De nieuwe lichting handelsattachés van de Vlaamse Dienst voor Buitenlandse Handel (VDBH) komt eraan. Eén van de gelukkige geslaagden in het eksamen dat de VDBH eerder dit jaar uitschreef, is Peter Verplancken, een in '69 geboren Gentenaar die zopas op zijn post in de Chinese hoofdstad Peking is gearriveerd.
...

De nieuwe lichting handelsattachés van de Vlaamse Dienst voor Buitenlandse Handel (VDBH) komt eraan. Eén van de gelukkige geslaagden in het eksamen dat de VDBH eerder dit jaar uitschreef, is Peter Verplancken, een in '69 geboren Gentenaar die zopas op zijn post in de Chinese hoofdstad Peking is gearriveerd. Aan de KU-Leuven studeerde hij sinologie wat een voorwaarde was voor deze funktie. Tussendoor volgde hij gedurende 3 maanden een kursus Chinese taal aan de Normal University in de Chinese stad Nanjing, en na het beëindigen van zijn studies trok hij een jaar naar Taiwan, het andere China, om er zich te vervolmaken in de taal aan de National Cheng-Chi University in de hoofdstad Taipei. In '93-'94 voegde hij in Leuven ook nog het diploma internationale betrekkingen (met specializaties in handel en recht) aan zijn curriculum toe. "Ik ben sinologie gaan studeren vanuit mijn interesse voor de Chinese kultuur, mee gestimuleerd door de groeiende belangstelling vanuit de politiek en het bedrijfsleven voor de marktmogelijkheden die China biedt, " vertelt Peter Verplancken. Over de Belgische c.q. Vlaamse handelskansen met China is hij optimistisch. "De groei van onze uitvoer naar ginds ligt nu ongeveer op 30 % jaarlijks en kan aan dat tempo blijven stijgen. Er is in China immers nog veel ruimte voor ekonomische groei zodat de behoeften aan kapitaalgoederen er sterk zullen blijven toenemen. Wel weegt de handelsbalans van België en China momenteel door in het voordeel van de Chinezen. Een gevolg van de sterke devaluatie van de Chinese munt, de yuan. Echte investeringen in China zelf zijn, op een uitzondering na, nog het terrein van de grotere bedrijven. Chinezen willen niet liever dan dat wij bij hen investeren. Ze zijn verlekkerd op ons kapitaal en onze kennis, " aldus nog verder Peter Verplancken. Toch ziet hij ook de problemen waar het land in toenemende mate mee gekonfronteerd wordt. Verplancken : "Eén der knelpunten is het gebrek aan een sluitend juridisch systeem, onder meer voor de bescherming van patenten. Ook komt het steeds vaker voor dat Chinezen hun rekeningen niet betalen, wat voor onzekerheid zorgt. Verder zijn er een aantal sociale problemen zoals de massale trek van het platteland naar de steden en de toenemende verdoken werkloosheid. En op politiek vlak blijven er grote vraagtekens hangen over de opvolging van sterke man Deng Xiaoping, wanneer die zou komen te sterven. "PETER VERPLANCKEN (VDBH, PEKING) Optimistisch over handelsrelaties met China, ook al rijzen er juridische en sociale problemen.