De Brugse gemeenteraad besloot voor de tweede maal naar de Raad van State te stappen tegen de bouw- en milieuvergunning van Electrawinds voor zeven nieuwe windmolens langs de Pat- hoekeweg. Vlaams vice-premier Renaat Landuyt ( SP.A) - tevens lid van de meerderheid - onthield zich. Maar de oppositie legde op haar beurt een klacht neer bij de provincieg...

De Brugse gemeenteraad besloot voor de tweede maal naar de Raad van State te stappen tegen de bouw- en milieuvergunning van Electrawinds voor zeven nieuwe windmolens langs de Pat- hoekeweg. Vlaams vice-premier Renaat Landuyt ( SP.A) - tevens lid van de meerderheid - onthield zich. Maar de oppositie legde op haar beurt een klacht neer bij de provinciegouverneur wegens een mogelijk belangenconflict. In maart 2002 kwam Electrawinds met zijn eerste ontwerp. Maar het dossier botste op technische bezwaren van de stad. Zes maanden later volgde een nieuwe aanvraag. Begin december kwamen Electrabel en Nature Power samen met een tegenvoorstel voor dezelfde locatie op de proppen. In maart 2003 werden de nodige vergunningen echter aan Electrawinds verleend. Deze beslissing stootte op verzet van het Brugse stadsbestuur, dat bij de Raad van State een annulatie aanvroeg. Volgens de CD&V/SP.A-coalitie belast het project van Electrawinds de omgeving te veel. In zijn verslag van 26 juni maakte de auditeur van de Raad van State echter brandhout van dit argument. Volgende maand velt het rechtscollege een definitief oordeel. Toch geeft de stad zich niet gewonnen. Bij de Raad van State wordt nu een tweede procedure ingesteld. In een opmerkelijke lezersbrief aan de krant De Standaard (22 augustus 2003) trekt de Brugse burgemeester Patrick Moenaert (CD&V) fel van leer tegen de "versbakken progressieven, die achter aan elke boomgaard tegen een forse jaarlijkse vergoeding één windmolen inplanten". De burgemeester vergeet er wel bij te vermelden dat hij zelf ondervoorzitter van Electrabel Green Projects Flanders is, het voormalige Wind- enWaterkracht Vlaanderen. Belangenvermenging, roept de coalitie in koor. Volgens Moenaert is Brugge wel degelijk voorstander van alternatieve energie. "Niet minder dan 39 van de 59 Vlaamse windmolens staan op ons grondgebied. Bovendien hebben wij als eerste stad een eigen windplan opgesteld. We moeten namelijk vermijden dat windmolens lukraak worden neergepoot. Daarom verwerpen wij ook het voorstel van Electrabel Nature Power, waarvan ik tussen haakjes geen deel uitmaak."E.P. n