Chartis Europe beschouwt België als een van zijn belangrijkste markten en dus mag Trends een kijkje nemen in het Parijse hoofdkwartier. Voorlopig staat er nog AIG op de kantoortoren in La Défense, maar dat zal snel veranderen. Julio Portalatin ontvangt ons met een brede glimlach in zijn kantoor. De man heeft dan wel roots in de Dominicaanse Republiek, maar voor de rest is hij een Amerikaan in hart en nieren. De portretjes van zijn vrouw en drie kinderen zijn prominent aanwezig. Een langeafstandsrelatie jammer genoeg - tussen de VS en Parijs - maar de Portalatins zijn "gelukkig" fervente trans-Atlantische pendelaars. De jongste maanden heeft Portalatin zijn gezin veel meer dan anders moeten missen, vanwege de hevige turbulentie bij AIG. Een goede zaak dat de schadeverzekeringen van de groep een nieuwe naam krijgen, vindt Portalatin. Chartis is een nieuwe holding die alle zogenaamde non life - of algemene - verzekeringsactiviteiten van de moederholding AIG omvat, zowel in de VS als internationaal. De twee poten van de Chartis-holding zijn Chartis US en Chartis International. Onder meer Chartis Europe valt onder die laatste poot. Chartis is het Griekse woord voor kaart, en moet zowel naar de toekomst verwijzen - als een kaart om de weg te tonen - als naar het verleden - de wereldwijde aanwezigheid die de verzekeraar door de jaren heen heeft opgebouwd.
...

Chartis Europe beschouwt België als een van zijn belangrijkste markten en dus mag Trends een kijkje nemen in het Parijse hoofdkwartier. Voorlopig staat er nog AIG op de kantoortoren in La Défense, maar dat zal snel veranderen. Julio Portalatin ontvangt ons met een brede glimlach in zijn kantoor. De man heeft dan wel roots in de Dominicaanse Republiek, maar voor de rest is hij een Amerikaan in hart en nieren. De portretjes van zijn vrouw en drie kinderen zijn prominent aanwezig. Een langeafstandsrelatie jammer genoeg - tussen de VS en Parijs - maar de Portalatins zijn "gelukkig" fervente trans-Atlantische pendelaars. De jongste maanden heeft Portalatin zijn gezin veel meer dan anders moeten missen, vanwege de hevige turbulentie bij AIG. Een goede zaak dat de schadeverzekeringen van de groep een nieuwe naam krijgen, vindt Portalatin. Chartis is een nieuwe holding die alle zogenaamde non life - of algemene - verzekeringsactiviteiten van de moederholding AIG omvat, zowel in de VS als internationaal. De twee poten van de Chartis-holding zijn Chartis US en Chartis International. Onder meer Chartis Europe valt onder die laatste poot. Chartis is het Griekse woord voor kaart, en moet zowel naar de toekomst verwijzen - als een kaart om de weg te tonen - als naar het verleden - de wereldwijde aanwezigheid die de verzekeraar door de jaren heen heeft opgebouwd. JULIO PORTALATIN (CHARTIS). "Onze klanten hadden het moeite om een onderscheid te maken tussen de dingen die gebeurden bij de moederholding AIG en de stand van zaken bij de dochtermaatschappijen - waaronder AIG Europe. Die dochters bleven ondanks de crisis financieel gezond. De vraag was hoe we dat op de beste manier duidelijk konden maken aan al onze stakeholders. Niet alleen onze klanten zaten met vragen, maar ook de makelaars. En ons eigen personeel. Sinds de crisis bij onze moederholding is het alsof de krantenkoppen de zaken hebben overgenomen. Natuurlijk deden we ons best om zo goed mogelijk te communiceren, om alles zo goed mogelijk uit te leggen aan alle betrokkenen. Maar we wilden niet voor altijd verbonden blijven met al die krantenkoppen, want daar hebben we geen controle over. Op een bepaald moment bleek het nodig om op de pauzeknop te duwen en na te denken over de beste manier om een duidelijk onderscheid te maken tussen de moederholding AIG en onze eigen financiële gezondheid. Ik had vanzelfsprekend liever gehad dat al het recente nieuws over de moederholding AIG achterwege was gebleven, maar goed." PORTALATIN. "Pas over twaalf tot achttien maanden kunnen we verdere beslissingen nemen daarover, als Chartis de juiste structuur heeft en het juiste frame of mind. Een erg complex proces om alle financiële en operationele structuren op elkaar af te stemmen. De hamvraag is hoe we uiteindelijk de meeste meerwaarde kunnen creëren. Operationele onafhankelijkheid is zeker een van de opties voor Chartis, maar het is te vroeg om daar nu al uitsluitsel over te geven. Er kan namelijk nog heel veel gebeuren, de komende maanden." PORTALATIN. "Ook dat is een optie waarover pas een beslissing kan vallen als Chartis de gewenste structuur heeft. Maar dan hangt alles nog af van de marktvoorwaarden op dat moment. Zijn die goed om naar de beurs te trekken met een klein deel van onze business of niet? Time will tell. We laten even goed de mogelijkheid open dat er - naast AIG - andere aandeelhouders in ons kapitaal stappen. Maar tot nader order blijft AIG inderdaad voor 100 procent de eigenaar van de Chartis-holding." PORTALATIN. "Het voelt in elk geval niet aan alsof we de eigendom zijn van de Amerikaanse overheid. Ik ben ergens wel dankbaar dat die overheid AIG is bijgesprongen toen de groep in moeilijkheden verkeerde. Voor alle duidelijkheid: van al het overheidsgeld dat in AIG werd gepompt, is helemaal niks naar de dochtermaatschappijen gevloeid. Maar de redding van AIG heeft wel voor stabiliteit gezorgd. AIG was met zodanig veel tegenpartijen verbonden dat een faillissement rampzalige gevolgen zou hebben gehad. De overheidssteun heeft niet alleen het systeemrisico afgewenteld, maar het heeft ook de juiste omstandigheden helpen creëren om Chartis te kunnen oprichten. Het liet ons toe om snel en accuraat te communiceren met onze stakeholders, om het special purpose vehicle op te richten, enzovoort." PORTALATIN. "Concurrenten zijn altijd opportunistisch, zeker in crisissituaties. In werkelijkheid weten ze maar al te goed hoe gedisciplineerd wij te werk gaan. Die beweringen dat we ons zouden bezondigen aan prijsdumping: dat heeft waarschijnlijk vooral te maken met frustratie bij de concurrenten van Chartis Europe, omdat ze er niet in geslaagd zijn om meer marktaandeel van ons af te snoepen. In de VS zijn er soortgelijke beschuldigingen geweest aan ons adres. Feit is dat een rist onafhankelijke studies intussen heeft aangetoond dat er van prijsdumping geen sprake is. Verzekeringen zijn trouwens bij uitstek een business op lange termijn. Suggereren dat we op zekere dag plots beslist zouden hebben om niet langer gedisciplineerd te werk te gaan omdat de Amerikaanse overheid AIG heeft gesteund? Dat is belachelijk." PORTALATIN. "Toen de problemen duidelijk werden in september vorig jaar, had ik aanvankelijk niet veel tijd om kwaad te worden. Ik voelde me vooral verantwoordelijk voor de werknemers van AIG Europe. Ik wist dat het veel inspanningen zou vergen om hen ervan te overtuigen dat alles uiteindelijk wel goed zou komen. Daarna pas begon ik me af te vragen hoe het mogelijk is dat een groep als AIG - met zo veel kennis en discipline in zijn verzekeringsactiviteiten - zo in de penarie kwam door een niet-verzekeringsactiviteit, AIG Financial Products. Dat frustreerde me. Maar ik heb mezelf niet toegelaten om daar lang bij stil te staan. Ik wilde vooral tijd besteden aan de toekomst, aan de vraag hoe we een nieuwe focus konden heropbouwen. "Ik wilde een deel van de oplossing zijn. En daar een leidende rol in spelen, wat iedereen ook van me verwachtte. Het waren veeleisende maanden, maar tegelijk was het een uplifting experience. Ik heb nog nooit eerder zo veel CEO's, financieel directeurs, risk managers van bedrijfsklanten ontmoet in zo'n korte periode. Iedereen is nu weer gefocust. Klanten en makelaars maken natuurlijk hun eigen keuzes, maar nu zijn we er tenminste zeker van dat ze hun keuzes baseren op de feitelijke informatie die we hun gegeven hebben." PORTALATIN. "Slechte timing, ja. Ik zit hier niet om die bonussen te verdedigen, maar ik begrijp wel waarom de beslissing werd genomen. De bonussen waren bedoeld voor de mensen die probeerden een oplossing te vinden voor de problemen - problemen die door anderen waren gecreëerd. Maar goed, het is een voorbeeld van hoe krantenkoppen roet in het eten kunnen strooien. De voorbije maanden was het niet ongewoon dat ik net een zeer vruchtbaar gesprek met een klant achter de rug had en dat diezelfde klant me drie dagen later terugbelde met allerlei vragen over wat hij net gelezen had in de krant. Dan moest het hele gesprek worden overgedaan natuurlijk. Opnieuw en opnieuw, zolang het nodig was." PORTALATIN. "De globale economie op de eerste plaats. Ik denk dat er nog dingen te gebeuren staan die een minder positieve impact hebben op de verzekeringsindustrie. Ten tweede baren de lage premieprijzen in de sector me zorgen. In sommige segmenten wijst alles erop dat de premies stijgen, bijvoorbeeld in het geval van de aansprakelijkheidsverzekering in de financiële sector. Maar van een algemene trend is er geen sprake. Ten slotte beschouw ik ook de gebeurtenissen bij AIG als een uitdaging, maar die is niet meer zo prominent aanwezig als enkele maanden geleden. Dat merk ik aan de gesprekken die ik heb met klanten. Zij hebben het vooral over de komende hernieuwing van hun verzekeringscontracten bij AIG en de voorwaarden die ermee samenhangen." PORTALATIN. "We zien nog grote kansen op de retailmarkt, en daarmee bedoel ik zowel particulieren als kmo's. Tot hiertoe waren we vooral aanwezig op de markt van de grote en de multinationale bedrijven. Ook daar blijven we investeren. En dienen er zich de komende twee, drie jaar bijkomende strategische investeringen aan. We zien wel." Door Celine De Coster in Parijs/Foto Reporters