De bedrijfsrevisor die vorige week bijdroeg aan de koersval van Option met 23 %, is een prille vijftiger die niet bekendstaat als een onruststoker, integendeel. Leo Van Steenberge, partner bij Deloitte Bedrijfsrevisoren, hecht grote waarde aan overleg en goede relaties. Hij is zelfs één van de zes vaste leden van de Federale Bemiddelingscommissie, wat zowat de beroepsorde is voor de ongeveer 1800 tijdelijke bemiddelaars die de rechtbank kan aanstellen in burgerlijke, sociale, familiale of handelsgeschillen. "Uiteraard is hij een man van consensus," zegt voorzitter Bertrand Asscherickx van de Bemiddelingscommissie, waarvan de leden werken voor 50 euro per vergaderdag.
...

De bedrijfsrevisor die vorige week bijdroeg aan de koersval van Option met 23 %, is een prille vijftiger die niet bekendstaat als een onruststoker, integendeel. Leo Van Steenberge, partner bij Deloitte Bedrijfsrevisoren, hecht grote waarde aan overleg en goede relaties. Hij is zelfs één van de zes vaste leden van de Federale Bemiddelingscommissie, wat zowat de beroepsorde is voor de ongeveer 1800 tijdelijke bemiddelaars die de rechtbank kan aanstellen in burgerlijke, sociale, familiale of handelsgeschillen. "Uiteraard is hij een man van consensus," zegt voorzitter Bertrand Asscherickx van de Bemiddelingscommissie, waarvan de leden werken voor 50 euro per vergaderdag. Op zich waren het maar een paar regeltjes in zijn Verslag van het beperkte nazicht van de geconsolideerde halfjaarcijfers aan de raad van bestuur van Option, maar ze waren wel pijnlijk voor het management, waarmee hij als commissaris toch door één deur moet kunnen: "De administratieve organisatie met betrekking tot het opvolgen van de handelsvorderingen en de voorraden vertoonde tijdens de eerste 6 maanden van het boekjaar een aantal belangrijke leemtes, die mogelijks een materiële impact kunnen hebben op de waardering van de rubrieken handels- en overige vorderingen en voorraden op 30 juni 2007," schreef Van Steenberge. Secretaris-generaal David Szafran van het Instituut der Bedrijfsrevisoren: "Men vraagt van de commissaris om een onafhankelijk verslag te maken in het belang van derden - maar hij moet voorzichtig zijn om het belang van de onderneming niet in het gedrang te brengen en hij moet vermijden dat hij in de toekomst klachten krijgt als hij bepaalde elementen niet in zijn verslag brengt. Het is een moeilijk evenwicht." Dat is des te moeilijker in dit geval omdat Jan Callewaert niet alleen chief executive officer en voorzitter van de raad van bestuur, maar ook nog altijd referentieaandeelhouder is van Option. Deloitte factureerde vorig jaar 295.000 euro aan Option. Aan dat soort overwegingen laat Leo Van Steenberge zich niet gelegen, getuigen zijn vrienden. "Hij is rechtlijnig. Het verbaast me niet dat hij daar zijn verantwoordelijkheid opneemt. Ik heb hem nooit anders geweten," zegt Serge Grysolle, de Aalsterse Open VLD-schepen, die met Van Steenberge in de klas zat bij de "Jesuïten", in het Sint-Jozefscollege in Aalst. Hoewel hij zich zelden publiek uitspreekt, hield Van Steenberge na de Enronaffaire wel enkele causerieën over de ethiek van de bedrijfsrevisor (in 2002 nam Deloitte & Touche de Enronauditors Arthur Andersen over). Vader Edmond Van Steenberge, tragisch verongelukt in Parijs toen Leo mid-twintig was, was een bekende oogarts in Aalst, gehuwd met Myriam Santens, zus van baron Marc Santens, de voormalige voorzitter van de Oudenaardse badstoffenfabrikant, oud-VEV-voorzitter en tussen 1994 en 1997 ook bestuursvoorzitter van Kredietbank. Jean-Baptiste Santens, die nu de textielgroep leidt, is een neef, Isabelle Santens van kledingbedrijf Andres is een nicht van Leo Van Steenberge. Wat maakt dat hij, als geboren animator, op nogal wat bijeenkomsten in West-Vlaanderen te vinden is. Van Steenberge is volgens Graydon ook commissaris bij enkele bedrijven van de tak Stefan Colle uit de nu fuserende Beaulieugroep. Om relaties zit hij dus niet verlegen. Zijn gezellige figuur heeft hij uit de tijd dat hij rechten (en later bedrijfsrevisoraat) studeerde. Van Steenberge is de oprichter van de Zuid-Oost-Vlaamse Studentenvereniging, bekend als ZOV, die in café Nele aan het Hogeschoolplein in Leuven hof hield. Het ZOV-bal was één van de evenementen die je niet kon overslaan, herinnert zich Joanne Celens, vandaag gedelegeerd bestuurder van softwarebedrijf Synthetron. Na ZOV kwam Tenera, de alumnivereniging van ZOV, waarvan Leo Van Steenberge nog altijd voorzitter is en waarvan de ledenlijst een "Wie is Wie" van ondernemend Vlaanderen tussen Waregem-Oudenaarde en Aalst-Dendermonde is. "We komen een paar keer per jaar samen, heel plezant," zegt gedelegeerd bestuurder Peter Roelens van de snelgroeiende telecomdienstverlener TeleLinQ. "Tijdens de Ronde van Vlaanderen organiseren we elk jaar een barbecue voor zo'n vijfhonderd man, gewoonlijk op de Koppenberg."Volgens advocaat Matthias Storme wil Leo Van Steenberge via Tenera een meer permanente structuur meegeven aan ZOV, naar het model van de Duitse studentenclubs, al heeft hij daar nog een weg te gaan. Dat Laurette Onkelinx (PS) hem benoemde in de Bemiddelingscommissie, zegt niets over zijn politieke overtuiging. Die valt eerder in de Vlaamse beweging te situeren, hoewel hij geen familie is van parlementslid Gerda Van Steenberge (Vlaams Belang) en, voor zover we weten, hij nooit een politiek mandaat opnam. Hij is lid van de Orde van den Prince, een culturele vereniging met flamingantische en Groot-Nederlandse inslag, die de woorden "amicitia" en "tolerantia" in haar logo draagt. Hij is gehuwd met een tandarts, woont in Buggenhout en heeft twee zonen en een dochter. Leo Van Steenberge, het past hem, bedankte beleefd maar kordaat om op enigerlei manier mee te werken aan dit artikel. Partner bij Deloitte Veroorzaakte met zijn opmerkingen op het management van Option mee een koersval. Langs moederskant verwant met de familie Santens.Bruno Leijnse