Fondsenbeleggers focussen vaak op de grote activaklassen, maar er bestaan ook goede beleggingsfondsen die de platgetreden paden durven te verlaten. We stellen negen producten met vijf Morningstar-sterren voor die beleggen in een activaklasse of een thema waarin ze weinig rechtstreekse concurrentie hebben.
...

Fondsenbeleggers focussen vaak op de grote activaklassen, maar er bestaan ook goede beleggingsfondsen die de platgetreden paden durven te verlaten. We stellen negen producten met vijf Morningstar-sterren voor die beleggen in een activaklasse of een thema waarin ze weinig rechtstreekse concurrentie hebben. Het fonds Robeco All Strategy Euro Bonds 40 DH belegt in overheidsobligaties en bedrijfsobligaties met zeer lange looptijden - gemiddeld veertig jaar. Daardoor is het product extreem gevoelig voor rentedalingen, aangezien de koers van obligaties omgekeerd beweegt aan de obligatierente (als de rente daalt, stijgen de obligatiekoersen). De permanente druk op de obligatierendementen had de voorbije tijd een grote weerslag op het fonds, dat een gemiddelde jaarlijkse stijging van 29 procent optekende over de afgelopen vijf jaar. Sinds begin 2016 bedraagt de stijging bijna 40 procent. In 2012 sleepte het product de Trends Fund Award in de categorie obligatiefondsen in de wacht. Toch is het zaak voorzichtig te blijven. De kans bestaat dat de portefeuille de komende tijd volatieler is dan die van aandelenfondsen. Toen in de zomer van 2013 de normalisatie van het Amerikaanse monetaire beleid werd aangekondigd, verloor het fonds meer dan 25 procent. Sindsdien wisselt het in de jaarlijkse obligatieklassementen eerste plaatsen af met laatste plaatsen. Er bestaan ook minder risicovolle versies van dit product, die beleggen in obligaties met minder lange looptijden. De aandelenfondsen DIM Funds Sicav PV Buyback USA en KBC Equity Buyback Europe selecteren bedrijven die eigen aandelen inkopen. Het ene product is gespecialiseerd in Amerikaanse aandelen, het andere in Europese. Theo Vermaelen, hoogleraar International Finance and Asset Management bij INSEAD en de beheerder van DIM Funds, doet al twintig jaar onderzoek naar buybackoperaties. Hij toonde aan dat de impact van zo'n operatie op de koers vaak positief is op middellange of lange termijn, als het terugkoopprogramma wordt opgezet omdat het aandeel ondergewaardeerd is. Hij belegt niet in bedrijven die eigen aandelen kopen omdat ze over te hoge liquiditeitsoverschotten beschikken of de winst per aandeel kunstmatig willen verhogen. Pictet Asset Management is een zeer gediversifieerde vermogensbeheerder, die performante themafondsen aanbiedt. Het fonds Pictet Security focust op bedrijven die bijdragen aan de integriteit, de gezondheid en de vrijheid, of actief zijn in het domein van fysieke veiligheid, veiligheidsdiensten en IT-beveiliging. Sinds de lancering haalde het een gemiddeld jaarlijks rendement van meer dan 15 procent. Pictet Timber belegt in bedrijven in de hele houtsector, van bosbouw tot houtverwerking voor consumentengoederen. De beheerders verwachten dat de groei van de middenklasse in de groeilanden, en vooral Azië, de vraag naar papier, hygiëne- en verpakkingsproducten zal doen stijgen. Bovendien zal de ontbossing de koers van grondstoffen zoals papierpulp en hout op lange termijn ondersteunen. Onder de sectorfondsen zijn er producten die focussen op de financiële sector. Polar Capital Global Insurance is het enige fonds dat zich volledig toelegt op de verzekeringssector. De afgelopen vijf jaar haalde het een gemiddeld jaarlijks rendement van 20 procent. De beheerders hebben een wereldwijde focus, waardoor ze westerse bedrijven die gebukt gaan onder de lage obligatierente kunnen mijden. Ze weren ook de grote levensverzekeraars, die erg gevoelig zijn voor rentedalingen, en ze concentreren zich op middelgrote verzekeraars in niet-leven, die vaak aantrekkelijker gewaardeerd zijn dan de grote groepen. Het In.Flanders Index Fund is een indexfonds van KBC Asset Management, dat de samenstelling van de In.Flanders-index volgt. Om het gewicht van de bedrijven in de index te bepalen wordt rekening gehouden met hun interne sociale beleid en hun maatschappelijk verantwoord beleid. Twee derde van de portefeuille bestaat uit Vlaamse aandelen, een derde uit buitenlandse bedrijven die bijdragen tot de werkgelegenheid in Vlaanderen, waaronder Engie, BNP Paribas, Carrefour en ING. Triodos Sustainable Mixed is een gemengd fonds met vijf sterren dat belegt in bedrijven met een sterke financiële positie en voorbeeldige praktijken op het gebied van milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De portefeuille is voor 40 procent belegd in aandelen en voor 60 procent in obligaties, waarvan een groot deel in bedrijfspapier. In België zijn slechts twee fondsen beschikbaar die uitsluitend beleggen in Spaanse aandelen. EDM International SICAV Spanish Equity presteerde het best, met een stijging van 7 procent sinds begin dit jaar. Zijn concurrent heeft 7 procent verloren. EDM is een onafhankelijke Spaanse vermogensbeheerder. Frédéric Dineur