De Gentse recherche verhoorde vorige week de gewezen Latemse burgervader Bob Van Hooland na een klacht van politieke tegenstanders. Het gerecht werpt zich daarmee op de perikelen rond een vastgoeddossier, dat de plaatselijke gemoederen danig verhit: de omvorming van het landelijke Hoog-Latem tot een grootstedelijk gebied.
...

De Gentse recherche verhoorde vorige week de gewezen Latemse burgervader Bob Van Hooland na een klacht van politieke tegenstanders. Het gerecht werpt zich daarmee op de perikelen rond een vastgoeddossier, dat de plaatselijke gemoederen danig verhit: de omvorming van het landelijke Hoog-Latem tot een grootstedelijk gebied. De verslaggever in de werkgroep van de Vlaamse Commissie Ruimtelijke Ordening, die het Vlaamse Gewest hierover in 2004 moest adviseren, is Gaëtan Hannecart, topman van Matexi. Het is de medepromotor van een verkavelingsproject van 45 hectare (geschatte verkoopswaarde: 50 tot 80 miljoen euro) "en hij heeft dit ook gemeld", aldus een collega van de commissie. Er kwam hevig buurtprotest tegen het project, door een eigenaar omschreven als "elitaire not in my backyard, want gericht tegen huizen voor de middenklasse". De VLD+- meerderheid besliste dat een (beperkte) verkaveling enkel kon na werken die het overstromingsgevaar indijken. Promotor Hooglatem gooide begin september olie op het verkiezingsvuur met de start van de inpolderingswerken op de betwiste grond. "Het begin van de verkaveling," vreest Agnes Lannoo. Deze nummer twee van de oppositielijst Welzijn Latem-Deurle is gehuwd met Dirk Lannoo (Katoen Natie). Andere prominente Vlaamse ondernemers steunen de lijst: Guido Dumarey (Punch), Pierre Macharis (VPK Packaging), Carl Dewulf (LVD) en zakenadvocaat Louis Verbeke. Ook Hooglatem heeft aandeelhouders met klinkende namen. Het zijn de ondernemingen Dumobil (Philippe Dubaere, zoon van ijzerhandelaar Raoul Dubaere, die lang gronden in deze regio inkocht), Realest (Lucien Vanwynsberghe van McThree Carpets), Vlerick Vastgoed (Philippe Vlerick van Phoenix Carpets en Harold Vanden Avenne van Bens) en Matexi (familie Vande Vyvere). Hooglatem liet in een folder aan de bewoners weten dat de werken dienden om de wateroverlast te vrijwaren en dat ze door haar worden gefinancierd. De kostprijs wordt geraamd op 4,5 miljoen euro. Hadden de eigenaars niet beter gewacht tot na de verkiezingen, wanneer er meer duidelijkheid is over de politieke meerderheid, dus de verkavelingsmogelijkheid? "We hadden al vertraging," meldt een eigenaar. Burgemeester Freddy Vanmassenhove zegt dat het winterseizoen de werken noodzakelijk maakt. En: "De eerste drie tot vier jaar wordt er niet verkaveld. Eerst moet de degelijkheid van de waterbeheersing worden bewezen."Een sleutelrol over de toekomst van Hoog-Latem speelt Jean-Charles Wibo, gedelegeerd bestuurder van het metaalbedrijf Vlassenroot. Hij scheurde zich af van VLD+ en de burgemeester, en vormt de lijst Samen. "De minister van Ruimtelijke Ordening, Dirk Van Mechelen (VLD), wilde het dossier compleet autonoom afhandelen, en daar paste ik voor," argumenteert hij. "Intussen verloopt alles zoals het hoort. Ik heb dus niets tegen de burgemeester, wel tegen VLD-nationaal. Voor alle duidelijkheid: de huidige meerderheid heeft nog geen toelating gegeven voor de verkaveling.""Dat is genoteerd," zegt advocaat Carlos De Wolf, een autoriteit in administratief recht, die dit dossier opvolgt voor de tegenstanders van de verkaveling. "Als deze werken onderdeel waren van de verkaveling, was er een grove inbreuk op de wet van de openbare aanbesteding, die het volgende bestuur een hoop geld had kunnen kosten."De meerderheidspartijen wijzen erop dat Hoog-Latem al in het gewestplan van 1977 werd ingekleurd als woonuitbreidingsgebied. Wibo wenst zich overigens pas uit te spreken over de verkaveling als aan een aantal randvoorwaarden - zoals de beperking van het overstromingsgevaar - is voldaan. De lijst Samen heeft dus geen standpunt over zo'n belangrijk thema? Wibo: "Daar is het veel te vroeg voor."Agnes Lannoo ziet in deze uitspraak de bevestiging van haar vermoeden dat de tegenstelling tussen VLD+ en Samen slechts schijn is. "Na de verkiezingen sluiten ze weer een akkoord en wordt de verkaveling een feit," waarschuwt ze. De verstandhouding blijkt volgens Lannoo uit het feit dat de politieke meerderheid (inclusief Wibo dus) tegen Van Hooland een klacht indient wegens laster en eerroof. Ze viseren zijn verklaring in De Standaard, midden augustus, als zouden enkele VLD-prominenten tijdens een openbare verkoop (juni 2005) van gronden van OCMW-Gent in Hoog-Latem gehandeld hebben "met voorkennis". Deze werden gekocht door de echtgenoot van VLD+-gemeenteraadslid (en presentatrice) Sabine De Vos, die stelt dat "deze koop gesloten werd door mijn man, niet door mij". Het stuk grond werd mee betaald door de mede-eigenaars schepen Wibo, VLD-fractievoorzitter Arnold Meirlaen en twee kennissen. Een halfjaar na de openbare verkoop werden de gronden ingekleurd als randstedelijk gebied, dus op termijn te verkavelen. Wibo bevestigt de gezamenlijke aankoop en verdedigt dat de aanpassing als randstedelijk gebied een beslissing van de Vlaamse overheid is, niet van de gemeente (wat Carlos De Wolf betwist). Volgens Wibo gebeurde de openbare verkoop na publiciteit en wist iedereen dat het een woonuitbreidingsgebied betrof. Wibo: "Van voorkennis was er dus geen sprake. Ik werd mede-eigenaar om een dienst te bewijzen aan Sabine De Vos, die vlakbij woont en een verkaveling vreest. Het is niet de bedoeling dat ik er rijker van word."Er is ook kritiek op het feit dat de burgemeester op de bewuste verkoopzitting door notaris Jacques Hulsbosch een verklaring liet voorlezen dat er nog werken moesten gebeuren op de gronden. Het juiste bedrag was onbekend, maar dat "zal zich wellicht situeren rond de 30 euro per vierkante meter", schreef de burgemeester. Achteraf gezien zou dat 3 euro zijn volgens de oppositie. "Wie dat had geweten, was bereid minstens 400.000 euro meer te betalen dan andere potentiële kopers," aldus Lannoo. Wibo betwist dat hoge bedrag stellig: "Ik ben ongelukkig over de fout in de brief, die niet eens werd besproken door het college. Heeft dat de prijs beïnvloed? Ik geloof er geen bal van. In de zaal zaten ook professionele kopers, en die zouden echt wel meer hebben geboden als de prijs niet de marktprijs was ( nvdr - wat door hen wordt bevestigd). Het is schandalig dat men over deze zaak een hetze voert en politici belastert." Hans Brockmans