VKW(het Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden) en de niet-gouvernementele organisatie (ngo) Act sloten begin maart '96 met Trends de CPP-alliantie : Company Partnership Plan (zie Trends van 7 maart jl.).
...

VKW(het Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden) en de niet-gouvernementele organisatie (ngo) Act sloten begin maart '96 met Trends de CPP-alliantie : Company Partnership Plan (zie Trends van 7 maart jl.). Doel : Een kanaal zijn dat gepersonaliseerde contacten mogelijk maakt tussen Vlaamse ondernemers en ondernemers in de Derde Wereld. CPP wil de streekgebonden economie stimuleren via een lokaal partenariaat (aandacht, coaching-training-stage, technische bijstand, globaal leren denken) dat eventueel kan uitmonden in het vinden van een afnemer of het opstarten van een joint venture. Hoe ? : U vindt regelmatig in Trends bedrijfsfiches van potentiële partners (wie zijn ze ? welke vormen van samenwerking zijn mogelijk ?). FICHE : EQUATOR VALLEY FARM, UGANDA.Equator Valley Farm situeert zich in Nkozi bij het Victoria-meer in Uganda. Activiteit : Spin-off-bedrijf van "Uganda Martyrs University" ; verwerking van passievruchten.- Het bedrijf koopt bij de lokale boeren, die via hun organisaties ook aandeelhouder zijn in de onderneming, de passievruchten op en verwerkt ze tot fruitsap.- In een volgende fase wordt verwerking tot concentraat en wijn voorzien.Structuur : - Geïncorporeerd naar Ugandees recht als Private Company Limited by Shares in februari 1996. - Kapitaal : Ushs. 80.000.000 (2.600.000 Belgische frank). - Aandeelhouders : Incofin Uganda en de bedrijfsleider Esau Galukanda, de Uganda Martyrs University en de Farmers Association. Tewerkstelling : Naast de manager wordt voor de verwerking een vijftal medewerkers voorzien wanneer de productie op kruissnelheid is. Dispatching van vraag en aanbod gebeurt via het CPP-secretariaat voor :leveren van technische uitrustingsgoederen, van knowhow/coaching, het aanbieden van een stage in een Vlaams bedrijf voor coöperanten en voor bedrijfsleiders uit de Derde Wereld ;een financiële inbreng onder vorm van een lening aan het financieringsfonds Facto of een kapitaalsinbreng via de investeringsmaatschappij Incofin. Voor meer inlichtingen over de werking van het Company Partnership Plan, bel Griet Van Dingenen, tel. (03) 829.25.03 of fax (03) 825.09.41.De giftenrekening (fiscaal aftrekbaar) van Company Partnership Plan is : 402-7539006-66