Het Turnhoutse Multitap wil de horeca automatiseren.
...

Het Turnhoutse Multitap wil de horeca automatiseren. Ongeveer een jaar geleden installeerde het Gentse studentencafé Ambiorix als eerste een zelfbedieningstap. De klant haalt een betaalkaart aan de toog en kan daarmee zijn eigen pintjes tappen. "In ruil voor het zichzelf bedienen, krijgt de klant een korting," zegt Geert Geuens, marketing- en verkoopdirecteur van de Turnhoutse bvba Multitap. "En voor de cafébaas is het een vorm van klantenbinding." Multitap ontwikkelde het systeem zelf intussen wordt gewerkt aan een koppeling met het Proton-systeem en wil het nu in samenwerking met de brouwerij Alken-Maes verder promoten. "Eigenlijk begint de automatisering van de horeca nu pas," vindt Geert Geuens. "De houding van de sector moet groeien van ongeloof via verbazing naar acceptatie." Multitap maakt met zeven werknemers de automatische tap-apparatuur zelf, als kant- en klaaroplossing voor de horeca-uitbater. De computer doseert de dranken, maar houdt ook de getapte hoeveelheden bij. "Interessant als onze klant zijn personeel wil controleren of als hij op zijn inkoop wil besparen."Naast tap-automaten, installeert Multitap ook kasregisters. Dat kan een eigen systeem van kassa's met pc zijn of het voor België ingevoerde Contrex-systeem. Dat laatste staat nu onder meer in de Kinepolis- en Metropolis-bioscopen. Geuens : "Wij richten ons zowel op kleine als op grote zaken, de kroeg om de hoek even goed als Vorst Nationaal of Kinepolis. De omvang van een zaak is minder belangrijk dan het gerealiseerde debiet. Een stationscafé bijvoorbeeld kent meestal een zeer hoog bierverbruik." Geert Geuens hecht geen belang aan zijn titel binnen Multitap. Veel doorslaggevender vindt hij de taakverdeling tussen de vier vennoten. Enerzijds zijn er twee Belgen die zich met het dagelijks bestuur bezighouden, anderzijds twee Nederlanders die de ontwikkeling van software en nieuwe producten voor hun rekening nemen. De noorderburen kwamen er door samenwerking met het Nederlandse bedrijf Eurotap-Control. "Nederland loopt jaren voorop inzake automatisering," aldus Geuens. "Daarom dat we technologie en personeel uitwisselen." Zelf bestaat Multitap nog maar sinds januari 1993. Het eerste jaar haalde het bedrijf een omzetcijfer van 14 miljoen frank. Vorig jaar maakte het een quantumsprong naar 24 miljoen.GEERT GEUENS (MULTITAP) De automatisering van de horeca is nog maar pas begonnen.