"Casino" is Martin Scorsese's meesterlijke kijk op een stukje Amerikaanse geschiedenis, gezien door de ogen van twee professionele gangsters.
...

"Casino" is Martin Scorsese's meesterlijke kijk op een stukje Amerikaanse geschiedenis, gezien door de ogen van twee professionele gangsters. Tijdens de jaren zeventig en tachtig werd het gokparadijs Las Vegas geregeerd door de maffia. Pas later verviel het tot een Disneyland voor gokkers. Casino is naast de korte schets van een stuk Amerikaans cultuureigendom tevens het sterke verhaal over macht, hebzucht, jaloersheid en eergevoel. Cineast Martin Scorsese plaatst de messcherpe conflicten tussen de bookmaker Sam 'Ace' Rothstein ( Robert De Niro), zijn echtgenote Ginger ( Sharon Stone) en zijn jeugdvriend Nicky Santoro ( Joe Pesci) in de excessen en glitter van de jaren zeventig. Zoals zijn uit 1990 daterende Goodfellas, vormde een roman van Nicholas Pileggi de inspiratiebron voor Casino en werd het scenario opnieuw geschreven door Pileggi en Scorsese. Dit is evenwel niet de enige referentie aan Goodfellas. Inhoudelijk vertoont het plot over de op- en ondergang van een aantal gangsters veelgelijkenissen met de machtshonger van de maffialeden uit Goodfellas. Stilistisch heeft Casino ook het ik-vertelstandpunt, het gebruik van freeze-frames en het evoceren van de periode via voortdurend aanwezige pop- en rocksongs, met Goodfellas gemeen. De film begint in een hels tempo. Zowel De Niro als Pesci vertellen elk hun visie op de feiten. De toeschouwer krijgt via een zeer nerveuze montage en dito camerawerk een rondleiding in de wereld van de casino's en de New Yorkse maffia. Scorsese en zijn vaste monteur Thelma Schoonmaker snijden voortdurend heen en weer tussen de verschillende verhaallijnen en de introducties van de hoofdpersonages. Pas bij de voorstelling van Sharon Stone, die zowel inhoudelijk als structureel een scharnier vormt tussen het succes en de ondergang van Pesci en De Niro, neemt het vertelritme enkele versnellingen terug. Met het verdwijnen van Stone schiet Casino opnieuw in overdrive naar de eindgeneriek. In de blitse en oppervlakkige wereld van Las Vegas wordt elke persoonlijkheid gelijkgemaakt tot een pion die in dienst staat van het geld (Stone) of in opdracht van de "bazen uit New York" handelt (De Niro en Pesci). De alomtegenwoordige maffia wordt door rasfilmer Scorsese afgeschilderd als een oppermacht, die qua koloriet en beeldcompositie rechtstreeks verwijst naar het mysticisme van de Spaanse barokschilder de Zurbaran. Hoewel Casino gemakkelijk een déjà-vu-gevoel kan worden verweten, verrast Scorsese met een virtuoze beeldregie en een originaliteit, die het unieke karakter van deze gedreven auteur nogmaals op een onovertroffen manier aantoont. PIET GOETHALSCasino Virtuose beeldregie en onovertroffen originaliteit.