Voor de Chinese economie is 2016 een jaar van hervormingen, openheid en internationale samenwerking. Die krachtige combinatie was decennialang bepalend voor het Chinese groeiverhaal. We zetten ze voort.
...

Voor de Chinese economie is 2016 een jaar van hervormingen, openheid en internationale samenwerking. Die krachtige combinatie was decennialang bepalend voor het Chinese groeiverhaal. We zetten ze voort. Gezien de omvang van de Chinese economie, 10 biljoen dollar, is bovenmatige afhankelijkheid van investeringen en export niet houdbaar. Wat we niet nodig hebben zijn tijdelijke lapmiddelen. Mijn regering heeft weerstaan aan de verleiding van quantitative easing en competitieve muntdevaluatie. In de plaats daarvan kiezen we voor structurele hervormingen. We zetten de markthervormingen door om de overgang te versnellen naar een duurzaam, meer door innovatie en consumptie gedreven groeimodel. Werkgelegenheid, het inkomensniveau en het milieu staan hoog op onze prioriteitenlijst. We bundelen een groot aantal beleidsinstrumenten tot twee belangrijke groeimotoren. De eerste legt de nadruk op ondernemerschap en innovatie. De andere spitst zich toe op een betere voorziening van publieke goederen en diensten, wat bijdraagt tot een steviger vraag en een betere levenskwaliteit. Alles draait rond een beter evenwicht tussen de staat en de markt door particulieren en bedrijven een geschikter omgeving te bieden voor de ontwikkeling van hun business en voor innovatie. Een slankere overheid kan beter de rol spelen van de macro-economische finetuner, de toezichthouder op eerlijke concurrentie, de voortrekker van de hervormingsagenda en uiteindelijk het vangnet als systemische risico's dreigen. Die inspanningen werpen al vruchten af. De dienstensector, goed voor de helft van China's bbp, blijft zijn voorsprong op de industrie vergroten. Elke dag worden meer dan 10.000 bedrijven geregistreerd. De groei in de hightechindustrie overtreft ruimschoots die van de industriële sector. Innovatie in technologie, businessmodellen en management verbreden de economische horizon. We scheppen ruim 10 miljoen banen per jaar en de groei van het beschikbare inkomen overtreft die van het bbp. De consumptie, nu al verantwoordelijk voor 60 procent van de groei, blijft sterk en gaat upmarket. Kortom, ondanks de matiging van de groei blijft de Chinese economie bewegen naar een sterkere binnenlandse vraag en naar innovatie. Een neveneffect is de verminderde relevantie van indicatoren als energieverbruik, het volume goederenvervoer per spoor en nieuwe bankkredieten, om economische performance te meten. De overgang van 'groter is beter' naar 'minder is meer' is niettemin een goede zaak. Anders zou ik me zorgen maken of de hervormingen wel het doel bereiken. Structurele hervorming gaat niet alleen over de zoektocht naar nieuwe bronnen van groei, maar ook over een grotere concurrentiekracht voor de traditionele sectoren. China's enorme industriële sector blijft een cruciaal onderdeel van onze groeiplannen. We werken eraan om het label 'made in China' op te waarderen. We versterken de integratie met de wereldeconomie door deregulering om de toegang voor buitenlandse investeringen te vergemakkelijken. We hebben er vertrouwen in dat China een markt is die de moeite loont, een spil van de wereldwijde aanvoerketen en een partner voor de wereldmarkt. We leven nog niet in een wereld van overvloed. Miljarden mensen in de ontwikkelingslanden moeten de voordelen van grootschalige industrialisering en behoorlijke infrastructuur nog ondervinden. De vraag is enorm, maar ze wordt gefnuikt bij gebrek aan degelijke financiering en betaalbare uitrusting en technologie. Dat kan veranderen. Door China's industriële bekwaamheid te combineren met de spitstechnologie van de ontwikkelde economieën kunnen we samen aan de ontwikkelingslanden goede uitrusting leveren tegen gunstige prijzen en duurzame, robuuste groei creëren met innovatie aan de aanbodzijde. Als de ontwikkeling van 1,3 miljard Chinezen de wereldgroei heeft aangezwengeld, beeld u dan in wat zo'n groei-uitbarstingen bij vele miljarden meer kan doen voor de grondstoffenmarkt, de industrie en vele andere. Structurele hervormingen die ondernemerschap en innovatie, een grotere openheid en internationale win-winsamenwerking omvatten, dat zijn onze prioriteiten voor 2016 en daarna. Dat is ons antwoord op de roep naar duurzame groei - een blauwdruk om China's marktopportuniteiten en de Chinese vindingrijkheid te delen met de wereld. De auteur is de eerste minister van China.LI KEQIANGAls de ontwikkeling die 1,3 miljard Chinezen genoten de wereldgroei heeft aangezwengeld, beeld u dan in wat dergelijke groei- uitbarstingen bij vele miljarden meer kunnen doen.