De heer P. Sint-Pieter
...

De heer P. Sint-Pieter Gedelegeerd bestuurder NV G.O.D. OP AARDE Postbus 7 Geachte heer Sint-Pieter, U hebt ons toegelicht hoe tevreden u bent met de campagne voor de werving van nieuwe middenkaders en u wenste een bredere kijk op wat marketingstrategie ook voor uw bedrijf kan betekenen. Wij danken u voor het vertrouwen dat u stelt in ons kantoor, gespecialiseerd in strategisch advies op het allerhoogste (in uw geval: vrij letterlijk) niveau. Wij willen onze klanten met onze adviezen in de zevende hemel brengen en zo ze, zoals u, daar al zijn, willen we ze daar houden. We hebben eerst wat deskresearch gedaan en kunnen u een eerste tussentijdse rapportering bezorgen, helaas niet in het Latijn of het Hebreeuws, want niemand van onze key accounts is die taal machtig. Sterkten van de NV G.O.D. OP AARDE- Grote naamsbekendheid. - Lange traditie. - Enkele keren bewezen tot uitzonderlijke prestaties in staat te zijn. Zwakten- Productinnovatie. De laatste echte productinnovatie was het zogenaamde rozenhoedje; sindsdien hebt u alleen procesinnovatie gebracht, zoals overgang van Latijn naar volkstaal. - Zwak middenkader. Uw bedrijf heeft een zeer geringe aantrekkingskracht bij jonge middenkaders. De recente campagne blijft helaas marginaal. - U verliest marktaandeel in vele markten en bij vele doelgroepen. Zo wint het product crematie steeds meer van uw vroegere sterproduct begrafenis-met-mis. - De huidige CEO in Rome lijkt niet meer in staat het leadership uit te oefenen dat in deze turbulente tijden vereist is. - Corporate goverance. Hoewel de huidige raad van bestuur vrij klein is en dus slagkrachtig (drie personen, door u 'drievuldigheid' genoemd) lijken ze allemaal familieleden, hoewel het statuut van de derde persoon, die vader noch zoon is, ons onduidelijk blijft. - Uw organisatie scoort zeer zwak op het vlak van 'management van diversiteit': zowel uw bestuurders als alle kaderleden zijn mannen, terwijl 54 % van uw klanten vrouwen zijn. Bedreigingen- Enkele harde concurrenten die zeer agressieve methoden inzetten. - Heel veel substituutproducten, gaande van videospelletjes tot 'Gouden raad van tante Kaat'. - Winkelopening op zondag. Niet alleen vechten VRT en VTM voor de zondag, maar iedereen lijkt die dag, die traditioneel toch de uwe was, te willen inpalmen en vergeef ons die uitdrukking. Mensen verkiezen blijkbaar toch steeds meer Ikea of Carrefour boven uw vestigingsplaatsen. Opportuniteiten- De wereld wordt onveiliger en er wordt op uw diensten meer een beroep gedaan als mensen vrees hebben. - Fusies met andere bedrijven in dezelfde sector en met gelijkaardige problemen. - Een nieuwe CEO (liefst een vrouw, die de zachte waarden, zo eigen aan uw bedrijfscultuur, beter zal belichamen). Op basis van onze deskresearch zouden we toch al drie aanbevelingen durven te formuleren. Zoek een echt innovatief product. Nieuwe bedevaartsoorden, paternosters op het internet, missalen uitsluitend uit Post It-notes... Produceer meer van uw 'emotie- en experienceproducten'. Meer dan ooit hebben consumenten nood aan een mirakel. Volgens sommige experts zou u daar zelfs een soort patent op hebben. Deze producten zullen de geloofwaardigheid van uw belofte op eeuwige kwaliteit (we kennen geen enkel bedrijf dat dergelijke waarborgen durft te geven) iets geloofwaardiger maken. Steeds meer consumenten twijfelen aan dit soort beloftes. Onze creatieve cel heeft al een drietal suggesties tot 'mirakel'. Behalve de klassiekers - een middel tegen aids of kanker - denken we dat vele aarzelende consumenten wel zullen overtuigd geraken als bijvoorbeeld George Bush zou begrijpen wat er in de wereld gebeurt of als zou blijken dat de fiscale amnestie een succes wordt. Wij zouden bij hoogdringendheid ook enkele onafhankelijke bestuurders aanduiden. Ofwel zoekt u ze in hemelse kringen en daar bent u beter mee vertrouwd, ofwel in aardse kringen en dan willen we u graag enkele namen suggereren van politici die, net als de zoon van de voorzitter van uw raad van bestuur, herhaalde malen vals en lichtzinnig zijn beschuldigd en nu dringend aan eerherstel toe zijn. Met oprechte hoogachting Marc Buelens Gedelegeerd bestuurder Heavenly Research Inc. P.S. In uw bevestigingsbrief van het contract schrijft u dat u zult betalen in 'volle aflaten'. Wij verkiezen echter euro's.Marc Buelens