T erwijl de kredietcrisis en vastgoedbesognes de westerse economieën flink benadelen, is de Chinese economie met geen stokken af te remmen. In het tweede kwartaal bedroeg de groei nog 11,9 %. "Als het niet meer is," zegt Chen Hong, deputy CEO van Fortis Haitong Investment Management, de Chinaspecialist van Fortis Investments. Hong was vorige week op werkbezoek in Brussel en ziet de Chinese economie niet struikelen over de oplopende inflatie.
...

T erwijl de kredietcrisis en vastgoedbesognes de westerse economieën flink benadelen, is de Chinese economie met geen stokken af te remmen. In het tweede kwartaal bedroeg de groei nog 11,9 %. "Als het niet meer is," zegt Chen Hong, deputy CEO van Fortis Haitong Investment Management, de Chinaspecialist van Fortis Investments. Hong was vorige week op werkbezoek in Brussel en ziet de Chinese economie niet struikelen over de oplopende inflatie. CHEN HONG (FORTIS HAITONG). "De inflatie is vooral afkomstig van de stijging van de voedselprijzen, en van varkensvlees in de eerste plaats. Door ziektes de voorbije jaren is er een tekort aan varkens in China, en boeren hebben te weinig stimuli om ze te kweken. Maar nu worden er maatregelen genomen, zoals de invoer van varkensvlees uit Amerika. De inflatie zal dus onder controle blijven. De interestvoeten zullen nog opgetrokken worden, maar de reële interestvoet blijft laag." HONG. "De Chinese groei is nog zeer afhankelijk van de export. Dus als de Amerikaanse economie in een zware recessie duikt, krijgen wij ook een tik. Maar China kan in vergelijking met andere groeilanden op een grote binnenlandse markt terugvallen. Dat is een stevige buffer." HONG. "De spaarquote is hoog in heel Zuidoost-Azië. Dat is een cultureel gegeven, maar is ook een gevolg van de nog zwakke sociale zekerheid. De jongere generatie is meer westers en meer consumptiegericht, en de sociale zekerheid wordt versterkt. De consumptie trekt aan. Een belangrijk signaal is de sterke stijging van de groei van de kleinhandelsverkopen. De investeringen zullen vertragen, de Amerikaanse economie verzwakt, onze munt wordt sterker. We kunnen dus minder terugvallen op onze export om te groeien. En dus moet de binnenlandse consumptie die rol overnemen." HONG. "De Chinese aandelenmarkt is op basis van de koers-winstverhouding een van de duurste ter wereld, maar ik denk niet dat de koersen in elkaar zullen zakken. Op lange termijn zal de koers-winstverhouding dalen tot een normale waardering. Maar dat zal gebeuren via hogere winsten, niet via lagere koersen. De fundamenten van deze beurshausse zijn heel solide. De economische groei is sterk, wat een voedingsbodem is voor sterke winstcijfers van de bedrijven. De winsten worden steeds opwaarts bijgesteld. Het juridische en institutionele kader van de financiële markten is ook verbeterd, zodat er stilaan sprake is van normaal functionerende kapitaalmarkten." D.K.