In de Belgische voedingsdistributie stelt Colruyt zich op als de 'prijzenkam- pioen', maar nu heeft de supermarktketen ook op milieugebied een eerste prijs in de wacht gesleept. De Belgische Federatie van de Distributie (Fedis) heeft haar Mercuriusprijs voor de handelszaak van het jaar 2007 toegekend aan Colruyt. Dit jaar stond de wedstrijd, die aan haar twintigste editie toe was, in het teken van duurzaamheid.
...

In de Belgische voedingsdistributie stelt Colruyt zich op als de 'prijzenkam- pioen', maar nu heeft de supermarktketen ook op milieugebied een eerste prijs in de wacht gesleept. De Belgische Federatie van de Distributie (Fedis) heeft haar Mercuriusprijs voor de handelszaak van het jaar 2007 toegekend aan Colruyt. Dit jaar stond de wedstrijd, die aan haar twintigste editie toe was, in het teken van duurzaamheid. De distributeur uit Halle legde de grondvesten voor zijn beleid van duurzame ontwikkeling al in 1990 met het Green Linecharter. "Bij ons gaan economie en ecologie hand in hand", luidt het commentaar van Luc Rogge, directeur-generaal van Colruyt (205 verkooppunten in België en een omzet van 5,2 miljard euro). Colruyt kan alleen de laagste prijzen hanteren als het de kosten heel laag houdt. Dat betekent vaak bezuinigen op energie, verpakking en afval. Colruyt ontplooit trouwens verschillende groene initiatieven, van het verminderen van de CO2-uitstoot in distributiecentra en winkels (onder meer met spaarzame en functionele verlichting en gesloten diepvrieskoffers) tot het verhogen van de productie van groene energie. De groep heeft dit jaar bijvoorbeeld een tweede windmolen in gebruik genomen op het terrein van het distributiecentrum in Gellingen. Ze heeft echter ook geïnvesteerd in zonne-energie door zonnepanelen te plaatsen op het dak van een entrepot. De twee windmolens en zonnepanelen zorgen ervoor dat de uitstoot van kooldioxide met 2130 ton per jaar verlaagd wordt. Vanuit diezelfde invalshoek heeft Colruyt ook een supermarkt in Ninove uitgerust met zonnepanelen. Telkens als er een winkel verbouwd wordt, vervangt het bedrijf onder meer de stookolieketel door een minder energieverslindende installatie op gas. Colruyt stelt ook een fiets en complete fietsuitrusting ter beschikking aan 850 medewerkers. In ruil leggen ze minstens vier dagen per week het traject van en naar het werk af met de fiets. Aan het groene mobiliteitsplan - dat ook carpooling en een scooterproject omvat - doen meer dan 1900 werknemers mee (bijna een op negen). Het bespaart per jaar 1151 ton CO2. Afvalverwerking is een andere krachtlijn van de milieupolitiek van de groep. Sinds 1992 werd 133.000 ton verpakking uitgespaard. Sinds dat jaar produceert het bedrijf ook groene elektriciteit door organisch afval te methaniseren. Maar het wil nog verder gaan: zo is er voor volgend jaar een nieuwe windmolen gepland in Ieper en zullen nog andere vestigingen en distributiecentra uitgerust worden met zonnepanelen. "Het is de bedoeling om CO2-neutraal te worden", kondigt Luc Rogge aan. "Colruyt wil alle koolstofemissies die het veroorzaakt compenseren met de productie van groene energie." Om dat te bereiken sleutelt een team van acht ingenieurs constant aan het energiebeleid van de onderneming. De duurzame ontwikkeling beperkt zich niet tot de bescherming van het milieu. Op vraag van de chauffeurs heeft Colruyt bijvoorbeeld dodehoekcamera's geïnstalleerd op zijn vrachtwagens. Ten slotte is de groep betrokken bij verschillende sociale projecten in België (voedselbanken, SOS Kinderdorpen) en bij scholingsprogramma's in het buitenland (Indonesië, Rwanda). In 2002 lanceerde Colruyt samen met dochter Dreamland (speelgoed en seizoensgebonden artikelen) het charter over kinderarbeid. Allemaal initiatieven die bij de jury van de Mercuriusprijs duidelijk in goede aarde gevallen zijn. S. V