1 De Chinese groei is niet meer wat hij geweest is. Er wordt al een tijdje voor gewaarschuwd dat een tweecijferige economische groei niet eeuwig kan doorgaan. Het economische herstelplan heeft de economie tot nog toe ondersteund, maar er komt een ogenblik waarop dat plan geen effect meer zal sorteren. In het eerste kwartaal bedroeg de Chinese groei nog 11,90 %, dat is het hoogste niveau sinds 2007. Uitstekend. Maar de recentste cijfers zijn minder schitterend. In de maand april bedroeg de groei slechts 0,3 % en dat is het laagste niveau sinds november 2009.
...

1 De Chinese groei is niet meer wat hij geweest is. Er wordt al een tijdje voor gewaarschuwd dat een tweecijferige economische groei niet eeuwig kan doorgaan. Het economische herstelplan heeft de economie tot nog toe ondersteund, maar er komt een ogenblik waarop dat plan geen effect meer zal sorteren. In het eerste kwartaal bedroeg de Chinese groei nog 11,90 %, dat is het hoogste niveau sinds 2007. Uitstekend. Maar de recentste cijfers zijn minder schitterend. In de maand april bedroeg de groei slechts 0,3 % en dat is het laagste niveau sinds november 2009. 2 De kwaliteit van de leningen die in 2009 werden toegekend om de economie opnieuw op gang te trekken, laat het ergste vermoeden. Staat China niet hetzelfde lot te wachten als de VS in 2007, toen wanbetalingen het hele financiële systeem in gevaar brachten? Niet minder dan 1400 miljard dollar werd er in 2009 onder de vorm van leningen toegekend. Dat is 32 % meer dan het jaar daarvoor. En zomaar eventjes 20 % van die leningen werden gegeven aan financiële fondsen die lokale openbare projecten financieren. Die zijn uiteraard weinig rendabel en zullen de leningen ongetwijfeld niet kunnen terugbetalen. De Chinese overheid ging op de rem staan met kapitaalverplichtingen voor de banken. Bovendien heeft ze meer dan één bank gevraagd om haar procedures in verband met risicocontrole te herzien. We hopen dat die maatregelen volstaan om de schade te beperken. 3 Het imago van China als industrieel paradijs is aangetast. Sinds enkele maanden wordt er in het land om de haverklap gestaakt om hogere lonen af te dwingen. Zo moest Honda de lonen met 24 % optrekken, en het is zeker niet het enige bedrijf dat dit moest doen. In heel wat bedrijven worden bovendien de arbeidsomstandigheden in vraag gesteld. De golf van zelfmoorden bij het grote industriële bedrijf Foxconn, dat onderdelen voor gsm's produceert, deed veel stof opwaaien, maar is geen uitzondering. Specialisten beschouwen de loonsverhogingen als normale aanpassingen in een economie die in volle ontwikkeling is. De overheid vindt de stijging van de welvaart in het land positief. Maar daardoor verliest China wel zijn status van land waar het voor industriëlen uit de hele wereld goed vertoeven is. Thailand bijvoorbeeld is in dat opzicht veel aantrekkelijker geworden. 4 Het feit dat de Chinese munt opnieuw mag vlotten, is goed nieuws voor de rest van de wereld, waar er geklaagd werd over het kunstmatige concurrentiële voordeel dat China had door de zwakke yuan. Maar de kans bestaat dat dit proces gaat wegen op de groei van China, waar export een van de belangrijkste economische pijlers blijft. Tot nog toe heeft de overheid de juiste maatregen op het juiste moment getroffen. Maar zal ze dat kunnen blijven doen als ze met al deze uitdagingen tegelijkertijd geconfronteerd wordt en zal het groeiritme van de economie daardoor behouden kunnen blijven? De markten hebben daar regelmatig hun twijfels over en dat weegt op het moreel van de beleggers. Wij zijn ervan overtuigd dat China belangrijk zal blijven op het economische wereldtoneel. Het land bevindt zich wel op een delicaat keerpunt in zijn geschiedenis, maar het is niet aan zijn proefstuk toe en zou de zaken onder controle moeten kunnen houden.China bevindt zich op een delicaat keerpunt in zijn geschiedenis, maar zal belangrijk blijven op het economische wereldtoneel.