CASH. Kunt u kort uitleggen wat de doelstelling is van het fonds Carmignac Patrimoine en tot welk beleggersprofiel het zich richt?

CARMIGNAC. Carmignac Patrimoine is een internationaal gediversifieerd fonds dat belegt in alle aandelen- en obligatiemarkten over de hele wereld. Wij streven naar een regelmatig en absoluut rendement via een actief beheer dat niet gekoppeld is aan een benchmark en zonder voorafgaande beperkingen op het gebied van sectoren, activaklassen of kapitalisatie. Carmignac Patrimoine, dat veel belang hecht aan kapitaalbescherming op middellange termijn, wordt beheerd volgens een top-down en thematische benadering op basis van de analyse van macro-economische tendensen en de groeiopportuniteiten die de beheerders op de internationale markten vinden. Carmignac Patrimoine hanteert bovendien ook een actief afdekkingsbeleid. Dankzij zijn uitgebreide beleggingsuniversum en zijn gediversifieerde beheer is Carmignac Patrimoine geschikt voor elk type belegger.
...

CARMIGNAC. Carmignac Patrimoine is een internationaal gediversifieerd fonds dat belegt in alle aandelen- en obligatiemarkten over de hele wereld. Wij streven naar een regelmatig en absoluut rendement via een actief beheer dat niet gekoppeld is aan een benchmark en zonder voorafgaande beperkingen op het gebied van sectoren, activaklassen of kapitalisatie. Carmignac Patrimoine, dat veel belang hecht aan kapitaalbescherming op middellange termijn, wordt beheerd volgens een top-down en thematische benadering op basis van de analyse van macro-economische tendensen en de groeiopportuniteiten die de beheerders op de internationale markten vinden. Carmignac Patrimoine hanteert bovendien ook een actief afdekkingsbeleid. Dankzij zijn uitgebreide beleggingsuniversum en zijn gediversifieerde beheer is Carmignac Patrimoine geschikt voor elk type belegger. CARMIGNAC. Aan de basis van het beslissingsproces bij Carmignac Patrimoine ligt het Beleggingscomité, dat wordt voorgezeten door Edouard Carmignac en dat alle beheerders en analisten omvat. In dat comité bespreken de leden de recente gebeurtenissen op de financiële markten, nieuwe macro-economische cijfers, resultaten van bedrijfsbezoeken en indien nodig dekkingsratio's. De verschillende beheerders geven hun mening over de belangrijkste factoren die een invloed hebben op hun expertisedomein. Op die manier wordt de strategische en tactische allocatie van de portefeuilles dagelijks bekeken. De verdeling tussen aandelen en obligaties wordt bepaald op basis van de macro-economische analyse, die het mogelijk maakt om groeifactoren te onderscheiden. Er wordt ook gekeken naar de tendensen op middellange en lange termijn teneinde potentiële beleggingsthema's te identificeren. Edouard Carmignac, Rose Ouahba en Frédéric Leroux staan alle drie in voor de selectie van beleggingsthema's. CARMIGNAC. De groei van het uitstaande vermogen van Carmignac Patrimoine heeft geen impact gehad op de prestaties van het fonds. Kijk maar naar de prestaties van de laatste drie jaar: terwijl het vermogen van het fonds steeg van 2,8 miljard eind 2006 naar 16,7 miljard euro eind 2009, bedroeg het rendement over die periode +28,4 %, tegenover een daling van 0,73 % voor zijn referentie-index. Zoals eerder gezegd heeft Carmignac Patrimoine als internationaal gediversifieerd fonds de mogelijkheid om te investeren in een uitgebreid beleggingsuniversum van zowel aandelen als obligaties. Anderzijds wordt het fonds dankzij de loskoppeling van zijn benchmark op geen enkele manier verplicht om belegd te blijven in niet-liquide of slecht presterende activaklassen louter omdat die deel uitmaken van de referentie-index. Carmignac Patrimoine heeft bovendien een voorkeur voor largecaps. Voor het obligatiegedeelte is de omvang van het fonds zelfs een voordeel geworden: Carmignac Gestion beschikt nu over grote bekendheid, wat ons een bevoorrechte toegang biedt tot de meest interessante internationale obligatie-emissies. Onze strategie bestaat erin te kiezen voor de emissies waarvan de volumes overeenstemmen met de bedragen die wij beleggen. CARMIGNAC. Na te hebben gekozen voor een defensieve strategische positionering na het faillissement van Lehman Brothers, is Carmignac Patrimoine zich vanaf maart 2009 opnieuw geleidelijk aan gaan blootstellen aan de aandelenmarkten. De groei van de Chinese vraag en de gevolgen daarvan voor de internationale handel zorgden voor een omslagpunt in de economische cyclus. Wij waren ervan overtuigd dat de financiële crisis het wereldwijde evenwicht zou doen overhellen in de richting van de grootste opkomende landen, namelijk China, India en Brazilië. Daarom zijn we onze portefeuille meer gaan toespitsen op langetermijnthema's zoals de verbetering van de levensstandaard in de opkomende landen en de schaarste van de grondstoffen. De sectoren vastgoedpromotie (Cyrela Brazil Realty, China Overseas Land) en infrastructuur (Bharat Heavy, Empresas Ica, GMR Infrastructure) werd sterk gesteund door de overheidsuitgaven in die landen. Wij hebben ons ook gepositioneerd in zuiver financiële bedrijven (China Construction Bank, Itau Unibanco), die zowel actief zijn op de detailmarkt als op de markt van de grote infrastructuurwerken. Wat het segment natuurlijke hulpbronnen betreft, hebben we ons opnieuw blootgesteld aan diverse metalen (Freeport Mc Moran, Xstrata, BHP) en daarna zijn we ook geleidelijk aan meer gaan inzetten op olieservicebedrijven. Wij hebben ook beleggingsopportuniteiten geïdentificeerd in Amerikaanse financiële bedrijven (Wells Fargo, JP Morgan), die hebben geprofiteerd van de consolidatie van de sector. We zijn echter een beetje te pessimistisch geweest over de evolutie van de Amerikaanse obligatiemarkt, ook al hebben we onze posities in inflatiegerelateerde obligaties in het eerste kwartaal van 2009 nog versterkt. Maar globaal genomen heeft Carmignac Patrimoine zijn blootstelling aan de staatsobligaties van ontwikkelde landen in de loop van 2009 geleidelijk aan afgebouwd ten gunste van privéleningen. Anderzijds heeft het fonds in de loop van het derde kwartaal zijn blootstelling aan opkomende strategieën (lokale schulden, buitenlandse schulden en deviezen) versterkt om zo te profiteren van de macro-economische breuklijn tussen ontwikkelde en opkomende markten. CARMIGNAC. Wij zijn redelijk optimistisch over de aandelenmarkten in 2010. De recente voorlopende indicatoren doen vermoeden dat de industriële activiteiten aan kracht zullen winnen. Ook de werkloosheidsgraad stabiliseert nu de bedrijfsherstructureringen, die tot een gigantische productiviteitswinst hebben geleid, zijn afgerond. En ondanks het feit dat de groei van de detailverkoop misschien beperkt blijft, kan het hefboomeffect voor de bedrijven toch spectaculair zijn. De opkomende landen, die in grote mate gesteund worden door de dynamiek van de binnenlandse consumptie, de modernisering van hun infrastructuren en de financiële steun van hun overheden, hebben sterk weerstand geboden tegen de crisis en genieten nu van een sterke en reële economische groei. Enige bezorgdheid over het inflatierisico blijft bestaan, maar we behouden ons vertrouwen in de behendigheid waarmee de regeringen, met name de Chinese, Indiase en Braziliaanse, het groeipotentieel van hun economieën op een duurzame manier zullen kunnen ondersteunen. Die indicatoren bevestigen en valideren ons scenario. Wij denken dat Carmignac Patrimoine goed gepositioneerd is om van die trends te profiteren. (C) Carmignac Patrimoine ISIN: FR0010135103Door Karine Huet"Wij hechten veel belang aan kapitaalbescherming op middellange termijn." Edouard Carmignac "Wij behouden ons vertrouwen in de behendigheid waarmee de regeringen, met name de Chinese, Indiase en Braziliaanse, het groeipotentieel van hun economieën op een duurzame manier zullen kunnen ondersteunen."