EEN CIJFERTRUC waarmee de brutolonen plots met 1,1 procent stijgen in 2019-2020 in plaats van met 0,8 procent maakt een professioneel akkoord mogelijk en bewaart de sociale vrede. De vakbonden zijn tevreden dat ze een hogere reële loonstijging hebben bekomen. De werkgevers kunnen zeggen dat de concurrentiekracht van de ondernemingen niet fundamenteel in gevaar komt. Bovendien kunnen wer...