Al meer dan een halve eeuw meet het Deense Brüel & Kjaer alles wat trilt of lawaai maakt. Ook in ons land.
...

Al meer dan een halve eeuw meet het Deense Brüel & Kjaer alles wat trilt of lawaai maakt. Ook in ons land.Bedrijven waarvan de produktie niet mag stilvallen, worden al decennia lang kontinu bewaakt door de high-tech meetapparatuur van Brüel & Kjaer (B&K) : kerncentrales, boorplatforms, mijnen, chemische bedrijven... "Ons TAO-systeem (Toestand Afhankelijk Optreden) maakt periodieke onderhoudsbeurten overbodig, " verduidelijkt Wim Buyens van Bruel & Kjaer Belgium NV. "Pas als er iets wijzigt in het vaste patroon van trillingen en temperatuur, wordt ingegrepen. " Daarnaast vinden we de B&K-meettoestellen terug in produktontwikkeling, bij kwaliteitskontrole, in het onderwijs en bij consultancy-aktiviteiten.Buyens ziet vooral groei voor de divisie "Milieu", meer bepaald met het bestrijden van geluidshinder en het verhogen van de kwaliteit van de leef- en werkomgeving. Zo wordt bijvoorbeeld het geluidsniveau in de aanvliegroute van Zaventem permanent gekontroleerd door 17 B&K-meetzuilen. Andere toepassingen : rolgeluid van wagens, wiskundige modellen voor de verwachte geluidsoverlast van de HST, onderzoek naar geluidswerende wanden... Milieu-ambtenaren en politie gaan overigens vaak op pad met de "Investigator" van B&K, een elektronisch wondertje dat geluiden meet en analyzeert volgens tientallen parameters. Naast de produktie van meetapparatuur, ligt de kracht van Brüel & Kjaer in de dienstverlening ; op maat gesneden software, klantgerichte applikaties, haalbaarheidsonderzoeken, plus opleiding en training van de klant.Sinds vorig jaar heeft B&K Brussel geruild voor Holsbeek (Leuven), een beslissing die volgens Buyens vooral is ingegeven door de nabijheid van de universiteit en het researchpark van Haasrode. B&K maakt deel uit van de Duitse holding Agiv, die met 40.000 medewerkers jaarlijks goed is voor een omzet van 200 miljard frank. In diezelfde groep zit ook Hottinger Baldwin Messtechnik (HBM), gespecializeerd in elektrische metingen. B&K zelf telt 1350 werknemers, waarvan de helft in Kopenhagen en de rest over 77 vestigingen wereldwijd verspreid. Het boekt bijna 5 miljard omzet. Holsbeek vormt samen met een vestiging in Utrecht de afdeling Benelux, die 43 mensen tewerk stelt, hoofdzakelijk hooggeschoolden. De gekonsolideerde omzet van B&K Benelux beloopt afgerond 320 miljoen frank.WIM BUYENS (BRÜEL & KJAER) Meet onder meer welke vliegtuigen met te veel decibels landen in Zavemtem.