De auteur is hoofddocent aan de Universiteit Gent en partner van de Vlerick Leuven Gent Management School.
...

De auteur is hoofddocent aan de Universiteit Gent en partner van de Vlerick Leuven Gent Management School. Reacties: marc.buelens@trends.be Bent u te vertrouwen? Dat zal wel heel veel te maken hebben met hoeveel vertrouwen u schenkt aan uw medemens, organisaties, bedrijven en besluitvormers aller kanten. Voor de volgende vragen zijn er geen juiste of verkeerde antwoorden (of toch?). Alleen uw persoonlijke mening telt. Situatie 1. Veronderstel dat u wordt benoemd als interim-manager bij Foster Parents. U werkt er drie dagen per week. Hoeveel zou u dan betaald worden per maand? A Ik zou alleen een kostenvergoeding aanvaarden. Dergelijke menslievende organisaties worden best buiten het loonopbod gehouden. Ik heb toch nog twee dagen om als topmanager mijn kost te verdienen. B Zoveel als mijn secretaresse, die toch wel voltijds werkt. C Zoveel als een personeelsdirecteur in een middelgroot bedrijf. Ik dacht zoiets als 6000 euro bruto per maand, of verdienen personeelsdirecteuren niet zo veel? D 18.000 euro. Situatie 2. U bent mediamagnaat. Door uw grootheidswaanzin en uw wanbeleid gaat uw imperium failliet. Wat doet u? A Ik zou nagaan wie door mijn schuld groot nadeel heeft geleden en kijken hoe ik die mensen kan vergoeden. Ik zou hierbij de voorrang geven aan hulpbehoevenden en uiteraard een deel van mijn privé-bezit hieraan besteden, want dat heb ik toch grotendeels onrechtmatig verworven. B Ik zou van schaamte emigreren en ergens anders trachten een nieuw leven op te bouwen. C Ik zou processen starten tegen mijn schuldeisers. Ik zou mijn netwerk aanspreken. Ik herbegin. D Ik besef dat ik een onoverzichtelijk kluwen van semi-frauduleuze netwerken heb achtergelaten. Niemand vindt daar nog zijn weg in zonder mijn hulp. Ik bied mijn consultancydiensten aan en dit voor een zeer bescheiden prijs - we spreken toch wel over consultancy op topniveau: laten we zeggen 3 miljoen euro. Situatie 3. U behoort tot de top van het Europese bedrijfsleven. U wordt alom geroemd en bent herhaalde malen verkozen tot Europees Manager van het Jaar, niet het minst omdat u het geloofwaardige Europese antwoord bent op de Amerikaanse 'winnaar neemt alles'-mentaliteit en eerder egalitair denkt. Als Zweed bent u zich ook sterk bewust van uw voorbeeldfunctie. Het is ook daarom dat u uw pensioen koppelt aan dat van uw opvolger. Goede onderhandelaar die u bent, hebt u een discreet pakketje onderhandeld voor uw beider pensioen: A Dat pakketje bedraagt zowat het dubbele van uw gemiddelde werknemer. B Dat pakketje ligt op het niveau van een universiteitsprofessor of rechter, die toch wel tot 80 % van hun laatste loon mee naar huis krijgen. C Dat pakketje ligt op het niveau van twintig maal het loon van uw gemiddelde werknemer. D Dat pakketje bedraagt 1,7 miljard euro. Situatie 4. U bent verantwoordelijk voor het uitschrijven van de missie van een zeer groot Texaans energieconcern. Uw bedrijf kenmerkt zich vooral door agressieve boekhouding, eindeloos gefoefel en virtueel bedrog. Daarbij aarzelt uw bedrijf niet medewerkers, aandeelhouders, klanten en leveranciers ronduit te bedriegen. U laat zich bijstaan door topaccountants van zeer prestigieuze firma's, die u zeer rijkelijk betaalt, vooral om uw papierversnipperaars uit te testen. U hebt overigens zeer goede relaties met ene Bush jr, toevallig nog enkele maanden president van de VS. U kiest als een van de kernideeën uit uw missie: A Take the money and run. B Men kan geen omeletten bakken zonder eieren te breken (maar dan in het Engels). C Geld heeft geen geur (idem). D Integriteit. Uw scoreU telt gewoon uw keuzes op, aan de hand van de volgende formule: Antwoord A = 1 punt Antwoord B = 2 punten Antwoord C = 3 punten Antwoord D = 4 punten U scoort 6 of minder: proficiat! U bent loyaal, toegewijd, begrijpend. Misschien niet helemaal geschikt voor het harde bedrijfsleven, maar toch een schitterende rechterhand. U kunt op vele plaatsen starten onder de voorwaarden beschreven in alternatief 1 van de eerste vraag. U scoort meer dan 6, maar minder dan 10. U bent evenwichtig. U weet dat er vele dwaze geruchten worden verspreid, en dat zonder een basishouding van vertrouwen er niet veel kan worden bereikt. Tegelijk bent u niet altijd naïef, tenzij u natuurlijk ons bod aanvaardt om te starten onder de voorwaarden van alternatief 2 bij de eerste vraag. U scoort 11 of meer, maar minder dan 14. U weet wat er te koop is in deze wereld. Toch moet u opletten! Soms 'zit er meer in'. Een goede cursus onderhandelen kan wonderen verrichten, want u zou wel eens bereid kunnen zijn te werken onder de voorwaarden van alternatief 3 bij de eerste vraag. Dit moet u toch kunnen verdubbelen! U scoort 14 of meer. U bent volkomen ongeschikt voor het bedrijfsleven. U bent om onbegrijpelijke redenen uiterst cynisch. Waar hebt u die negatieve attitude toch gehaald? Voor u zijn er alleen nog jobs weggelegd bij enkele zeer kritische dag- en weekbladen, want u blijkt toch wel vrij goed geïnformeerd te zijn. Wacht even. U zou ook al, gezien enkele zeer recente gebeurtenissen, als gewoon journalist aan de slag kunnen gaan. U moet gewoon de dagelijkse feiten weergeven, en daar hebt u blijkbaar een grote belangstelling voor. Let op, als u slechts 14 of 15 hebt gescoord, moet u uw zin voor het journalistieke detail nog wat aanscherpen. Vergeet dat u ooit, gelijk waar, zou kunnen starten onder alternatief 4 van vraag 1. De waarheid betaalt slecht! Marc Buelens Marc Buelens