C hristian Leysen (45) sticht AXE Investments, een nieuw financieel vehikel voor de verwerving van participaties in avant-gardebedrijven in de Internet- en informatietechnologie.
...

C hristian Leysen (45) sticht AXE Investments, een nieuw financieel vehikel voor de verwerving van participaties in avant-gardebedrijven in de Internet- en informatietechnologie. Christian Leysen: "AXE Investments zal als minderheidsaandeelhouder participeren in IT-ondernemingen met een potentieel op de lange termijn, in ondernemingen en in entrepreneurs die een Europese of een werelddimensie nastreven, in nieuwe logistieke diensten over het Internet."AXE Investments (kapitaal 20 miljoen euro, waarvan 10 miljoen vastgelegd) netwerkt van bij de start met internationaal gerichte jonge risicokapitaalpartners als Kappa IT Ventures (Duitsland) en GIP (een groep van Europese ex-medewerkers van McKinsey). Christian Leysen: "In Europa moeten specialistische financiehuizen en netwerken voor risicokapitaal met een hoge kritische massa gesticht worden om te concurreren met het Amerikaanse venture capital en zijn voorsprong bij de opstart van Internet- en informaticabedrijven." AXE Investments is een Belgische naamloze vennootschap met zetel in het Ahlers House in Antwerpen. Leden van de raad van bestuur van AXE zijn: Christian Leysen, Marc De Pauw ( Sofinim), Jean-Pierre Saelen (ondernemer en Vlerick Leuven Gent Management School), John Cordier, Philippe Delaunois ( Mosane, ex- Cockerill Sambre), Hans Botho von Portatius (ex- Rhenus en vandaag partner van Kappa IT Ventures). Christian Leysen: "Later komen daar bestuurders bij uit andere Europese landen." Christian Leysen en Yves Van Bavel nemen het voortouw en een investmentteam wordt op dit ogenblik gezocht. Het risicofonds begint niet in een vacuüm, het heeft een participatie in Covatel (de Stichting Administratiekantoor rond John Cordier in Telinfo), en participaties in Kappa IT Ventures (de Europese partner van het Amerikaanse AT&T Ventures, 70 miljoen DM kapitaal en investeringen in qxl.com en hynomics.com) en Global Investment Partners (40 miljoen dollar kapitaal en gespecialiseerd in investeringen in de detailhandel, off line en on line). GIP investeerde al in mondera.com (diamant) en vinternet.fr (wijn). GIP groepeert de partners Benoît Duplat, Alec de Changy, Fred Mouawad en Laurent Demuynck en is ingeplant in Brussel, Bangkok, Londen en San-Francisco. Christian Leysen: "We zijn present in de belangrijke tijdzones en volgen de markt 24 uur op 24 uur. Ik zit in het netwerk met mijn Vlaamse en Belgische achtergrond, maar de bedoeling is om verder te reiken, wel wetend dat je in Vlaanderen initiatieven kan opzetten en financieren die Europees meetellen." De aandelen van AXE Investments zijn voor 99% in handen van Anbema, een houdstermaatschappij waarvan de meerderheid gecontroleerd wordt door Anacom, de privé-holding van Christian Leysen. De minderheid wordt aangehouden door Sofinim, een participatiemaatschappij met als aandeelhouders Ackermans & van Haaren en het Nederlandse NPM Capital. In de portefeuille van Anacom en Anbema zitten Ahlers (scheepvaart, logistieke diensten), Xylos (IT) en Ecolas (milieu). Christian Leysen verwezenlijkte de opstart van Xylos, Ecolas en de ommekeer van Ahlers. AXE staat voor Ahlers, Xylos en Ecolas of voor Access to Excellent Expertise. Christian Leysen: "Wij willen in de eerste plaats scoren in Frankrijk en Duitsland, in de tweede plaats in Groot-Brittannië en in de derde plaats in de andere Benelux-landen. Ik kijk met respect naar een avontuur als de fusie van Hoechts en Rhône-Poulenc tot Aventis met een nieuw hoofdkwartier in Straatsburg."