Volgende week: Herman Daems, Trends-minister van Begroting en Financiën.Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.be
...

Volgende week: Herman Daems, Trends-minister van Begroting en Financiën.Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.beChrist'l Joris. "Dat lijkt me logisch, ook als ik mijn eigen aankoopgedrag bekijk. De prijsstijging is miniem en complex aangezien ze gecombineerd wordt met een verlaging van de heffing op sommige producten. Gezinnen die (fris)drankflessen aankopen, doen dat waarschijnlijk meestal "en vrac', waardoor gewicht en massa een belangrijk koopelement zijn. Heel veel PET-verpakkingen geven je de mogelijkheid zes flessen van anderhalve liter te kopen die ongeveer negen kilogram wegen. Glazen literflessen, daarentegen, koop je best in een bak (twaalf liter + bak) waarvan het gewicht snel meer dan twaalf kilogram bedraagt én waarvan de bak meer plaats in je koffer inneemt. Bovendien ben je dan nog eens verplicht het leeggoed terug naar de winkel te brengen. Ik denk dat heel wat mensen ondertussen willen betalen voor het comfort van de thuisophaling van de PET-afval."Joris. "Deze reglementering regelt een aantal zaken voor grote energieverbruikers. Maar de nieuwe regeling schrijft ook voor dat bedrijven die een verbruik hebben van meer dan 0,1 PJ in de toekomst bij nieuwe investeringen een energiestudie moeten opstellen. Via die energiestudie moeten zij bewijzen dat de geplande investering, wat energie-efficiëntie betreft, de beste is die nog een internal rate of return van 15 % na belastingen heeft. "Deze regel is een uitvloeisel van de Kyoto-maatregelen en zal toch tientallen bedrijven treffen, een aantal ervan Vlaamse vestigingen van multinationals. In de uitwerking van die regel zit een belangrijke administratieve horde die door de overheid weggewerkt kan worden. De energiestudie moet immers gemaakt worden vooraleer bedrijven de milieuvergunningsaanvraag voor de investering bij de overheid ter goedkeuring kunnen indienen. In de praktijk zal dat het vergunningstraject zeker verlengen en mogelijk rigider maken, wat een snelle reactie op opportuniteiten bemoeilijkt. Dat is vooral internationaal een handicap, omdat bij beslissingen van lokale investeringen voor multinationals tijd en zekerheid belangrijke elementen zijn. "De internationale afspraken rond Kyoto lijken een feit en daar moeten we niet meer over zeuren. Maar een goede uitwerking ervan die concurrentiële handicaps verder vermijdt, is een belangrijke verantwoordelijkheid voor onze overheid."Joris. "Die conclusies verrassen mij. De Vreg stelt dat de liberalisering alvast niet tot een prijsstijging leidde. Met de rekeningen die aan het bedrijf en mijzelf als consument zijn gepresenteerd, kan ik alleen het tegendeel vaststellen. Ook van de snelheid van de liberalisering heb ik weinig gemerkt. Eerlijk gezegd denk ik dat geen enkele 'normale mens' hier nog iets van snapt en dat zo het vooroordeel tegen liberalisering van om het even welke dienst alleen maar kan groeien."Joris. "De studie zet de Belgische ecoschuld uit het verleden ook af tegen de financiële schuldenlast die het Zuiden of de ontwikkelingslanden tegenover ons hebben. Daaruit blijkt dat wij een nettoschuld tegenover hen hebben. Ik kan de oefening begrijpen, maar ze lijkt me niet de juiste weg. Ik ga ervan uit dat we in alle opzichten steeds te maken hebben met een evoluerende wereld. Zoals ik geloof dat mensen steeds gefundeerde beslissingen hebben proberen te nemen waarvan de eventuele voordelen opwogen tegen de eventueel bestaande tegenargumenten. Op latere momenten, met bijkomende kennis, moesten zulke beslissingen worden bijgestuurd. "Huidige generaties opzadelen met schulden uit het verleden die voortkomen uit beslissingen van hun (voor)ouders, brengt niets bij. De enige optie is: vermijden dezelfde fouten te maken en naar de toekomst toe te werken met de nodige voorzichtigheid. Ook al weten we dat we ook nu weer fouten zullen maken die in volgende generaties aan het licht zullen komen en moeten worden bijgestuurd. Als we dat niet durven, als we als maatschappij werkelijk aan 'zero risk' willen werken, dan gaan we niet vooruit. Ook de ontwikkelingslanden niet."A.G.