Opsplitsing activiteiten
...

Opsplitsing activiteitenVandaag, 4 juli, worden een deel van de operationele activiteiten van het oude Brinvest overgeheveld naar een nieuwe vennootschap. Voor notaris Paul Maselis in Brussel wordt het "nieuwe Brinvest", zij het onder een andere benaming, opgericht. De oprichters waren begin deze week bij het afsluiten van deze rubriek nog koortsachtig op zoek naar een nieuwe naam voor hun geesteskind. De nieuwe investeringsmaatschappij krijgt 150 miljoen frank aan vers kapitaal mee. Dat startkapitaal wordt onderschreven door vier partners, die elk tekenen voor een gelijk percentage (25 %) van de aandelen. Het startkapitaal kan zo nodig binnen de kortste keren worden opgetrokken met 250 miljoen frank tot 400 miljoen frank. In de "joint venture" vinden vier partijen elkaar terug : Belcofi (uit de stal van Ackermans & van Haaren) van Luc Bertrand, de holding Koceram van de Kortrijkse ondernemer Christian Dumolin, Mercator Verzekeringen vertegenwoordigd door Ronald Everaert en Tosalu van West-Vlaming Luc Desimpel. Christian Dumolin wordt voorzitter van de raad van bestuur en Luc Loose, gewezen topman van Brinvest, wordt gedelegeerd bestuurder. Volgens Luc Loose worden de nog resterende operationele activiteiten van het oude Brinvest overgenomen door de nieuwe maatschappij. Die "erfenis" heeft onder meer betrekking op een reeks van commerciële vastgoedprojecten (zeg maar winkelcentra) in België en op corporate finance diensten. Of, zoals een insider aangeeft : het "nieuwe Brinvest" wordt een specifieke West-Vlaamse zakenbank met zetel in Roeselare. Het "oude Brinvest" van zijn kant blijft, voorlopig, als holding verder bestaan en houdt (via een nieuw op te richten onderneming) participaties aan in bedrijven, zoals de Europabank. Tot vorig jaar stond de holding Brinvest in voor de (Vlaamse) verankering van de Bank van Roeselare (BVR), maar mede onder impuls van gedelegeerd bestuurder Luc Loose werden de BVR-aandelen verkocht aan Kredietbank (januari 1996). De Antwerpse holding Ackermans & van Haaren (AvH) nam enkele maanden later het grotendeels "ontklede" Brinvest over. De operatie van deze week lijkt te passen in de AvH-strategie om meer klaarheid te schenken in zijn structuur. Verleden week gebeurde een herschikking tussen Belcofi, Sofinim en de Nationale Investeringsmaatschappij (alle AvH). LUC BERTRAND (ACKERMANS & VAN HAAREN) Mee aan het roer bij een specifieke West-Vlaamse zakenbank.