De maandelijkse enquête van de Nationale Bank bij een duizendtal bedrijven gaf vorige week aan dat het vertrouwen van de ondernemers iets verbeterd is, maar op een laag niveau blijft. De jongste CEO-poll van Trends toont een grotere opwaartse trend. Let wel, de evolutie van meer dan -70 naar iets minder dan -50 betekent nog altijd dat de ondernemers de toekomst allesbehalve rooskleurig inzien.
...

De maandelijkse enquête van de Nationale Bank bij een duizendtal bedrijven gaf vorige week aan dat het vertrouwen van de ondernemers iets verbeterd is, maar op een laag niveau blijft. De jongste CEO-poll van Trends toont een grotere opwaartse trend. Let wel, de evolutie van meer dan -70 naar iets minder dan -50 betekent nog altijd dat de ondernemers de toekomst allesbehalve rooskleurig inzien. Drie maanden geleden zei 80 procent van de respondenten dat de economische conjunctuur slechter zou evolueren. Deze keer is dat 58 procent. Zal het beter gaan? Ja, antwoordde 3,6 procent vorige november. Dat percentage ligt vandaag op 10 procent. Bijna 32 procent, een verdubbeling, zegt nu dat de situatie gelijk blijft gedurende de komende lentemaanden. De jongste steekproef betekent dus dat het dieptepunt van de crisis voor 42 procent van de CEO's bereikt of zelfs achter de rug is. Thomas Leysen, de voorzitter van het VBO, zei trouwens in het vorige nummer van Trends dat de economische ommekeer in het najaar begint. Volgens de CEO-poll vertaalt dat positiever gevoel zich nauwelijks in betere cijfers als het gaat over omzet. De vooruitzichten voor werkgelegenheid liggen zelfs lager. Dat laatste geldt ook voor het loskrijgen van geld bij de banken. Het aantal CEO's dat daarbij moeilijkheden ondervindt, stijgt met ongeveer 4 procentpunt naar 24,6 procent. De jongste poll toont overigens dat meer bedrijven een beroep moeten doen op geldschieters. Geen verrassing in deze bar slechte economische tijden, die banken aanzetten tot voorzichtiger omspringen met het uitlenen van geld. Dat is moeilijk te verteren omdat diezelfde banken mee de economie op de rand van de afgrond brachten en met kolossaal veel belastinggeld drijvende moesten worden gehouden. Het is niet verrassend dat 85 procent van de respondenten vindt dat ze een beroep moeten kunnen doen op tijdelijke werkloosheid voor bedienden. Bijna de helft van de CEO's vindt zelfs dat ze ook in betere tijden van die maatregel gebruik moeten kunnen maken als dat nodig is. Opmerkelijk is dat meer dan een op de tien bedrijfsleiders meent dat het een systeem is dat vermeden moet worden. 65,8 procent van de ondervraagde CEO's poneert dat de politici de begroting niet nog meer mogen bezwaren. Ze richten hun blik op de langere termijn en de vergrijzing van de bevolking die veel geld zal kosten. Voor 31,7 procent van de ondervraagden primeren de kortere termijn en de noodzaak om de economie te stimuleren, ook als dat het budget nog dieper in het rood doet gaan.(T) y Door Boudewijn Vanpeteghem