Van de intercommunale Interelectra, actief op het grondgebied van de provincie Limburg én de gemeente Laakdal, kan men moeilijk zeggen dat ze gierig is. Jaar na jaar wordt zo'n 1,7 tot 1,8 miljard frank geïnvesteerd in onderhoud en uitbreiding van het elektriciteits- en kabeldistributienetwerk.
...

Van de intercommunale Interelectra, actief op het grondgebied van de provincie Limburg én de gemeente Laakdal, kan men moeilijk zeggen dat ze gierig is. Jaar na jaar wordt zo'n 1,7 tot 1,8 miljard frank geïnvesteerd in onderhoud en uitbreiding van het elektriciteits- en kabeldistributienetwerk. "Dit jaar komt daar nog ruim 1 miljard frank bij," zegt algemeen directeur Jo Geebelen. "En dan heb ik het nog niet eens over onze investeringen in gas. Wij nemen immers vanaf juli 2000 het gasnetwerk van Pligas ( Provincie Limburg Gas) over. Concreet gebeurt dat door het aandelenpakket van Electrabel in Pligas voor 2 miljard frank over te kopen. De volgende jaren investeren we nog eens 6 miljard frank in gas. Het is de bedoeling om de penetratiegraad van aardgas, nu 25% in Limburg, stilaan op te trekken tot het Vlaams gemiddelde van 40% à 50%." De investeringen van Interelectra zorgen elk jaar voor 300 tot 400 jobs bij de meest diverse onderaannemers. Dat extra miljard moet dus goed zijn voor - ruw geschat - nog eens 200 manjaren."De meest in het oog springende vernieuwing is ongetwijfeld de intrede van Telenet in de provincie Limburg," zegt Jo Geebelen. Telenets ruggengraatring, een glasvezelverbinding doorheen heel Vlaanderen, loopt al door de provincie en in Hasselt staat een schakelcentrale. Nu wordt 250 miljoen frank geïnvesteerd in de aanleg van glasvezelkabel voor de secundaire ringen, in kopstations en in optische nodes of knooppunten. In mei zouden zo'n 35.000 gezinnen voor het eerst met Telenet kunnen werken. "Daarnaast maken wij van de gelegenheid gebruik om het kabeldistributienetwerk van Interelectra op te waarderen van 450 Mhz tot 860 Mhz. Niet onmiddellijk een noodzaak, maar het geeft ons de mogelijkheid om op termijn meer televisiezenders door te sturen," aldus Geebelen. "Dankzij de verglazing van ons netwerk en de capaciteitsverdubbeling zullen wij over het meest performante netwerk ter wereld beschikken." Op het investeringslijstje van 1999 staan ook nog de verdere ombouw van het 70kV-hoogspanningsnet naar een 150kV-net (300 miljoen frank in 1999), het vernieuwen van 125 kilometer 10kV-middenspanningslijn en 110 kabines (400 miljoen frank), het systematisch installeren van energiezuinige straatverlichting (200 miljoen frank) en ten slotte het verzwaren en ondergronds brengen van laagspanningsleidingen (600 miljoen frank). Geebelen: "Binnen dit en tien jaar moeten hier in Limburg zoveel mogelijk luchtlijnen onder de grond zijn gebracht. Een kwestie van esthetiek en ecologie: visuele vervuiling is ook vervuiling."