Slechts 45 panelen zijn bekend van Pieter Bruegel de Oude, de grootste schilder uit de zestiende-eeuwse Nederlanden. Het Kunsthistorisches Museum in Wenen heeft er maar liefst twaalf in zijn vaste collectie. Geen enkele andere verzameling ter wereld doet beter. Voor een belangwekkende tentoonstelling over Bruegel, nu zijn 450ste sterfda...