Het Centraal Bureau voor Hypotecair Krediet (CBHK) wordt opgepoetst om het te verkopen aan een privé-partner. Eric De Keuleneer, de kersverse direktievoorzitter, sluit het voortbestaan van het CBHK als openbare kredietinstelling echter niet uit.
...

Het Centraal Bureau voor Hypotecair Krediet (CBHK) wordt opgepoetst om het te verkopen aan een privé-partner. Eric De Keuleneer, de kersverse direktievoorzitter, sluit het voortbestaan van het CBHK als openbare kredietinstelling echter niet uit.De eerste twee maanden van Eric De Keuleneer als direktievoorzitter van het Centraal Bureau voor Hypotecair Krediet (CBHK) zitten erop. Het gewezen hoofd van de corporate-afdeling van de Generale Bank staat voor een zware opdracht : hij moet binnen de twee jaar het CBHK, een overheidsbedrijf en volle dochter van de Federale Participatiemaatschappij, oppoetsen met het oog op de privatizering (voorlopig beperkt tot 50 %). "Het imago van CBHK is barslecht, " geeft hij toe. "Ikzelf beschouwde de instelling als een parastatale die vele jaren met overheidssteun marktaandelen had gekocht door kredieten te verlenen aan een te lage rentevoet. Na het stopzetten van de overheidshulp zou de instelling haar raison d'être kwijt zijn, meende ik. Nu weet ik dat CBHK zijn hypotecaire produkten kan verkopen op een normale, rendabele manier. "CBHK heeft woelige jaren achter de rug. De instelling, opgericht in 1936, zat in de periode 1989-'91 behoorlijk in de knoei. De financiering van lage hypoteektarieven met de (toen) hoge rentetarieven bleek onhoudbaar. In drie jaar kwam de overheid met 12 miljard frank over de brug. In 1991 nam het Gemeentekrediet het dagelijks beleid over, maar een jaar later verliet de task force van de grootbank het zinkende CBHK-schip.In 1992 treedt een jonge ploeg aan onder de operationele leiding van direkteur Philippe Legat. Die slaagt erin om in 1994 eindelijk een kleine winst te boeken. Ook op een ander vlak verandert het profiel van CBHK. "Er ontstond een gat na het vertrek van de oude direktie, " zegt Anita De Knop, verantwoordelijk voor de centrale kredieten. "Bij de jonge ploeg kwam er plaats vrij voor veel vrouwelijke verantwoordelijken. "Zeven op tien van de 350 CBHK-personeelsleden en één op twee kaderleden zijn vrouwen. "Een unieke situatie voor een financiële instelling, " aldus Eric De Keuleneer. "Maar het werkt. Vrouwen zijn zakelijker en denken in termen van rendabiliteit, minder in marktaandelen. "EIGENZINNIG.In september trok de regering Eric De Keuleneer aan als direktievoorzitter. Een eigenaardige keuze. Met een eigenzinnig iemand als De Keuleneer aan het roer van de privatizeringsoperatie in spe, dreigt de regering de greep op het CBHK te verliezen. De Keuleneer is immers geen klassieke bankier. In zijn Generale-tijd hield hij stevige pleidooien voor onafhankelijk bestuurde ondernemingen. Wat bij menigeen in de Generale Maatschappij (referentie-aandeelhouder van de G-Bank) de wenkbrauwen deed fronsen. De Keuleneer liet zich in intieme kring trouwens ook erg kritisch uit over eerdere privatizeringen (onder meer van Distrigas), die volgens hem vooral de belangen van de traditionele haute finance dienden. Dat De Keuleneer geen controverses mijdt, blijkt ook uit het feit dat hij bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen op de lijst stond van... Ecolo. Niet echt de partijpolitieke steunpilaar van het establishment. De Keuleneers onafhankelijkheid zal tot uiting komen bij de partnerkeuze voor CBHK. In het verleden uitten Bacob Bank (dat verleden zomer naast de privatizering van de NMKN greep), de Generale Bank, het Gemeentekrediet, de Kredietbank en de P&V-groep al belangstelling voor de overname van CBHK. Op het moment suprême van de privatizering is de kans groot dat die hun "vrienden" binnen de regering aanspreken. Eric De Keuleneer : "Mijn benoeming wijst erop dat men het spel eerlijk wil spelen. De verkoop aan de meestbiedende is de beste keuze, op voorwaarde dat er rekening wordt gehouden met de belangen van het personeel. Wie veel geld veil heeft voor CBHK, bewijst te geloven in onze toekomst. "De privatizering is echter niet voor morgen. "We zullen ons niet overhaasten, " beklemtoont De Keuleneer. "Het CBHK moet kunnen uitgroeien tot een overnamerijpe onderneming. Zodat ook buitenlandse groepen over de brug durven komen. Die interesse bestaat al. "In de aanloopperiode naar de privatizering staat er nog heel wat te gebeuren. Vandaag werkt de direktie van CBHK de effektizeringsoperatie uit. "Effektizering" is de techniek waarmee individuele kredieten worden omgezet in obligaties. In dat geval moeten de banken voor die obligaties minder reserves aanleggen dan voor de meer riskante hypoteekleningen. Dit jaar effende een Koninklijk Besluit de juridische weg voor deze financiële techniek. Zo kan ook het CBHK een flink deel van zijn eigen portefeuille effektizeren en reserves opbouwen.GEEN EIGEN VERMOGEN.De achillespees van het CBHK is immers het gebrek aan eigen vermogen. De instelling kan momenteel nog een beroep doen op leningen met staatswaarborg om de hypoteekleningen te financieren. Maar eens het bedrijf geprivatizeerd, is daar uiteraard geen sprake meer van.Op een balanstotaal van 200 miljard zou CBHK volgens de Cooke-ratio (de wettelijk verplichte verhouding tussen het eigen vermogen en de risico's, in dit geval hypoteekleningen) 8 miljard kapitaal moeten hebben uitstaan. Quod non."Het gebrek aan eigen middelen is een ernstig probleem, " erkent De Keuleneer. "Het belet ons een ernstige overlevingsstrategie uit te bouwen. Weliswaar kunnen we een flink deel van onze portefeuille misschien zelfs 50 miljard kredieten effektizeren, maar het is de vraag of na zo'n operatie (na aftrek van de kosten) genoeg winst overblijft om het eigen vermogen voldoende te spijzen. Ik hoop dat de overheid met enkele miljarden over de brug komt. In dat geval kan ze het geld bij een privatizering achteraf wellicht dubbel en dik terugverdienen. De regering kan een NMKN-scenario uitlokken bij CBHK door zo'n investering te doen. Het lelijke blauwe eendje werd opeens een fel begeerde bruid, waar andere banken veel kapitaal voor overhadden. CBHK is ook zo'n eendje. "De Keuleneer rekent uit dat zijn onderneming met het eerder geciteerde hypotetisch eigen vermogen van 8 miljard frank normaal gezien een winst van 1 tot 1,2 miljard frank (12 tot 15 % van het kapitaal) zou moeten maken. Dit jaar voorspelt hij echter een rendement van slechts 35 miljoen frank. "CBHK zal dus op termijn dertig tot veertig keer meer moeten renderen, " voorspelt hij.De Keuleneer wijst erop dat de verhouding eigen vermogen/uitstaande kredieten zal worden aangepast, eens een deel van de hypoteekleningen van de hand wordt gedaan. "We zullen evolueren naar een dienstenonderneming, die de effektizering uitvoert van de portefeuille van andere banken, " voorspelt hij. "Dat wordt onze niche. Ook op het vlak van hypotecaire leningen heeft CBHK een uitstekende expertise. Wij zullen bewijzen dat een klein, sterk overheidsbedrijf soepeler is dan de grote partikuliere konkurrenten met een hoop overhead. Overheidsbedrijven zijn geen anakronisme. Ik sluit niet uit dat de privatizeringsoperatie niet wordt doorgevoerd. De privatizering is slechts één van de scenario's. "De Keuleneer is erg ambitieus met een instelling die drie jaar geleden ten dode was opgeschreven. De direktievoorzitter : "Het CBHK-personeel is een sterke ploeg met een schitterende baas. Dit is een suksesformule. "HANS BROCKMANSERIC DE KEULENEER (CBHK) "Het CBHK moet kunnen uitgroeien tot een overnamerijpe onderneming. Zodat ook buitenlandse groepen over de brug durven komen. "