Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.be
...

Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.beChrist'l Joris. "Ondernemingen hebben de perceptie dat het spoor onflexibel en onbetrouwbaar is. Dat, en níét de kostprijs, zijn de belangrijkste redenen voor de onderbenutting van het goederentransport per spoor. Vooral het internationale verkeer scoort slecht: de gemiddelde snelheid van het Trans-Europese goederentransport is achttien kilometer per uur! Dat komt onder meer door de vertraging bij elke grensovergang, gekoppeld aan de nationale netbeheer- en veiligheidsregels. Toen ik me twee jaar geleden in de aanloop naar een VEV-congres onderdompelde in het mobiliteitsdossier, was mijn standpunt: liberaliseer het internationale en transitgoederenvervoer. De beslissing van de Belgische regering lijkt zich te inspireren op de keuze van landen als Frankrijk, dat eerst de eigen nationale speler met allianties wil versterken - in een poging de liberalisering te omzeilen. Dat is een andere keuze dan die waar ik toen voor pleitte, maar het is een duidelijke keuze."Joris. "Ondanks de monsterboetes zal het aantal overtredingen dat ik die dag heb gezien niets bijdragen aan de staatskas. Er was nérgens controle. Weggebruikers missen respect voor de wet. De nu al strenge verkeerswet blijft dus ineffectief; hem nog verstrengen, zal hem niet effectiever maken. Op de regeringstop in Raversijde werd de nieuwe wet trouwens al teruggeschroefd. Dat lijkt me bijzonder schadelijk voor het gezag waarmee een minister nog kan spreken. Wie in de tussenperiode correct zijn boete betaalde, zal de volgende keer wel twee keer nadenken voordat hij zich bij zo'n boete neerlegt."Joris. "Een van de maatregelen die werden overwogen, is het fiscaal stimuleren van particulieren voor de beveiliging van hun woning. Ze zeiden er niet bij wat de maatregel precies inhield. Als het gaat om investeringen in veiligheid in het huis, zoals veilige elektriciteit, huishoudapparatuur, aanleg van trappen en zo, dan vind ik het oké. Maar ik vermoed dat de regering wil inspelen op de onveiligheid buiten de woning. Dan praten we over alarminstallaties, camera's of prikkeldraad. Dat lijkt me een complete omkering van wat veiligheid is. Normaal wordt die gegarandeerd en bewaakt door de overheid. Iedereen stimuleren om een eigen vesting te bouwen, is een verkeerde benutting van middelen die naar de algemene veiligheid moeten gaan."Joris. "Prima! Maar wat ik over het energieprestatiedecreet lees, doet me toch mijn hart vasthouden. Wie bouwt of verbouwt, moet een 'verslaggever' aanstellen. Bij mij doemt dan weer het spookbeeld op van de deels afgeschafte 'veiligheidscoördinator'. Er is een regeling in verband met isolatienormen, maar hij wordt niet nageleefd want niet gecontroleerd. Uiteindelijk gaat het om de verantwoordelijkheid van alle partijen die nu al betrokken zijn bij een bouw of verbouwing: de architect, aannemer en bouwheer. Hier nog een verslaggever op zetten als politieagent-notulist, lijkt me een verdere ondergraving van de verantwoordelijkheden van die partijen."Joris. "Ik ben het eens met de teneur van het artikel. Het werk dat de minister en haar kabinet in stilte hebben geleverd, verdient erkenning. Dat heeft de discussie gestructureerd en vooruitgeholpen, niet in het minst voor de industrie. Het meest dringende voor het bedrijfsleven was de duidelijkheid en zekerheid van een nationaal allocatieplan. Toch blijven er dreigende vragen hangen: de elektriciteitssector moet een zware inspanning leveren, wat zeker tot kostenverhogingen zal leiden. Er wordt ook erg veel verwacht van windenergie, maar de meerkosten daarvan zijn heel hoog. En dan is er nog een belangrijke onzekerheid waarmee ik - namens de kleine en middelgrote industriële spelers - blijf zitten, die op gewestelijk niveau moet worden weggewerkt. Het gaat over de bedrijven die niet aan het convenant zijn gebonden. Welke mogelijkheden hebben zij om mee te spelen en ook te genieten van degressieve energietarieven?"P.D.Zoeken naar alliantiepartner(s) voor B-Cargo. Duidelijkheid en zekerheid bij Kyoto-klimaatplan. Terugschroeven van de superboetes in de verkeerswet. Veilig wonen scoort beter dan milieubewust wonen. Aanstellen verslaggever bij energiezuinig (ver-)bouwen.