Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) schuift de deadline om projecten in te dienen op van oktober naar "ergens volgend jaar". De reden is simpel: het VAF heeft geen budget meer om toe te kennen aan nieuwe projecten.
...

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) schuift de deadline om projecten in te dienen op van oktober naar "ergens volgend jaar". De reden is simpel: het VAF heeft geen budget meer om toe te kennen aan nieuwe projecten. Zakelijk leider Hans Everaert: "De middelen van het VAF worden steeds sneller aangewend in de realisatie van goedgekeurde projecten, dit als gevolg van een versnelling van de gemiddelde financieringstermijn van langspeelfilms". Dit alles is een rechtstreeks gevolg van het succes van de tax shelter, een fiscale maatregel die mee het investeringsklimaat in de Belgische audiovisuele sector moet stimuleren. "In onze goedkeuringspolitiek gingen we altijd uit van een bepaalde vertraging. Vroeger was het zo dat een filmproject gemakkelijk tot 36 maanden nodig had om gefinancierd te geraken. Pas daarna konden de filmmakers effectief de toegezegde middelen bij het VAF opvragen," legt Hans Everaert uit. "Sinds vorig jaar zorgt de tax shelter voor een geleidelijke versnelling in de financiering van speelfilmprojecten. Momenteel bedraagt de termijn nog drie tot twaalf maanden, waardoor de geëngageerde middelen van het VAF in een versneld tempo worden uitgegeven. Met het opschuiven van de deadline voor nieuwe projecten hebben we een soort eenmalige inhaalbeweging willen maken. Maar op termijn zullen we extra middelen nodig hebben om dit tempo te kunnen blijven volgen," erkent Everaert. Hans Everaert denkt dat de bereidheid om met meer middelen over de brug te komen aanwezig is, maar heeft nog geen effectieve toezeggingen op zak. Het VAF beschikt over een jaarlijks budget van 12,5 miljoen euro, waarvan 2,5 miljoen euro verplicht moet worden aangewend voor tv-projecten. Een verhoging van het budget tot 16 miljoen euro noemt Everaert "ideaal". De budgetproblemen van het VAF zijn een bewijs dat de tax shelter werkt, en dat de Vlaamse filmindustrie een boost heeft gekregen. Maar het creëert wel een vreemde paradox: terwijl vroeger filmprojecten niet van de grond kwamen omdat ze geen privékapitaal vonden, komen toekomstige projecten in het gedrang omdat de structurele steun van het VAF niet langer verzekerd is. In 2005 werd er via de tax shelter voor zo'n 19,5 miljoen euro geïnvesteerd in filmproducties. Sinds de start van het systeem, in 2003, is er via de tax shelter voor ruim 38,7 miljoen euro geïnvesteerd. Maar het systeem wordt door de sector zelf met argusogen gevolgd. Er zijn enkele spelers op de markt gekomen die bedrijven aanzetten tot investeren in filmprojecten en daarbij een gegarandeerd rendement voorschotelen. Zegt een producent: "Dan spreek je niet meer over investeringen, maar over een fiscaal product. En overigens, hoe kan je een gegarandeerd rendement geven op een film waarvan je niet eens weet hoe die zal verkopen." Ook zou er bij bepaalde producties te veel geld - tot 30 % - blijven hangen bij een aantal tussenpersonen. Daarom werkt de producentenbond aan een ethische code waarin de spelregels nog eens duidelijk op een rijtje worden gezet. L.D.