IN ZES STAPPEN.
...

IN ZES STAPPEN.In het jongste nummer van Harvard Business Review (januari-februari) toont Peter Navarro de toekomst van de elektriciteitsbranche. Peter Navarro is Associate Professor of Economics and Public Policy van de Graduate School of Management, University of California, Irvine. Hij schrijft over energie en milieu. Vier boeken staan op zijn actief (onder meer The Policy Game en Bill Clinton's Agenda for America) en hij publiceert in Rand Journal, Journal of Economic Perspectives, Business Week, Harvard Business Review, Wall Street Journal. Peter Navarro pleit voor een herstructurering die de elektriciteitsmarkt opent voor alle aanbieders, want "dit zou een veel competitievere en efficiënte nutsindustrie meebrengen. En door een dramatische verlaging van de elektriciteitsprijzen zou het de wereldcompetitiviteit van de Amerikaanse industrie zeker voor elektriciteitsintensieve sectoren als aluminium, papier, rubber, textiel, staal, chemie, glas en auto's verbeteren." Peter Navarro stelt zes ingrepen voor om de elektriciteitsmarkt open te breken : 1. deregulering ; 2. verticale desintegratie ; 3. rechtstreekse contacten tussen kopers en verkopers ; 4. het bouwen van onderhandelings netwerken van kleine verbruikers ; 5. het verwerpen van het doorrekenen van de volle kosten van verouderde centrales ; 6. de prijszetting van de elektriciteit op basis van rendementen en niet op basis van systemen waarbij de kosten worden doorgerekend met daarbovenop een politiek onderhandeld rendement ( cost-plus-rate-of-return) (nvdr zoals in België). Peter Navarro : "Deze zes stappen vervangen de zwaar-op-de-handse controles en reguleringen van vandaag door lichte marktgeoriënteerde reglementen. Zij zouden de elektriciteitsindustrie verplichten om te veranderen van een opgeblazen en ondoelmatige dinosaurus die een hooggeprijsd massaproduct aanbiedt, in een innovatieve branche die wedijvert op basis van prijs, efficiëntie, speciale kundigheid en doorzichtig dienstbetoon." Een handvol elektriciteitsbedrijven loopt in de voorhoede van de ommekeer. UtiliCorp United in Kansas City snapt de mogelijkheden van het nieuwe markttype. UtiliCorp moet de grootste Amerikaanse retailer van elektriciteit worden. Het bedrijf werkt in acht Amerikaanse staten en in het buitenland. EnergyOne is UtiliCorps dochter voor de marketing en distributie van gedereguleerde merkelektriciteit. Een multimiljoenendollarcampagne verschijnt in magazines en op de tv-buis om het merk EnergyOne op te bouwen. Peter Navarro : "Veel nutsbedrijven hebben geen oog voor de veranderingen en verzetten zich tegen het onvermijdelijke. Met de opkomst van goedkopere, hoogefficiënte productietechnologieën, zal een nieuwe generatie van independent power producers ontstaan, en wordt de wetgever happig op de bevrijding van de elektriciteitsmarkt van de huidige reglementering. De geest is uit de fles." Het stadje Clyde in Ohio toont de weg. De gemeentebestuurders waren de hoge prijzen van Toledo Edison beu. Het gemeentebestuur sloot een verbond met de grootste werkgever van Clyde Whirlpool Corporation en bouwde met de hulp van de onderneming een hoogspanningslijn van 15 kilometer naar Ohio Power Company en een fijnmazig distributienet (10 miljoen dollar). Het leeuwendeel van Clyde en Whirlpool geniet vandaag van tarieven die 25 % lager liggen dan die van Toledo Edison. Peter Navarro : "In een branche in herstructurering moet het denken van de elektriciteitsbedrijven veranderen. Zij kunnen zich niet langer de luxe veroorloven van een massaproduct te verkopen aan een gevangen klant ( captive customer) aan een gereguleerde monopolieprijs."