Bij de helpdeskspecialist TechTeam Global pionierde Christoph Neut met de outsourcing naar Roemenië. Bij Cegeka, dat vorige maand het Poolse dienstencentrum van KBC overnam, leidt hij de divisie met de sterkste autonome groei, Cegeka Vlaanderen. Die is goed voor de helft van de omzet.
...

Bij de helpdeskspecialist TechTeam Global pionierde Christoph Neut met de outsourcing naar Roemenië. Bij Cegeka, dat vorige maand het Poolse dienstencentrum van KBC overnam, leidt hij de divisie met de sterkste autonome groei, Cegeka Vlaanderen. Die is goed voor de helft van de omzet. CHRISTOPH NEUT. "Wij hadden vijf heel sterke divisies in Vlaanderen, maar er was relatief weinig synergie. Dat was voor een stuk het gevolg van acquisities, voor een stuk een bewuste strategie om de focus te behouden. Mijn eerste halfjaar heb ik geprobeerd voor de klant de beleving te scheppen dat Cegeka niet uit vijf delen bestaat, maar één bedrijf is. Daar moet je van bovenaf mee starten. We hebben de divisiedirecteuren bijeengebracht om elkaar beter te leren kennen en te begrijpen. We hebben bekeken welke klanten diensten afnemen van meerdere divisies en daar dan hoofdaccountmanagers voor benoemd. We hebben ook het commissiesysteem veranderd. Iedere divisie heeft haar eigen doelstellingen, maar de commissie hangt af van het resultaat van het geheel. Dat beïnvloedt de samenwerking. "De meerwaarde die we nu kunnen leveren, is veel groter dan gedacht. De structuur is ook iets eenvoudiger. We hebben nog drie divisies: infrastructuuroplossingen, professionele diensten (verhuur van personeel) en applicaties zoals banking en gezondheidszorg. Er zit ook bijna niemand meer op de bank. Als iemand geen werk heeft, is er altijd wel een divisie die hem of haar kan gebruiken. We zien het in onze resultaten. De rentabiliteit is sterk vooruit-gegaan." NEUT. "We hebben daar nu een 150-tal medewerkers, in 2014 willen we er 300. Het effect is dat we in Vlaanderen competitief blijven en grote projecten winnen die ook hier mensen aan de slag houden. Onder meer de software voor de kantoren van Argenta is deels in Roemenië ontwikkeld." NEUT. "We doen stappen in de webwereld met het Deense systeem voor webcontentmanagement Sitecore. We focussen daar op de sectoren waarin we ons echt specialiseren: banken, gezondheidszorg, industrie en publieke instellingen. Wij hebben uitstekende mensen om informaticasystemen te runnen. Maar uit de overname van het Mechelse Digipoint hebben we geleerd dat we niet sterk zijn in het creatieve. Dat zit niet in onze cultuur. Daarom investeren we in België en de Benelux in creatieve webbedrijven die kapitaal kunnen gebruiken om te groeien. We laten die bedrijven autonoom werken, om te vermijden dat de creatieve mensen er vertrekken. Dankzij die bedrijven zullen we innovatieve oplossingen kunnen bieden aan onze klanten en hen beter leren kennen. Wij praten met de informaticadirecteuren en met de CEO's, de webbedrijven praten met de verantwoordelijken voor de verkoop en marketing. In businessintelligence zitten we vaak aan de financiële kant, maar er is behoefte aan een sterke koppeling met marketing en verkoop. Als wij de link kunnen leggen met hun creatieve mensen aan de webkant en met hun analytische mensen aan de businessintelligencekant, zouden we als bedrijf stappen vooruit kunnen doen bij onze klanten. B.L."Uit de overname van Digipoint hebben we geleerd"