In september kondigde president Xi Jinping aan dat China koolstofneutraal zou zijn tegen 2060. Het nieuwe vijfjarenplan lijkt niet zo ambitieus.
...

In september kondigde president Xi Jinping aan dat China koolstofneutraal zou zijn tegen 2060. Het nieuwe vijfjarenplan lijkt niet zo ambitieus. JOS DELBEKE. "Die aankondiging in de herfst was een aangename verrassing, maar de plannen blijven vaag. Er komen extra investeringen in hernieuwbare en nucleaire energie, maar China houdt vast aan de steenkoolcentrales, de grootste vervuilers. Het blaast warm en koud. In Europa zijn de steenkoolcentrales grotendeels afgebouwd. Ook in de Verenigde Staten zijn ze aan het verdwijnen, ondanks beloftes van Donald Trump om ze open te houden. De markt heeft daarvoor gezorgd: wind en zonne-energie zijn de goedkoopste energiebronnen. Zonnepanelen zijn jaarlijks met 8 à 10 procent efficiënter geworden. China is daar ook sterk in." De houding van China is cruciaal. Het is een van de grootste vervuilers. DELBEKE. "China veroorzaakt ongeveer een derde van de wereldwijde uitstoot. Daar hoort wel de kanttekening bij dat China de fabriek van de wereld is. Het heeft veel industriële productie overgenomen van de Verenigde Staten en Europa. Per inwoner ligt de uitstoot iets hoger dan het Europese gemiddelde en het is nog altijd de helft minder dan de Verenigde Staten." De uitstoot zou weer stijgen. De coronacrisis was geen kantelpunt. DELBEKE. "Dat was voorspelbaar. De coronacrisis legt de economie lam. In China is de epidemie achter de rug en dan komt de uitstoot terug. Dat zal ook in Europa gebeuren. Al hebben thuiswerk, virtuele vergaderingen en teleconferenties misschien een blijvende impact op het transport en dus op de uitstoot. De coronacrisis is zeker een kantelpunt voor Europa op een ander gebied: de investeringen om de economie te herlanceren, worden gekoppeld aan de Green Deal. Daardoor maakt Europa zijn economie duurzamer. Bij dat soort investeringen moet je wellicht vijf à tien jaar wachten voor er een significant effect is op de uitstoot." Welk land staat het verst in de verlaging van de uitstoot? DELBEKE. "Ongetwijfeld de Europese Unie. Globaal en per hoofd van de bevolking is de CO2-uitstoot er al gedaald, en met de Green Deal hebben we het meest coherente plan om verder te gaan. Ik schat de Verenigde Staten nu hoger in dan China. Met Joe Biden hebben ze weer een president die wel een prioriteit maakt van de strijd tegen de klimaatverandering. Maar het is nog te vroeg om te zien welke wetgeving Biden zal kunnen doorvoeren. China houdt vast aan steenkool, maar het kan op een andere manier wel nog een positieve bijdrage leveren. Het staat ver in hernieuwbare energie, elektrische wagens en batterijen. Het werkt ook aan de verlaging van de uitstoot van basisindustrieën, zoals de cement- en de staalproductie en chemische basisproducten."