Met een omzetdaling van 3 % in het gebroken boekjaar 2013-2014 (12 maanden tot eind juli), de eerste achteruitgang in 5 jaar, kunnen management en aandeelhouders van Cisco Systems niet echt tevreden zijn. De voornaamste reden dat Cisco het niet onder de markt heeft, ligt bij de gewijzigde manier waarop met netwerken wordt omgegaan. In tegenstelling tot vroeger gebeurt dit niet meer in hoofdzaak met hardware. Dat is slecht nieuws voor Cisco, wiens hoofdactiviteit erin bestaat om routers en switches en andere netwerkapparatuur te verkopen. Cisco's producten vinden vooral afzet op de bedrijfsmarkt en veel minder bij de particuliere klant, vandaar dat h...

Met een omzetdaling van 3 % in het gebroken boekjaar 2013-2014 (12 maanden tot eind juli), de eerste achteruitgang in 5 jaar, kunnen management en aandeelhouders van Cisco Systems niet echt tevreden zijn. De voornaamste reden dat Cisco het niet onder de markt heeft, ligt bij de gewijzigde manier waarop met netwerken wordt omgegaan. In tegenstelling tot vroeger gebeurt dit niet meer in hoofdzaak met hardware. Dat is slecht nieuws voor Cisco, wiens hoofdactiviteit erin bestaat om routers en switches en andere netwerkapparatuur te verkopen. Cisco's producten vinden vooral afzet op de bedrijfsmarkt en veel minder bij de particuliere klant, vandaar dat het een van de meest cyclische technologiebedrijven is. Cisco probeert het tij te keren door in te spelen op de trend naar Software Defined Networking (SDN), waarbij voor bepaalde, complexe netwerktaken gespecialiseerde software wordt gebruikt. Onder meer door overnames probeert Cisco ook in dit segment een toonaangevende rol te spelen. Het bedrijf beseft zelf ook dat dit geen eenvoudige opgave wordt en moest vorig jaar 2 keer de groeidoelstelling op lange termijn verlagen. De technologiegroep mikt nu op een groei van 3 tot 6 %, heel ver verwijderd van de dubbelcijferige omzetgroei waarmee de groep tot voor enkele jaren kon uitpakken. Groei zat er ook het voorbije vierde kwartaal niet in, al presteerde Cisco wel iets beter dan verwacht. De omzet (12,36 miljard USD) daalde op jaarbasis met een half procent, maar lag 7,8 % hoger dan in het vorige kwartaal en 260 miljoen USD boven de consensusprognose. De nettowinst (2,25 miljard USD) daalde met 1 %, terwijl ook de bruto marge (61,8 %) in lijn met de verwachtingen lag. De vooruitzichten ogen evenmin schitterend, want het aantal nieuwe orders daalde met 11 % op jaarbasis, tegenover maar 5 % een kwartaal eerder. Ook voor de emerging markets wordt op korte termijn geen beterschap verwacht. Het aantal nieuwe orders daalde met 9 % en China liet zich opnieuw in negatieve zin opmerken met een daling van 23 %. Daaraan is de toenemende Chinese concurrentie uiteraard niet vreemd. Toch waren er ook positieve elementen. Zo presteerde de bedrijfsmarkt wel goed en werden nieuwe producten positief onthaald. Dit was onder meer zo met de Nexus 9000-switch en de ACI-softwareproductlijn. Cisco brengt begin volgend jaar de One Software Suite uit die een aantal programma's combineert die nu afzonderlijk worden gecommercialiseerd. Het management kondigde eveneens 6000 nieuwe ontslagen aan. Cisco sloot het boekjaar af met 52,1 miljard USD aan liquiditeiten en een langetermijnschuld van 20,9 miljard USD. Dit komt overeen met een schuldgraad van 27 % en een nettocashpositie van ongeveer 6 USD per aandeel. De vrije kasstroom bedroeg 3,3 miljard USD. Cisco kocht het voorbije kwartaal voor 1,5 miljard USD eigen aandelen in en keerde voor 974 miljoen USD aan dividenden uit, goed voor bijna 3 % brutodividendrendement. In de overgangsfase naar een meer software-georiënteerd bedrijfsmodel wisselt Cisco goede kwartalen af met minder goede. Ondanks de sterke financiële positie is het groeipotentieel van Cisco op langere termijn op dit moment erg onzeker. Meer dan de huidige 12 keer de verwachte winst zouden we niet betalen. Advies: houden Risico: gemiddeld Rating: 2B