Na de kantoormarkt, de horeca, het zorgvastgoed en de publiek-private samenwerkingen (scholen, kazernes, enzovoort) zet Cofinimmo de stap naar het woonvastgoed. De locatie voor het eerste residentiële project van de vastgoedbevak mag er zijn: de Brusselse Livingstonelaan, hartje Europese wijk en op een boogscheut van de Maria-Louiza-square.
...

Na de kantoormarkt, de horeca, het zorgvastgoed en de publiek-private samenwerkingen (scholen, kazernes, enzovoort) zet Cofinimmo de stap naar het woonvastgoed. De locatie voor het eerste residentiële project van de vastgoedbevak mag er zijn: de Brusselse Livingstonelaan, hartje Europese wijk en op een boogscheut van de Maria-Louiza-square. Cofinimmo herontwikkelt het gebouw Livingstone, in gebruik door DVV (Dexia Insurance Belgium). "We hadden niet verwacht dat onze huurder, van wie het huurceel afliep, zo snel zou vertrekken", legt CEO Serge Fautré uit. "Maar het is hier niet anders dan in de rest van de Europese wijk en het Brusselse CBD. De banken zijn zwaar getroffen door de crisis en slanken af. Ze verminderen het personeel en de ingenomen kantooroppervlakte." Cofinimmo kocht het gebouw Livingstone in 2003 van DVV dat nadien huurder bleef. Het gebouw heeft een oppervlakte van 17.000 vierkante meter. "Het oudste deel, aan de Etterbeeksesteenweg, stamt uit de jaren zeventig. Het achtergelegen gedeelte in de Filips de Goedestraat werd in 1996 gebouwd. Het hele bouwblok wordt voor de reconversie helemaal ontmanteld. Het goede nieuws is dat de structuur van het gebouw erg functioneel is en dat er een interessante indeling in woonruimten mogelijk is", meldt Philippe Verdussen van Archi 2000, de architect van het project. Hij heeft onlangs bij de stad Brussel de bouwaanvraag ingediend. De appartementen met oppervlakten tussen 55 en 170 vierkante meter (terras niet inbegrepen) worden gecommercialiseerd tegen een prijs per vierkante meter van ongeveer 4000 euro. Op de 1050 vierkante meter van de gelijkvloerse verdieping komen handelszaken, kwestie van het behoorlijk ontrafelde lokale weefsel, waarvan alleen nog wat horeca overblijft, te herstellen. Is dit het eerste woningproject in een lange rij? En is het de bedoeling om de portefeuille van de vastgoedbevak die nu nog geconcentreerd is rond drie polen (kantoren, horeca en seniories) verder te diversifiëren? Serge Fautré antwoordt genuanceerd: "We zullen onze gedachten laten gaan over elk gebouw in de portefeuille dat het einde van zijn levensloop bereikt. We zijn zelfs bereid om nieuwe panden aan te kopen en ze en passant om te bouwen met wat residentieel als dat nodig is om het dossier in de wacht te slepen." "Maar het heeft geen zin om projecten op te starten op plekken waar de markt geen vragende partij is. Het is een beetje zoals in het kantoorsegment. Op dit ogenblik staat in Brussel 1,5 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg en ik kan u verzekeren dat het niet alleen om verouderde gebouwen gaat. We moeten dus wel twee keer nadenken voor we een nieuw project opstarten. Wij zijn geen projectontwikkelaars, gebouwen ombouwen is niet onze kernactiviteit. We hebben in onze portefeuille voor 4 miljard euro aan activa zitten die voortdurend rendabel moeten worden gehouden." Fautré en Xavier Denis, zijn nieuwe rechterhand in de onderneming nu Jean Franken met pensioen is, maken een snelle schets van de plekken in Brussel waar een omschakeling naar huisvesting op dit ogenblik gerechtvaardigd is. In de Regentschapsstraat, de wijk rond de Zavel, aan de Terhulpensesteenweg, de Vorstlaan, de Tervurenlaan en ook op de Woluwelaan, waar de vastgoedbevak zelf gevestigd is. Kortom, overal wemelt het van de kantoorgebouwen die uiterst geschikt zijn om omgebouwd te worden tot woonruimte als de markt daarom vraagt. "Niets sluit uit dat op termijn bijvoorbeeld een symbolisch pand als het hoofdkwartier van AXA op de Vorstlaan omgevormd wordt tot een ideaal gelegen woonkwartier", zegt Fautré, die er terloops op wijst dat dit historische gebouw eigendom is van Cofinimmo en dat AXA het nog minstens tot 2017 huurt. Fautré geeft toe dat het aantal acquisities vorig jaar aan de lage kant lag (ongeveer 100 miljoen euro aan uitgaven tegenover evenveel inkomsten uit de verkoop van activa), maar toont zich toch zelfverzekerd. "Dit jaar gaan we een behoorlijk bedrag investeren. Het zit in onze genen." Zo heeft Cofinimmo nog een ander belangrijk bouwproject op stapel staan in 2011: het gebouw Wetenschap 15 op de hoek van de Belliardstraat, midden in de duurste wijk van de hoofdstad. "Het contract met de huurder, de Europese Commissie, loopt in december af", zegt de nieuwe operationeel directeur Denis. "Dat biedt ons de gelegenheid om het gebouw te renoveren. We laten het aan minister-president Charles Picqué (PS) over om dat project samen met onze Livingstoneplannen te onthullen op Mipim 2011. In de Wetenschapsstraat willen we een kantoorgebouw optrekken dat hoger is dan het huidige. We zullen daarbij geen vierkante meter oppervlakte winnen. Want ook al zijn we er niet toe gehouden, we willen ons toch voegen naar de geest van het stadsproject van architect Portzamparc. We hopen dat de overheid instemt met onze aanpak en met de plannen voor de nieuwe, achteruitgeschoven gevel die ontworpen werd door Pierre Lallemand." PHILIPPE COULÉE