Alles wat u al altijd over Canada wilde weten, maar nooit durfde te vragen : daarvoor kan u voortaan terecht bij de Gentse Leen d'Haenens, of beter nog bij het boek dat op haar initiatief het levenslicht ziet en luistert naar de titel Het Land van de Ahorn (Academia Press).
...

Alles wat u al altijd over Canada wilde weten, maar nooit durfde te vragen : daarvoor kan u voortaan terecht bij de Gentse Leen d'Haenens, of beter nog bij het boek dat op haar initiatief het levenslicht ziet en luistert naar de titel Het Land van de Ahorn (Academia Press).Leen d'Haenens heeft iets met Canada, zoveel is zeker. Na haar studies romaanse filologie in de Oostvlaamse hoofdstad, trok ze in 1988-'89 naar de University of Toronto om er een Master's Degree in Information Science op zak te steken. Sindsdien liet Canada haar nooit meer los. In de zomer van 1994 kwam ze tot de bevinding dat er behoefte was aan een (in het Nederlands geschreven) naslagwerk over de noorderbuur van de VS. Zegt Leen d'Haenens : "Ik wilde op een brede basis werken. Canada wordt belicht vanuit letterlijk alle aspekten : kultureel, politiek, ekonomisch. Daarbij namen we telkens specialisten onder de arm, zowel in Canada zelf (waar we een reeks vooraanstaande professoren bij het projekt betrokken) als in eigen land (met auteurs zoals Gonzales d'Alcantara of BDBH-topman Marc Servotte). Ikzelf boog me, vanuit mijn kennis over én mijn ervaring met het land, over de koördinatie, de eindredaktie. "Je krijgt er nauwelijks een speld tussen als je met de dertigjarige d'Haenens over "het land van de ahorn" aan de praat gaat. En ze heeft over alles haar mening. Het Québec-referendum bezorgde haar enige kopzorgen, omdat een oui het land nodeloos verscheurd zou hebben. "Jean Chrétien heeft nu veel werk op de plank om de roep naar een nieuw federalisme te vertalen, " dixit d'Haenens. Over de ekonomische banden tussen Canada en België, zegt ze dat "er nog héél veel kan worden gedaan", ook al was België tot voor kort de derde investeerder in Canada. Over de Canadezen zelf en hun pacifistische samenlevingsmodel (dat ze van binnenin bestudeerde) heeft d'Haenens niets dan lof. En zelfs over de deal tussen Interbrew en Labatt wil ze iets kwijt : ze vindt het ongehoord, want indruisend tegen Canada's demokratische tradities, dat er voorlopig geen enkele Canadees zitting krijgt in de raad van bestuur van Interbrew.Leen d'Haenens is een studax in de echte zin van het woord. Na haar studies in Gent en Toronto, kreeg ze maar niet genoeg van "boeken en kursussen". Ze sloeg aan het doctoreren en kwam in 1994 met haar eindprodukt voor de dag : de relatie tussen de openbare omroep en haar kijkers ("Kijkers in de kijker"). Een dokument dat tot in de hoogste regionen van de BRTN gelezen werd en waarvoor ze eens te meer afzakte naar Canada (waar ze media-onderzoek verrichtte rond Radio Québec en TV Ontario). d'Haenens figureert nu al zes jaar op de loonlijst van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, waar ze onderzoeksopdrachten kumuleert met onderwijsaktiviteiten (onder meer aan de Universiteit Gent). Leen d'Haenens is ongehuwd, woont in Sint-Martens-Latem en moet even nadenken als we haar vragen om haar hobby's : lezen (natuurlijk !), reizen en sporten ("maar van dat laatste helaas te weinig").LEEN D'HAENENSEen passie voor Canada.