Brucargo wil weer een performante cargoluchthaven worden. De voorbije jaren werkten Brussels Airport, de private bedrijven op de luchthaven en Voka aan het project Brucargo Secured Gateway. "Daarmee willen we Brucargo uitbouwen tot de efficiëntste Europese vrachtluchthaven", zegt Steven Polmans, head of cargo Brussels Airport. Om die doelstelling te halen moeten nog heel wat pijnpunten worden aangepakt. Een studie kwam tot de conclusie dat de invoering van een cargo community system (CCS) noodzakelijk is om de gewenste procesoptimalisatie te realiseren.
...

Brucargo wil weer een performante cargoluchthaven worden. De voorbije jaren werkten Brussels Airport, de private bedrijven op de luchthaven en Voka aan het project Brucargo Secured Gateway. "Daarmee willen we Brucargo uitbouwen tot de efficiëntste Europese vrachtluchthaven", zegt Steven Polmans, head of cargo Brussels Airport. Om die doelstelling te halen moeten nog heel wat pijnpunten worden aangepakt. Een studie kwam tot de conclusie dat de invoering van een cargo community system (CCS) noodzakelijk is om de gewenste procesoptimalisatie te realiseren. Het CCS moet ervoor zorgen dat de informatie-uitwisseling tussen de logistieke spelers -- een kluwen met verladers, expediteurs, transporteurs, goederenafhandelaars, luchtvaartmaatschappijen, Brussels Airport Company, de douane en het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) -- eenvoudiger, betrouwbaarder en in realtime kan verlopen. "Luchthavens die al die data vlot beheren, hebben een grote stap voor op andere cargoluchthavens", weet Polmans. "Veiligheids- en douanediensten willen sneller kunnen beschikken over bepaalde informatiestromen. Ook daar helpt een communitysysteem dat die informatie kan verwerken." Vandaag sturen alle betrokken partijen die gegevens apart door de keten naar elkaar. Dat gaat gepaard met dubbel werk en veel manuele input van gegevens, met meer risico op fouten en vertragingen. "Het was duidelijk dat we zo'n CCS nodig hadden. Alleen bleken de kosten om dat in te voeren en de hele community te doen overstappen naar een nieuw systeem, zeer hoog te zijn. Ook operationeel is het heel complex", stelt Steven Polmans. Het technologiebedrijf Nallian, een aanbieder van supply chain collaboration-diensten in de cloud, werkte een oplossing uit, waarbij de logistieke bedrijven zich kunnen verbinden aan de overkoepelende cloud en hun bestaande systemen niet overboord hoeven te gooien. "Er komen ook apps om bepaalde benchmarks en specifieke rapporten aan te bieden aan de gebruikers", zegt Jean Verheyen, de CEO van Nallian. Het communitysysteem functioneert volgens Verheyen zoals sociale media als LinkedIn. "De gegevens worden niet meer verstuurd van de ene naar de andere. Ze worden centraal geplaatst en derden krijgen al dan niet toegang tot die informatie. Alle partijen kunnen ermee aan de slag, al behoudt de bron altijd de controle." De gebruiker bepaalt wie toegang krijgt tot welke gegevens. Gevoelige informatie over onderaannemers of prijsafspraken met logistieke dienstverleners kun je afschermen. Macro-economische gegevens of statusinformatie over transporten worden wel gedeeld met andere partijen. Voka Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde treedt op als facilitator van het project. Het netwerk legde ook de contacten met de Vlaamse overheid om het project te financieren. "Het is een typisch project waarvoor de inbreng van de overheid cruciaal is", zegt Freek De Witte, expert overheidsrelaties van Voka. Vlaanderen investeert 250.000 euro in het bredere Brucargo Secured Gateway-project en trekt nog eens hetzelfde bedrag uit voor de implementatie van het CCS. KURT DE CAT