De Europese vastgoedmarkten bieden nu meer aantrekkelijke investeringskansen dan in het vierde kwartaal van 2011. De meest recente DTZ Fair Value Index (zie kader) voor alle Europees vastgoed staat in het eerste kwartaal van 2012 op 46, een stijging tegenover de 36 van het vierde kwartaal van 2011. Dat is een gevolg van de opwaartse herziening van verschillende Europese kernmarkten. De prijzen zijn er extra aantrekkelijk in vergelijking met de opbrengsten uit overheidsobligaties, want die bleven in het eerste kwartaal van 2012 dalen.
...

De Europese vastgoedmarkten bieden nu meer aantrekkelijke investeringskansen dan in het vierde kwartaal van 2011. De meest recente DTZ Fair Value Index (zie kader) voor alle Europees vastgoed staat in het eerste kwartaal van 2012 op 46, een stijging tegenover de 36 van het vierde kwartaal van 2011. Dat is een gevolg van de opwaartse herziening van verschillende Europese kernmarkten. De prijzen zijn er extra aantrekkelijk in vergelijking met de opbrengsten uit overheidsobligaties, want die bleven in het eerste kwartaal van 2012 dalen. Het aantal markten die de Fair Value Index als 'hot' (een verwacht rendement van meer dan 5 procent in de komende vijf jaar) bestempelt, steeg in het eerste kwartaal van 2012 tot achttien, tegenover slechts negen in het vierde kwartaal van 2011. De index wijst erop dat toppanden voor investeerders relatief aantrekkelijk blijven in het woelige economische klimaat. Verschillende Europese kernmarkten zagen in het eerste kwartaal van 2012 hun score stijgen. Die markten met een hogere quotering liggen verspreid over Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België en de Scandinavische landen. De hogere scores weerspiegelen de stijgende rendementen van kwalitatief hoogstaand vastgoed tegenover de dalende rendementen uit overheidsobligaties en hogere vastgoedopbrengsten in markten zoals La Défense in Parijs. De Duitse kantorenmarkt haalt een opbrengst van ongeveer 5 procent. De meeste regionale kantorenmarkten in het Verenigd Koninkrijk scoren zelfs 6 procent of meer. Scandinavische markten halen vergelijkbare resultaten. Wie daar investeert, haalt een voldoende hoog rendement. Maar drie markten haalden een lagere score dan in het laatste kwartaal van 2011. Op de retailmarkt in Berlijn zakte de winst van 4,9 tot 4,75 procent. In de retailmarkt van Lyon vallen de vooruitzichten op huurgroei lager uit. De derde daler is Warschau, waar het rendement uit industrieel vastgoed daalt. Toprendementen op de Europese markten bleven het voorbije jaar stabiel. Ondanks de economische problemen zit er geen merkbare beweging in de op-brengsten in Spanje en Italië. In Italië zien we wel de eerste tekenen van verandering: de opbrengsten van de Milanese kantorenmarkt stegen met 50 basispunten tot 6,3 procent. De prijszetting in die markten moet van nabij worden gevolgd om te weten of die verandering een bredere trend wordt. Op basis van de DTZ Fair Value-analyse moeten de opbrengsten in de Europese periferie stijgen vooraleer investeerders voldoende rendement boeken. De kalmerende effecten van de herfinancieringsoperatie van de Europese Centrale Bank namen de voorbije weken af omdat de eurocrisis uitdijt. Dat verergerde de kloof tussen de kernmarkten en de periferie, en deed de opbrengsten uit obligaties dalen in Zweden, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, terwijl ze die in Portugal, Italië, Spanje en Ierland doet stijgen. JOHAN STEENACKERS