VKW(het Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden) en de niet-gouvernementele organisatie (ngo) Act sloten begin maart '96 met Trends de CPP-alliantie : Company Partnership Plan (zie Trends van 7 maart jl.).
...

VKW(het Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden) en de niet-gouvernementele organisatie (ngo) Act sloten begin maart '96 met Trends de CPP-alliantie : Company Partnership Plan (zie Trends van 7 maart jl.). Doel : Een kanaal zijn dat gepersonaliseerde contacten mogelijk maakt tussen Vlaamse ondernemers en ondernemers in de derde wereld. CPP wil de streekgebonden economie stimuleren via een lokaal partenariaat (aandacht, coaching-training-stage, technische bijstand, globaal leren denken) dat eventueel kan uitmonden in het vinden van een afnemer of het opstarten van een joint venture. Hoe ? : U vindt regelmatig in Trends bedrijfsfiches van potentiële partners (wie zijn ze ? welke vormen van samenwerking zijn mogelijk ?). FICHE : TEMEWO CO. LTD. TANZANIA.Temewo staat voor Tengeru Metal Works, gevestigd in Arusha, Noord-Tanzania. Activiteit : Metaalverwerking, ontwerp en productie van gereedschap en machines ; promotie van het gebruik van aangepaste technologie.- Het eerste machine type dat in productie gaat is een handbediende oliepers voor zonnebloempitten die zeer geschikt is voor gebruik in de dorpen. Er bestaat een duidelijke vraag naar dit type aangepaste werktuigen voor verwerking van de eigen productie.- Andere voorziene producten : baksteenpersen en handbediende wanmolens.Structuur : - Geïncorporeerd naar Tanzaniaans recht als Private Company Limited by Shares op 6 november 1995. - Kapitaal : Tshs. 8.000.000 (400.000 Belgische frank). - Aandeelhouders : Incofin Tanzania en de bedrijfsleider Ezekiel Sumary. Tewerkstelling : twee personen in vaste dienst, gemiddeld vier tijdelijken. Dispatching van vraag en aanbod gebeurt via het CPP-secretariaat voor :leveren van technische uitrustingsgoederen, van knowhow/coaching, het aanbieden van een stage in een Vlaams bedrijf voor coöperanten en voor bedrijfsleiders uit de derde wereld ;een financiële inbreng onder vorm van een lening aan het financieringsfonds Facto of een kapitaalinbreng via de investeringsmaatschappij Incofin. Voor meer inlichtingen over de werking van het Company Partnership Plan, bel Griet Van Dingenen, tel. 03/829 25 03 of fax 03/825 09 41. De giftenrekening (fiscaal aftrekbaar) van Company Partnership Plan is : 402-7539006-66