Omdat ze nogal ver van elkaar verwijderd liggen, is het voor het Europees Economisch en Sociaal Comité ( ESC) en het Comité van de Regio's ( COR) vrij moeilijk om op een efficiënte manier samen te werken. Door die afstand werd het gebruik van gemeenschappelijke diensten door deze twee Europese instellingen, met name van de conferentiezalen, afgeremd. Het ESC, gevestigd aan de Ravensteinstraat, kon niet ten volle profiteren van de nabijheid van de Europese wijk, waar het COR was ondergebracht.
...

Omdat ze nogal ver van elkaar verwijderd liggen, is het voor het Europees Economisch en Sociaal Comité ( ESC) en het Comité van de Regio's ( COR) vrij moeilijk om op een efficiënte manier samen te werken. Door die afstand werd het gebruik van gemeenschappelijke diensten door deze twee Europese instellingen, met name van de conferentiezalen, afgeremd. Het ESC, gevestigd aan de Ravensteinstraat, kon niet ten volle profiteren van de nabijheid van de Europese wijk, waar het COR was ondergebracht. En dus werd er besloten om de twee instellingen samen te brengen op één enkele locatie. De keuze van die locatie blijkt van primordiaal belang te zijn. De twee instellingen werken namelijk nauw samen met het Europees Parlement en maken soms gebruik van zijn conferentiezalen. Nu het Belliard-gebouw, eigendom van Cofinimmo, is vrijgegeven door het Parlement, vormt dat een unieke kans. Het gebouw, gelegen onderaan de Belliardstraat, kan inderdaad via voetgangersbruggen worden verbonden met het Montoyer-gebouw, waarin het Comité van de Regio's is ondergebracht. Er werd een renovatieprogramma opgesteld. Bamboe-omheiningHet ESC en het COR vertrouwden een audit van het renovatieprogramma toe aan Sicabel, die daarna ook de functionaliteit van de instellingen in het gebouw bestudeerde. Onder de bestudeerde criteria vinden we onder meer de begroting, de prestaties van het gebouw, de onderhoudskosten en de reglementaire normen die zijn vastgelegd in het Blauwboek van de Europese Unie. "Ons onderzoek heeft uitgewezen dat het opgestelde programma en de behoeften van de instellingen niet volledig op elkaar zijn afgestemd," vertelt Guy Martel van Sicabel. "Wij hebben de werkingswijze van het gebouw dus grondig herzien door de interactie tussen de verschillende afdelingen te analyseren. Oorspronkelijk voorzag het programma in een lichte renovatie, wat op termijn hoge werkings- en onderhoudskosten zou betekenen. Door ons te beroepen op de normen van het Blauwboek, zijn er nieuwe oplossingen op het vlak van isolatie, airconditioning, akoestiek enzovoort voorgesteld. Deze technieken maken nu gebruik van de laatste spitstechnologie en garanderen een hogere rentabiliteit." Na een hoop denkwerk werd ook besloten tot de verwezenlijking van een verrassende, originele en zeer functionele gevel. Het is een soort gordijngevel, waardoor het mogelijk wordt om tussen de gevel en de dubbele wand een verticale bamboe-omheining aan te leggen. "Op onze aanbevelingen zijn er flink wat inspanningen goedgekeurd op het vlak van duurzame ontwikkeling," vervolgt Martel. "Dat verleent het gebouw een sterk imago en biedt de Europese instellingen de mogelijkheid om de weg, die op dat gebied moet worden gevolgd, aan te geven." Het is waar dat de architecten Paul Noël en Art & Build inventieve talenten aan de dag hebben gelegd en in hun initiatieven gesteund werden door de eigenaar. Cocktailparty'sAan de binnenkant is het gebouw opgesplitst in kantoren en conferentiezalen. De zeven conferentiezalen met tolkencabines nemen ongeveer de helft van de ruimte in beslag. Ze worden aangevuld door een geheel van diensten (catering, organisatie van cocktailparty's, enzovoort). Ontvangstzalen, voorzien van gedeelde bureaus, en rustruimten zijn bestemd voor vertegenwoordigers van de Europese regio's die op bezoek komen. Het gebouw omvat ook nog een teleconferentiezaal, een perszaal, een bedrijfsrestaurant en daar komen nog een receptiezaal, bureaus voorbehouden aan het voorzitterschap en een bibliotheek bij. "Het creëren van een functioneel verkeer tussen al deze ruimten heeft ons heel wat werk gekost," vervolgt Martel. "We moesten tevens zorgen voor een adequaat beveiligingssysteem. Daarom zijn de kantoren die niet voor iedereen toegankelijk zijn, op de hogere verdiepingen gelegen."Véronique Pirson "Dankzij geavanceerde technologie garanderen de nieuwe oplossingen op het vlak van isolatie, airconditioning en akoestiek een hogere rentabiliteit."