De Brusselse lawfirms De Bandt, Van Hecke, Lagae en Loeff, Claeys, Verbeke versterken hun activiteiten in de Scheldestad. Als dam tegen een Hollandse invasie ?
...

De Brusselse lawfirms De Bandt, Van Hecke, Lagae en Loeff, Claeys, Verbeke versterken hun activiteiten in de Scheldestad. Als dam tegen een Hollandse invasie ?Grote Brusselse advocatenkantoren zoeken hun weg naar Antwerpen. In 1993 startten De Bandt, Van Hecke, Lagae (het grootste kantoor in België) en Loeff, Claeys, Verbeke met de uitbouw van een Antwerpse poot. De Bandt-Antwerpen breidde verleden jaar uit met drie partners en 4 medewerkers. Het telt vandaag 5 vennoten en 15 medewerkers rond advocaat Wilfried Goris. Loeff-Antwerpen trok verleden jaar 8 nieuwe medewerkers aan. Vandaag heeft Loeff met 6 vennoten en 22 medewerkers van alle Brusselse kantoren het sterkst geïnvesteerd in Antwerpen. Eén en ander ligt niet voor de hand. De economie van het arrondissement Antwerpen doet het minder goed dan in de rest van Vlaanderen. Is het niet paradoxaal dat Loeff net op zo'n moment naar de Scheldestad trekt ? "Allerminst," zegt John Stoop, de centrale spil van Loeff, Claeys, Verbeke-Antwerpen. "De gouden jaren zestig zijn voorbij. De winsten dalen, de concurrentie neemt toe. Havenbedrijven zijn meer op hun qui-vive en zullen eerder advies vragen voor ze bepaalde transacties doen. De scherpere concurrentie leidt ook tot meer rechtszaken. In beide gevallen zal een onderneming een advocatenbureau inschakelen." De komst van de Brusselse kantoren wordt in Antwerpen met argusogen bekeken. Zullen gevestigde kantoren marktaandelen verliezen ? "Niet per se," sust Stoop. "De juridische markt groeit. Bovendien bieden wij een specifiek dienstenpakket aan. Voor internationale operaties, zoals fusies en overnames, zal men eerder een beroep doen op een advocatenkantoor met een internationaal netwerk. Wij kunnen dat aanbieden."Dat neemt niet weg dat Loeff én De Bandt sterk investeren in de maritieme sector, toch traditioneel het terrein van gevestigde Antwerpse kantoren. Maritimisten van beide kantoren waren trouwens vroeger al actief op de Antwerpse markt. "Onze aanwezigheid versterkt het Antwerpse karakter van de balie," aldus Stoop. "Vroeger bestond de vrees dat Rotterdamse maritieme kantoren een deel van de markt zouden inpalmen. In zekere zin waren wij de Nederlanders voor en werpt onze aanwezigheid een dam op tegen een mogelijke invasie, zoals die ooit werd gevreesd."Loeff deed in 1996 alvast een sterke zet in de maritieme sector. Nadat havenschepen Leo Delwaide de balie vaarwel zei, stapten enkelen van zijn topmedewerkers over naar Loeff. Dit gaf binnen het advocatenwereldje aanleiding tot geruchten. Het Havenbedrijf Antwerpen zou immers, als onafhankelijke nv, onder stimulans van de havenschepen "spontaan" voor Loeff kunnen opteren in belangrijke rechtszaken. "Wilde speculaties," zegt Stoop. "Net of de havenschepen zich tot zo'n praktijken zou laten verleiden. Ik heb nog geen enkel dossier van het Havenbedrijf behandeld." JOHN STOOP (LOEFF, CLAEYS, VERBEKE-ANTWERPEN) De aanwezigheid van de Brusselse kantoren in de Scheldestad werpt een dam op tegen de Nederlanders.