Heraeus Electro-Nite is een dochteronderneming van het Duitse familiebedrijf Heraeus. De onderneming handelt internationaal in edelmetalen, zoals goud en zilver, en is daarnaast producent van hoogtechnologische nicheproducten. De groep haalde in 2012 een geconsolideerde omzet van 20,2 miljard euro. De handel in edelmetalen leverde 16 miljard euro, de hoogtechnologische nicheproducten namen 4,2 miljard euro voor hun rekening. Dat zijn onder meer gebitten voor tandartsen, kwartsglas voor glasvezel in breedbandnetwerken en sensoren voor ...

Heraeus Electro-Nite is een dochteronderneming van het Duitse familiebedrijf Heraeus. De onderneming handelt internationaal in edelmetalen, zoals goud en zilver, en is daarnaast producent van hoogtechnologische nicheproducten. De groep haalde in 2012 een geconsolideerde omzet van 20,2 miljard euro. De handel in edelmetalen leverde 16 miljard euro, de hoogtechnologische nicheproducten namen 4,2 miljard euro voor hun rekening. Dat zijn onder meer gebitten voor tandartsen, kwartsglas voor glasvezel in breedbandnetwerken en sensoren voor pacemakers. Heraeus Electro-Nite staat in voor die hoogtechnologische nicheproducten. Het is de wereldwijde marktleider in sensoren en meetsystemen voor de staal-, aluminium- en gietijzerindustrie. De sensoren en meetsystemen moeten de productieprocessen in die industrie optimaler maken. In Houthalen heeft Heraeus Electro-Nite een Belgisch filiaal. Door de sterke afhankelijkheid van de Europese staalindustrie was 2012 een moeilijk jaar. Het staalvolume in Europa daalde met 5 procent, wat een weerslag had op de omzet van het Belgische filiaal. Die ging met 4 procent omlaag, tot 121 miljoen euro. Bovendien werd een bedrijfsverlies van 28.928 euro geleden. De lagere activiteit leidde tot economische werkloosheid in het filiaal in Houthalen, waar 500 werknemers aan de slag zijn. En toch haalde Heraeus Electro-Nite uit Houthalen in 2012 een nettowinst van 49 miljoen euro. De aandeelhouders keerden zich bovendien een dividend uit van liefst 215 miljoen euro, via een kapitaalvermindering. Hoe kan dat nu? Wel, de winst wordt gehaald via de financiële opbrengsten. De Belgische dochter telt wereldwijd diverse filialen, onder meer in Canada, Brazilië en China. Die leverden in 2012 bijna 30 miljoen euro aan dividenden. Die winsten van de buitenlandse dochters worden uiteraard niet nog eens in België belast. Het filiaal in Houthalen heeft bovendien liefst 427 miljoen euro aan vlottende activa, op een balanstotaal van 474 miljoen euro. Via de Belgische dochter worden leningen aan andere filialen van de groep gegeven. Uit die vlottende activa zijn in 2012 ruim 12 miljoen euro aan financiële opbrengsten geput, via de intresten op die leningen. En dan is er nog de niet te versmaden notionele-intrestaftrek. Die zorgde in 2012 voor 4,6 miljoen euro minder belastingen. De onderneming maakt sinds 2007 -- het eigen vermogen werd toen in één boekjaar verhoogd van 79 naar 337 miljoen euro -- gebruik van het stelsel. De purperen heide blijft dus fiscaal aantrekkelijk. Heraeus Electro-Nite is goed voor de derde plaats op het erepodium. WOLFGANG RIEPLHet dalende staalvolume leidde in 2012 tot economische werkloosheid en bedrijfsverlies in Houthalen.