Jean-Claude Vandecauter staat aan het hoofd van de Brusselse vestiging van vastgoedbureau Knight Frank sinds 1983. Hij schetst de evolutie van het bedrijf.
...

Jean-Claude Vandecauter staat aan het hoofd van de Brusselse vestiging van vastgoedbureau Knight Frank sinds 1983. Hij schetst de evolutie van het bedrijf. IMMOTRENDS. Knight Frank is van oorsprong Brits? JEAN-CLAUDE VANDECAUTER(KNIGHT FRANK). De vennootschap werd opgericht in 1896, onder impuls van twee Britten: Knight en Frank. Aanvankelijk beperkte de activiteit zich tot hoogwaardig residentieel vastgoed. Vandaag is Knight Frank voor een Belg of een Duitser een makelaar als alle andere. In Londen daarentegen hebben wij een heel ander imago. Daar worden we beschouwd als het neusje van de zalm in immobiliën. De waarde van het verkochte residentieel vastgoed bedraagt nooit minder dan een miljoen pond (om en bij de 60 miljoen BEF). In de jaren 1960-1970, trachtte het bureau los te komen van dit enge imago, maar tot op heden maakt deze activiteit ongeveer 30% uit van de omzet in Groot-Brittannië. U bent ook nadrukkelijk aanwezig in landen buiten Groot-Brittannië?Wij hebben 130 kantoren, verspreid over vijf continenten. De uitbreiding geschiedde in de jaren '70-'80 door associatie, wat leidde tot hybride benamingen. Telkens werd de naam van de partner behouden en de onze ernaast geplaatst. In 1996 overtuigden wij onze leden ervan onder één naam te opereren om het imago van de groep te versterken. In de "Pacific" werken wij samen met een grote Australische partner: Bailleu, een van oorsprong Luiks familiebedrijf dat zich er in de negentiende eeuw heeft gevestigd. In de Verenigde Staten werken we samen met Equis, dat over een twintigtal kantoren beschikt. Wij zijn daarenboven een van de weinige agentschappen die ook op het Afrikaanse continent aanwezig zijn. In Nairobi, Kenia, werd immers onlangs een vestiging geopend. In welke sectoren is Knight Frank actief?Onze werkzaamheden evolueren naargelang van de specifieke lokale noden. Vanuit Londen zou men graag zien dat door elk kantoor eenzelfde dienstenwaaier wordt aangeboden. Maar in de praktijk richten wij ons redelijkerwijs op een nichestrategie in functie van de markt en de beoogde rentabiliteit. In België richten wij ons op transacties en in mindere mate op schatting, we doen hier dus niet aan projectmanagement en -beheer. Het hoofd van onze residentiële afdeling zou de activiteiten in België graag uitbreiden. Maar helaas zou dat niet rendabel zijn. De waarde van het vastgoed ligt te laag om het geheel van de exploitatiekosten te kunnen dekken, laat staan er nog winst aan over te houden.Hoe liggen de verhoudingen tussen de Brusselse vestiging en de groep?Algemeen gesteld, geeft Londen impulsen en beschikken wij over een grote mate van autonomie. Controle gebeurt vooreerst op het financiële vlak. Het is zo dat binnen de groep de groeiende wil bestaat om de afzonderlijke kantoren te integreren in een sterke keten. Wat ons in de eerste plaats noopt tot samenwerking met het geheel van de groep. We concentreren onze activiteiten op de Brusselse kantoormarkt en trachten deze uit te breiden zonder al te veel versnippering of te hoge kosten te veroorzaken. Afgelopen jaar realiseerden wij een omzet van 50 miljoen frank, maar dit resultaat weerspiegelt niet onze plaats op de markt omdat wij enkel transacties uitvoeren.Waar ligt volgens u de toekomst van de vastgoedmakelaar?Ik denk dat schatting op termijn een interessante ontwikkeling zal kennen, als gevolg van een niet aflatende stroom van bevaki's. Zij stijgen spectaculair in aantal en zijn zeer gegeerd bij investeerders. In België worden bevaki's jaarlijks geëvalueerd. Het is een activiteit die nog maar weinig winstmarge toelaat, maar die een mooie toekomst tegemoetgaat.V.P.