volume van de aangehechte bestanden (bij Yahoo! bijvoorbeeld 10 Mb en 20 Mb voor de betaalde versie). Een voor de hand liggende oplossing voor het probleem is het comprimeren van de beeldbestanden. Afstelling op het fototoestel. Alle fototoestellen bieden de mogelijkheid om de beelden in een (gecomprimeerd) JPEG-formaat op te slaan. Een toestel met een capaciteit van 4 megapixels levert JPEG's op die zowat 1,2 Mb groot zijn, maar bij een reflexcamera van 8 megapixels kan een kwaliteitsfoto al snel een gecomprimeerd bestand van 3,3 Mb opleveren. De camera kan wel worden ingesteld om foto's te produceren die niet zo zwaar wegen, maar dat gaat dan wel ten koste van de kwaliteit van het beeld. Het is dan ook beter om foto's te nemen in een hoge kwaliteit en ze vervolgens op de computer met een speciaal programma te verkleinen, zodat er een versie tot stand komt die 'verteerbaar' is voor de e-mailprogramma's. De ideale resoluties voor verzendingen per e-mail zijn 640x480 of 600x800 pixels. Digitale beeldcompressie. De omzetting naar JPEG kan bijvoorbeeld worden gedaan met een programma zoals Paint, dat inbegrepen is in Windows. Om het te gebruiken, moet u in het startmenu achtereenvolgens 'Alle programma's', 'Bureau-accessoires' en 'Paint' aanklikken. Importeer vervolgens de beelden met het menucommando Bestand-Openen en formateer ze door onder 'Opslaan als... ' het bestandstype JPEG te selecteren. Met andere beeldbewerkingsprogramma's (Photoshop Elements, PaintShop Pro, enz.) kan hetzelfde resultaat worden verkregen. Die programma's bieden bovendien de mogelijkheid om het compressieniveau te regelen en dus de omvang van het bestand te beïnvloeden. Pas wel op met dat compressieniveau: een beeld dat kleiner wordt dan enkele honderden kilobyte verliest heel wat detail. Om de exacte omvang van een foto te weten te komen, volstaat het rechts te klikken en de grootte af te lezen onder Eigenschappen. Zodra de beelden geconverteerd en gecomprimeerd zijn naar JPEG kan u ze gewoon e-mailen als bijlage in Outlook (zie kader). Wanneer een grote reeks foto's moet worden verstuurd (meer dan 10), dan kunnen de beelden best in een enkel bestand worden samengebracht met behulp van een hulpprogramma als WinZip (eveneens inbegrepen in Windows), dat des te praktischer is daar het de bestanden samenperst zonder verlies aan kwaliteit. Dankzij een shortcut in Windows kan u snel toegang krijgen tot die software; selecteer met de muis de foto's die moeten worden opgestuurd, klik rechts om het contextueel menu te voorschijn te brengen en rond de operatie af door te klikken op WinZip. Compressie en automatische verzending. De eenvoudigste methode bestaat er evenwel in gebruik te maken van een programma dat het werk automatisch doet. Google verspreidt op het internet een gratis programma voor het bewerken van foto's, Picasa (http://picasa.google.com), dat ook een functie voor het versturen van e-mails bevat. De geselecteerde beelden worden automatisch verkleind tot het formaat dat door de gebruiker werd gekozen en vervolgens worden ze verzonden. Net als Picasa bevat de map 'Mijn Afbeeldingen' in Windows XP/Vista (bereikbaar via het startmenu) alle foto's die zich op de harde schijf van de computer bevinden. Het volstaat de foto's te selecteren die men wil versturen en op de keuzemogelijkheid 'Verzenden' te klikken. U krijgt dan een venster te zien waarin u wordt voorgesteld om ze automatisch te comprimeren volgens verschillende beschikbare resoluties. Telkens krijgt u daarbij de grootte van de resulterende bestanden te zien. Een onmisbare functie! Boris Jancen