ERGON LONKT NAAR CHINA.
...

ERGON LONKT NAAR CHINA.In de Belgische bouwsector stijgt eindelijk de vraag, maar blijven de prijzen en de marges nog bedroevend laag. Daarom keek Johan Willemen, gedelegeerd bestuurder van Ergon (betonfabrikant), enige tijd uit naar een uitwijkmogelijkheid in het buitenland. Willemen: "Op dit ogenblik zijn wij Belgisch marktleider in spanbeton. De zaken draaien op volle toeren. Eind 1997 werd het personeelsbestand opgetrokken van 270 naar 320 werknemers. Het bedrijf sloot haar boekjaar af met een winst van 112 miljoen frank op een balanstotaal van 1,2 miljard frank." Zo'n 10 à 15% van de omzet realiseert Ergon over de grenzen. Willemen: "Gezien de aard van de activiteiten is de actieradius echter beperkt tot zo'n 300 kilometer. In Nederland, waar de voormalige moedermaatschappij Partek traditioneel sterk stond, doen we goede zaken (goed voor zo'n 100 miljoen frank per jaar). Maar veel beter dan nu zullen we het toch niet kunnen doen. Ook in Frankrijk niet, waar onze vestiging - de autonome vennootschap l'Industriel du Beton - met 70 mensen nu reeds een jaaromzet van 350 miljoen frank draait. En de Duitse markt ligt plat. Onze oosterburen hebben de eenmaking nog steeds niet verteerd en trekken de broeksriem aan om deel te kunnen nemen aan de Europese Muntunie. Langzaam maar zeker bereiken wij de grenzen van onze groei." De gedelegeerd bestuurder van Ergon liet dan ook een paar internationale marktstudies uitvoeren. Libanon en Rusland stonden op zijn lijstje, maar politieke omstandigheden dwongen hem vrij snel deze plannen te begraven. Na een handelsmissie naar China raakte Willemen in de ban van het voormalig keizerrijk. Een Ehsal-studente, Kristine Loontjes, deed wat prospectiewerk. Met succes. April jongstleden sloot Willemen een joint venture af met een lokale aannemer Huasheng uit Xi-an, de hoofdstad van de provincie Shaanxi, waar ook de beroemde terracotta-krijgers vandaan komen. Bedoeling is samen bouwmaterialen te produceren." Maar Willemen houdt beide voeten op de grond: "In Azië heerst een volledig andere mentaliteit. Vooral de taal is een grote barrière. Ook zal ik niet de fout maken een one billion dollar company na te streven. Mijn roots liggen hier. Internationaal kunnen wij ons mannetje staan, maar als echte wereldspeler schieten wij tekort. Daarom geloof ik meer in de acquisitie van een afdeling van Franki, die haar kernactiviteiten ontplooit in de Benelux. Zo is de groep nog actief in de aanleg van de hogesnelheidstrein en de bouw van de tunnel onder de Westerschelde (zie Trends van 16 januari 1997)." ERIC POMPEN