In China worden almaar meer proftoernooien georganiseerd. Zakenlui vermaken zich op terreinen die een fortuin hebben gekost. Met een kille onverzettelijkheid beweert de Chinese Golf Association trouwens dat de keizers van het Oude China de eerste golfers waren: 400 jaar voor het eerste balletje werd geslagen op St.-Andrews, tot nader order nog altijd beschouwd als de bakermat van de golfsport.
...

In China worden almaar meer proftoernooien georganiseerd. Zakenlui vermaken zich op terreinen die een fortuin hebben gekost. Met een kille onverzettelijkheid beweert de Chinese Golf Association trouwens dat de keizers van het Oude China de eerste golfers waren: 400 jaar voor het eerste balletje werd geslagen op St.-Andrews, tot nader order nog altijd beschouwd als de bakermat van de golfsport. De Chinese sportverantwoordelijke Zhang Xianoning is duidelijk: "Ons land voerde de meeste sporten uit het Westen in, maar met deze discipline - die we vinden op oude schilderijen en die daar al sterk op het huidige golf lijkt - leverde China een belangrijke bijdrage aan de sport." Cui Lequan, een historicus actief in de Chinese sportadminis-tratie, vult aan: "Het oude Chinese golfspel had een eigen reglement, dat dateert van 1282. Het verschilt slechts weinig van de regels die ze in 1754 in St.-Andrews opstelden." Professor Cui stelt zelfs dat "de krijgers van de bende van Gengis Khan, die zich in Europa vestigden, het Chinese spel combineerden met Europese balsporten. Het resultaat was de golfsport zoals we die nu kennen."Nu melden de Chinezen ook al dat er in de buurt van Xinjiang rotsschilderingen gevonden zijn die skiërs uitbeelden... in het steentijdperk. En voetbal zouden de Chinezen al gespeeld hebben tussen de achtste en vijfde eeuw voor Christus. In Schotland wordt alvast sceptisch gereageerd op de berichten over golfspelende Chinese keizers. "Straks hebben ze ook nog vroeger whisky gedronken en kilts gedragen," horen we. Als je in St.-Andrews de oude Chinese schilderijen uit de veertiende eeuw toont, zie je meteen een paar golfkenners in hun zakdoek bijten: "Dat spel doet veeleer denken aan wat vertier na de barbecue dan aan golf."Volgens de Schotten heeft het Chinese spel niets te maken met het spel dat koning James II tot wanhoop dreef, omdat zijn soldaten hun training met de kruisboog erdoor verwaarloosden. De koning verbood hen nog te golfen. "De Chinezen doen inderdaad iets met een bal en een stok. Maar er is helemaal geen sprake van een swing, approach of putting op die beelden." De Britten hebben een hogere pet op van het Nederlandse kolven of het Franse jeu de mail. Maar het grootste gelijk van de Britten is te zien in de kathedraal van Gloucester: een afbeelding van een speler die het lichaam beweegt en een bal wegslaat, zonder dat zijn hoofd beweegt. Een perfecte drive. John Baete