The Great Rebalancing' luidt de titel van de presentatie die Aidan Yao hield op een internationaal seminarie in Sjanghai. De senior economist van AXA IM, gespecialiseerd in de Aziatische groeimarkten, is behoorlijk optimistisch over Europa en Japan. Het soepele monetair beleid van de centrale banken zal volgens hem leiden tot een versnelling van de groei. Maar er zijn ook vraagtekens: hoe zal de wereldeconomie reageren op de verwachte renteverhoging in de VS en hoe eindigt het verhaal van Griekenland in de eurozone?
...

The Great Rebalancing' luidt de titel van de presentatie die Aidan Yao hield op een internationaal seminarie in Sjanghai. De senior economist van AXA IM, gespecialiseerd in de Aziatische groeimarkten, is behoorlijk optimistisch over Europa en Japan. Het soepele monetair beleid van de centrale banken zal volgens hem leiden tot een versnelling van de groei. Maar er zijn ook vraagtekens: hoe zal de wereldeconomie reageren op de verwachte renteverhoging in de VS en hoe eindigt het verhaal van Griekenland in de eurozone? AIDAN YAO. "Ja, omdat de Griekse crisis onvoorspelbaar is. De Grieken hebben tegen besparingen gestemd, maar ze willen in de euro blijven en halen tegelijk massaal geld van hun bankrekeningen. De overheid ziet de bodem van de schatkist, en van een politieke consensus is geen sprake. Het scenario van een wanordelijke grexit valt niet langer uit te sluiten. Dat kan in Griekenland leiden tot een enorme devaluatie. Volgens onze schattingen kan dat de eurozone tussen 150 en 200 miljard euro kosten." YAO. "Het monetair beleid in de VS en Europa heeft de financiële markten tot nu toe behoed voor een crash. Er vloeide heel veel geld naar de markten, en er was een grote bereidheid van beleggers om te investeren in relatief goedkope activa. Maar de verwachting is dat de VS hun soepele beleid dit jaar beëindigen, terwijl de prijzen van verschillende activaklassen flink gestegen zijn. In zo'n context kan een grexit een belangrijke negatieve impact op de markten hebben." YAO. "Dat is onze inschatting. Wij voorspellen een economische groei van 3,5 procent, tegen 3,3 procent in 2014. Zowel in Europa als in Japan verwachten we een versnelling van de groei. In Europa werpt het ECB-beleid duidelijk vruchten af: de euro is zwak, wat goed is voor de export, en de financieringskosten van de banken zijn laag, waardoor de beschikbaarheid van kredieten toeneemt. Daarnaast hebben landen als Ierland en Spanje structurele hervormingen doorgevoerd. Wij voorspellen voor dit jaar 1,5 procent groei in Europa, tegen 1,1 procent in 2014. "In Japan hadden de Abenomics-maatregelen een positief effect op de export, maar ze hebben niet geleid tot een toename van het binnenlands verbruik. De Bank of Japan heeft nog werk voor de boeg. De inflatieverwachtingen moeten hoger. Een nieuwe fase van Abenomics is nodig om meer consumptie en bedrijfsinvesteringen te genereren." YAO. "Niet op korte termijn. De vraag is nog niet genoeg aangetrokken, de groei blijft laag, terwijl de investeringsbehoeftes groot zijn. Ook de lage inflatie blijft een risico, zeker voor landen met een grote schuldenlast. Daarom denken we dat zowel in Europa als in Japan de kwantitatieve versoepeling nog een tijdje zal aanhouden. De neveneffecten van dat beleid zijn dat zowat alle activa duur geworden zijn, en dat er liquiditeitsproblemen kunnen zijn in de obligatiemarkt. Beleggers moeten selectief te werk gaan en aandacht hebben voor de risico's." YAO. "De tekenen van herstel in de VS zijn zeer hoopgevend. De fundamentals, zoals de arbeidsmarkt, de schuldgraad van de gezinnen en de bedrijfsbalansen, evolueren gunstig. Ze zijn robuust genoeg om een normalisering van het rentebeleid later dit jaar te dragen. Vooral de schuldafbouw is substantieel geweest. De verhouding schulden/inkomsten van de Amerikaanse gezinnen is gedaald tot het niveau van 2002. De Amerikanen hebben de voorbije jaren meer gespaard, waardoor ze straks weer meer kunnen consumeren." YAO. "Dat klopt, en wij gaan uit van een verdere vertraging van de groei in 2015 en 2016. Op korte termijn zijn de vooruitzichten niet goed. Het oude Chinese productiemodel kreunt onder een dalende vraag, een structurele overcapaciteit en hoge financieringskosten. De Chinese economie steunt te veel op export, waardoor ze gevoelig is voor schommelingen in andere delen van de wereld. Daarom wordt de monetaire verstrakking in de VS ook voor China en andere Aziatische groeilanden een belangrijk moment. Als die gradueel en vooral niet te snel gebeurt, moet de regio weerbaar genoeg zijn." YAO. "Die overgang is bezig. De Chinese economie ondergaat belangrijke structurele hervormingen. De bijdrage van consumptie tot het bbp van China bedroeg vorig jaar 51 procent, dat is al een erg hoog cijfer. Wij denken dat dit aandeel nog zal stijgen en dat de dienstensector de groei zal aandrijven. China zal gradueel evolueren naar een door consumptie gedreven economie. Maar die weg zal niet zonder hindernissen zijn. De overgang van productie naar consumptie zal zeker schokken veroorzaken. Maar op termijn moet China een land kunnen worden met een tragere maar duurzame economische groei." YAO. "Ja, ik ben ervan overtuigd dat kapitaal in de toekomst gemakkelijker China in en uit zal vloeien. De voorbije dertig jaar is China vooral bezig geweest met zijn economische integratie in de wereldeconomie. De volgende stap wordt de integratie in het globale financiële systeem. Dat China zijn financiële markten zal vrijmaken, is gewoon een kwestie van tijd." YAO. "India is een land met een groot potentieel maar de economische prestaties waren de voorbije decennia niet te vergelijken met die van China, Korea of Taiwan. Bovendien kampt het land sinds de financiële crisis met structurele problemen die geleid hebben tot een economische achteruitgang. Er is nu een nieuwe regering aangetreden, die werk wil maken van de hervorming van de economie. Er moet heel wat gedaan worden om het sparen aan te moedigen en bedrijven aan te zetten tot investeringen. Als India erin slaagt de productiviteit te verhogen en het onderwijs te verbeteren, moet het land in staat zijn te bouwen op zijn belangrijkste troef: een jonge bevolking en een gunstige demografische ontwikkeling." Patrick Claerhout in Sjanghai"Een grexit kan de eurozone tussen 150 en 200 miljard euro kosten"