Hasselt mocht op 6 februari feesten in Gent. De Limburgse stad ontving er voor het project CityDepot de Thuis in de Stad-prijs, waarmee de Vlaamse overheid innovatieve realisaties van steden onder de aandacht brengt. CityDepot biedt een oplossing voor een oud stedelijk zeer: de belevering van winkels in de binnenstad. Dat gebeurt vandaag meestal met veel hinder: verkeersopstoppingen, lawaai en veel CO2-uitstoot... Is City Depot innovatief? Daar valt over te twisten. CityDepot reikt een eenvoudige en bekende oplossing aan. Het organiseert de distributie vanuit een locatie in de stadsrand en transporteert de vrachten met milieuvriendelijke voertuigen. De voordelen liggen voor de hand: minder vervuilende vrachtwagens in het stadscentrum wat het winkelklimaat en de leefbaa...

Hasselt mocht op 6 februari feesten in Gent. De Limburgse stad ontving er voor het project CityDepot de Thuis in de Stad-prijs, waarmee de Vlaamse overheid innovatieve realisaties van steden onder de aandacht brengt. CityDepot biedt een oplossing voor een oud stedelijk zeer: de belevering van winkels in de binnenstad. Dat gebeurt vandaag meestal met veel hinder: verkeersopstoppingen, lawaai en veel CO2-uitstoot... Is City Depot innovatief? Daar valt over te twisten. CityDepot reikt een eenvoudige en bekende oplossing aan. Het organiseert de distributie vanuit een locatie in de stadsrand en transporteert de vrachten met milieuvriendelijke voertuigen. De voordelen liggen voor de hand: minder vervuilende vrachtwagens in het stadscentrum wat het winkelklimaat en de leefbaarheid van de stad ten goede komt. "En toch zagen we in Vlaande- ren alleen maar teleurstellende oefeningen over stadsdistributie", vertelt Marc Schepers, bestuurder van CityDepot. "Omdat de aanpak vaak top-down was en de stad argumenten hanteerde als 'het is goed is voor het winkelklimaat', 'het is duurzaam', enzovoort. Waarop de meeste handelaars reageerden in de trant van: 'Heel tof, maar ik heb daar eigenlijk geen behoefte aan, want mijn goederen worden vandaag probleemloos geleverd'." In Hasselt was het vertrekpunt een intense dialoog met de lokale handelaars die meteen ook een proeffunctie kregen in de reorganisatie van de logistieke keten. En dan was het gewoon een kwestie van doen. "Door effectief aanwezig te zijn in het straatbeeld creëer je visibiliteit en maak je andere handelaars nieuwsgierig. Zo groeit het draagvlak." City Depot startte begin 2012 in een magazijntje van 300 vierkante meter. Een tiental winkeliers stapte meteen op de kar. In maart week CityDepot al uit naar een ruimer depot (680 vierkante meter) en vandaag zijn al ongeveer 60 Hasseltse handelaars aangesloten. De volgende stap is ook de transportsector overtuigen. Een proefproject met de Limburgse logistieke reus H. Essers blijkt succesvol en krijgt een vervolg. "De samenwerking met Essers willen we nu in een model gieten waarmee we naar andere transporteurs kunnen stappen", zegt Schepers. Hij moet wel toegeven dat de formule, ondanks alle voordelen, nog niet zonder overheidssteun kan. Maar dat moet veranderen. "Als je een bundeling in je logistieke keten introduceert, betekent dat onvermijdelijk extra kosten: voor infrastructuur, personeel, enzovoort. Als de overheid zich terugtrekt uit het verhaal, dan komen die lasten bij de ontvanger, de distribiteur en/of de transporteur. Dus moet je daar iets tegenover kunnen stellen. Door de actoren erbij te betrekken en de oefening samen te maken, ontdekken ze de voordelen. Een handelaar realiseert vandaag een tijdsbesparing van 3 à 4 uur per week door met ons te werken." Eens dat besef groeit, moet het mogelijk zijn om het vandaag erg lage lidgeld van 25 euro wat op te trekken. Maar de belangrijkste bron van inkomsten hoopt CityDepot te genereren met de ontwikkeling van 'toegevoegde waarde'-diensten, in de eerste plaats voor handelaars. Schepers geeft een voorbeeld: "We hebben onze aankoopkracht gebruikt om bij bpost gunstige tarieven te negotiëren voor de verzending van pakjes. Het prijsvoordeel gaat voor een deel naar de handelaar, maar ook voor een deel naar ons. Via een omweg, een service waarvoor een grotere betaalbereidheid is, kunnen we ons beleveringssysteem financieren." Het model kan pas echt rendabel worden als ook de grote distribiteurs instappen, weet Schepers. "Daarvoor moeten we in meerdere steden actief zijn, kwestie van een interessante onderhandelingspositie te hebben. Want die distribiteurs functioneren op een andere schaal. Het klinkt misschien wat tegenstrijdig, maar stedelijke distributie is geen verhaal van onder de kerktoren." CityDepot ambieert dit jaar het opstartengagement van 2 à 3 steden te krijgen.LAURENZ VERLEDENS