Na de twijfel...
...

Na de twijfel...Op 27 september 1989 werd Canal Plus TVCF (inmiddels Canal Plus België geworden) tijdens het feest van de Franse Gemeenschap gelanceerd. De tv-zender moest eerst langs alle twijfelfazes voor hij in België tot de familie van de snelst groeiende bedrijven kon doordringen. De armzalige 9000 abonnees van het eerste uur moeten zich lang hebben afgevraagd of hun tv-zender niet van de ene dag op de andere de geest zou geven : 10 kapitaalverhogingen in drie jaar tijd, in 1992 een gekumuleerd verlies van 1,8 miljard en abonnementskosten die voer waren voor pessimistische kommentaren over de toekomst van deze betaaltelevisiezender. Kortom, alle ingrediënten om de eerste exportpoging van het Franse koncept van gekodeerde tv-uitzendingen te doen mislukken. 1993 betekent echter het einde van de twijfels. In dat jaar realizeerde Canal Plus immers een omzet van 1,4 miljard en tekende een winst van 32 miljoen op. Wat nu een koppositie in onze rangschikking van snelle groeiers oplevert. Het bedrijfsresultaat was echter nog altijd negatief (een verlies van 71 miljoen), maar het streefdoel werd bereikt : in de Franstalige Gemeenschap is één gezin op negen op zijn programma's geabonneerd. Vandaag heeft Canal Plus 165.000 abonnees en meer dan 94 % van de abonnementen wordt hernieuwd. De groep moet er nu echter voor zorgen dat het voor zijn verdere groei niet alleen afhankelijk is van een stijgend aantal abonnees. De zender sluit een verlaging van het abonnementsgeld sowieso uit. Integendeel, dit bedrag werd voor alle bestaande abonnees met 100 frank per maand tot 1055 frank verhoogd. Voor Daniël Weeckers, voorzitter van Canal Plus, was de berekening heel eenvoudig : "Wanneer ik de prijs met 10 % verlaag, kan ik maar 5 % nieuwe abonnees overtuigen ; wanneer ik de prijs met 10 % verhoog, kan ik er maximum 5 % verliezen. "Er zullen op zeer korte termijn drie grote strategische assen worden uitgewerkt. Die moeten het mogelijk maken om de cijfers verder in stijgende lijn te doen evolueren. Een eerste as is de lancering van programmapakketten van temazenders : acht programma's die in één enkel aanbod worden gegroepeerd met sport, oude films, kontinue nieuwsberichten en kinderprogramma's. Daarnaast is er de ontwikkeling van een multiplexsysteem. Een techniek waarmee programma's in de tijd kunnen worden gespreid en de avondprogramma's afhankelijk van het gekozen kanaal op verschillende tijdstippen kunnen beginnen. De twee technieken zijn gebruiksklaar. De onderlinge strijd tussen de verschillende betaalzenders heeft de ontwikkeling van de temazenders dit jaar echter afgeremd en omwille van het gebrek aan uitzendkanalen verlopen de onderhandelingen voor multiplexuitzendingen tussen Canal Plus en de kabelmaatschappijen heel moeizaam. Maar er zijn redenen genoeg om te geloven dat er in 1996 meer vaart zal achterzitten. Tenslotte verwacht Canal Plus heel veel van een regionale uitbreiding van zijn kijkersbereik. Franstaligen die in Vlaanderen wonen, staan te trappelen van ongeduld, maar de Vlaamse regering blokkeert nog altijd de uitzending van de programma's op haar grondgebied. Canal Plus Televisie kan deze zaak voor het Europees Hof brengen. Deze vennootschap werd in 1992 opgericht rond de aandeelhouders van Canal Plus België en Strateurop Holding, een vennootschap naar Nederlands recht, die op haar beurt door Canal Plus France wordt gekontroleerd. Over de Vlaamse grenzen heen loert Canal Plus België naar het land van de tulpen om ook daar nieuwe programmapakketten aan te bieden.F. Mx.CANAL PLUS 1993 betekende het einde van de twijfel over de overlevingskansen.