Veel bedrijven kennen het probleem: klanten betalen te laat of zelfs helemaal niet. Cijfers van Atradius, de marktleider in kredietverzekeringen, tonen aan dat in ons land 42 procent van de waarde van de facturen in de b2b-sector na vervaldag nog openstaat. Dat is meer dan het West-Europese gemiddelde (40 %). In België blijven ook meer facturen onbetaald dan in de rest van West-Europa. 8 procent van de binnenlandse en 9 procent van de buitenlandse b2b-facturen zijn negentig dagen na de vervaldag nog niet betaald. In West-Europa gaat het over 7,6 procent voor binnenlandse en 7 procent voor buitenlandse facturen. Bovendien is de gemiddelde betalingsachterstand in België 24 dagen, in West-Europa 21 dagen.
...

Veel bedrijven kennen het probleem: klanten betalen te laat of zelfs helemaal niet. Cijfers van Atradius, de marktleider in kredietverzekeringen, tonen aan dat in ons land 42 procent van de waarde van de facturen in de b2b-sector na vervaldag nog openstaat. Dat is meer dan het West-Europese gemiddelde (40 %). In België blijven ook meer facturen onbetaald dan in de rest van West-Europa. 8 procent van de binnenlandse en 9 procent van de buitenlandse b2b-facturen zijn negentig dagen na de vervaldag nog niet betaald. In West-Europa gaat het over 7,6 procent voor binnenlandse en 7 procent voor buitenlandse facturen. Bovendien is de gemiddelde betalingsachterstand in België 24 dagen, in West-Europa 21 dagen. Christophe Cherry, CEO van Atradius in België: "We zien in het onderzoek dat cash een zorgenkindje is voor kmo's. De betalingsachterstand heeft een zware invloed op de cashbehoeften van de bedrijven. Het verwachte geld komt niet binnen. In dat geval moeten de bedrijven bij de banken krediet vragen, maar dat is er niet gemakkelijker op geworden. De druk bij die bedrijven ligt dan niet op hun solvabiliteit, maar op hun liquiditeit." Lieven Cloots, juridisch adviseur op de studiedienst van Unizo, bevestigt het probleem. Volgens gegevens van Graydon ligt het gebrek aan liquiditeit aan de grondslag van een op de vier faillissementen. En de rente op de externe financiering die de onbetaalde facturen moet compenseren, is met 10 à 12 procent gigantisch, zegt Cloots. Hij merkt ook op dat naar de rechtbank stappen om aan je geld te komen, zeker voor bedragen onder 5000 euro, te veel kost. "Voor kleine bedragen is de rechtbank geen stok achter de deur. Een kredietverzekering kan een oplossing zijn", aldus Cloots. De klassieke kredietverzekering wordt weinig gebruikt. In het segment van bedrijven met een omzet van 2,5 miljoen euro of minder heeft slechts 1 procent zo'n verzekering. Het onderzoek van Atradius wijst uit dat de bedrijven er ofwel niet aan denken ofwel de verzekering te omslachtig vinden. Bij een klassieke kredietverzekering duurt het ook lang eer het bedrijf zijn geld krijgt: zes maanden na vervaldatum. Wanneer een factuur is opgesteld op 1 december en vervalt op 1 januari en de klant betaalt niet, dan keert de verzekering pas op 1 juli het bedrag uit. Dat kan een bedrijf in serieuze problemen brengen. Daarom heeft Atradius een nieuw product voor kmo's op de markt gebracht: Cashfirst. Daarmee kan een onderneming sneller (een deel van) haar geld binnenkrijgen: ten laatste zestig dagen na de vervaldag. Atradius gaat dertig dagen na de vervaldag bij de debiteur achter het geld aan. "We verkorten de wachttermijnen. We weten dat cash belangrijk is voor bedrijven", aldus Cherry. De CEO van Atradius benadrukt dat Cashfirst een eenvoudig product is met een online-inschrijving. "Dit is een standaardproduct. De verzekering wordt niet op maat gemaakt. Daarvoor nemen bedrijven beter een klassieke kredietverzekering. Cashfirst is een opstartproduct met lage kosten voor kleine bedrijven. We vermijden zo veel mogelijk de kleine letters", zegt hij. Een bedrijf kan voor 260 euro per maand een kredietverzekering nemen ten bedrage van 10.000 euro als een of meerdere van tevoren aangegeven debiteuren niet betalen. Na zestig dagen wordt bij niet-betaling 90 procent van dat bedrag uitgekeerd. Heeft de debiteur intussen wel betaald, dan wordt 100 procent uitgekeerd. Een bedrijf kan een dekking aanvragen per transactie, voor risicovolle klanten. De kmo's kunnen zich verzekeren tot 30.000 euro per uitstaande factuur voor een maandelijks bedrag van 600 euro. Een bedrijf kan zich online aanmelden en krijgt na een check bij Atradius een wachtwoord. Daarmee kan het de te verzekeren transacties aangeven. Cherry: "Die check is nodig. Know your customer." De klanten kunnen bij Atradius ook nagaan of hun klanten financieel stabiel zijn. "We hebben ook een preventieve rol", zegt Cherry. Voor Lieven Cloots van Unizo lijkt het Atradius-product interessant. "Ik denk dat men daar op het goede spoor zit. Dat is een gat in de markt", aldus Cloots. Hij stipt echter wel aan dat een bedrijf goed moet kijken naar de kosten en de baten. In de tijd dat er geen geld komt, is er ook geen winstbijdrage. "Met Cashfirst komt toch 90 procent van het gefactureerde bedrag binnen. Ik denk dat dat een goede oplossing is. Maar elk bedrijf moet zijn rekening maken", zegt Cloots. Atradius biedt Cashfirst eerst in België en Luxemburg aan. Het is een proefproject. Bij succes wordt het ook in andere landen op de markt gebracht. Waarom heeft België de primeur? Chris-tophe Cherry van Atradius: "België heeft veel kleine bedrijven. Onderzoek toont aan dat er een behoefte naar ons product is. Wij zijn marktleider en hebben veel klanten in het middensegment. We zien kmo's steeds meer als onze kernbusiness." Cherry kondigt aan dat Atradius ook met een b2c-product zal komen in de bouwsector. "Het is moeilijk een kredietboordeling te doen van particulieren, maar we denken ermee te komen in het voorjaar van 2016. Dat is echt innovatief." Ad van Poppel