1 jaar geleden. Met Hugo Lasat komt voor het eerst een Vlaming aan het hoofd van Degroof Petercam. De grootste onafhankelijke private bank van het land heeft enkele moeilijke jaren achter de rug. Ze is door de toezichthouders op de vingers getikt voor ernstige tekortkomingen in haar antiwitwasbeleid. Lasat zegt in Trends dat de herstelwerkzaamheden zo goed als afgerond zijn. Hij wil vooruitkijken en opnieuw aanknopen met groei in alle vier activiteiten van Degroof Petercam. Geografisch ligt de focus in private banking voortaan op België, Frankrijk en Luxemburg, zegt Lasat.
...

1 jaar geleden. Met Hugo Lasat komt voor het eerst een Vlaming aan het hoofd van Degroof Petercam. De grootste onafhankelijke private bank van het land heeft enkele moeilijke jaren achter de rug. Ze is door de toezichthouders op de vingers getikt voor ernstige tekortkomingen in haar antiwitwasbeleid. Lasat zegt in Trends dat de herstelwerkzaamheden zo goed als afgerond zijn. Hij wil vooruitkijken en opnieuw aanknopen met groei in alle vier activiteiten van Degroof Petercam. Geografisch ligt de focus in private banking voortaan op België, Frankrijk en Luxemburg, zegt Lasat. Nu. Degroof Petercam verkoopt begin 2022 zijn Zwitserse private bank aan sectorgenoot Gonet & Cie in Genève. Daarmee bevestigt de bank haar nieuwe geografische focus. Daarvoor heeft het al haar Spaanse privatebankdochter van de hand gedaan. Daarnaast komt Degroof Petercam vooral in het nieuws met enkele personeelswissels. Bruno Colmant, de voorganger van Lasat die de privatebankingdivisie leidt, verlaat de bank en wordt vervangen door Sabine Caudron. Ook de zakenbank krijgt met Pieter-Jan Van de Walle een nieuw hoofd. Filip Depaz wordt benoemd tot chief operating officer. 10 jaar geleden. Ford Genk, de grootste werkgever in Limburg, gaat dicht. Aan de Henry Fordlaan, in het zuiden van Genk, komt 130 hectare industrieterreinen vrij voor een nieuwe ontwikkeling. Ford is de eigenaar van de site, die niet echt als een toplocatie wordt omschreven. De terreinen liggen niet vlak bij een autosnelweg, maar het nabije Albertkanaal en spoorwegverbindingen maken de site wel interessant. Logistieke activiteiten lijken een logische keuze, temeer daar Limburg goed gelegen is met het oog op een Europese distributie. Nu. De site wordt omschreven als 'het wonder van Limburg'. In 2024 zal ze volgebouwd zijn. Er is sprake van 2.500 nieuwe banen. Genk Green Logistics heeft het bedrijventerrein mee ontwikkeld. De organisatie wil de site duurzaam doen groeien. Daarvoor is een logistiek en semi-industrieel complex van een kwart miljoen vierkante meter gebouwd. Diverse bedrijven hebben zich al op de site gevestigd. Het zijn logistieke spelers zoals Eddie Stobart, P&O Ferry Masters, Neovia Logistics, Nippon Express en H. Essers. Ook de bottelaar Konings uit Zonhoven komt naar Genk. 20 jaar geleden. Na drie jaar paars-groen moet de voormalige NMBS-topman Etienne Schouppe het veld ruimen aan het hoofd van het logistieke bedrijf ABX. De regering-Verhofstadt werkt aan een operatie waarbij de vroegere benoemingen - vaak christendemocraten - in overheidsbedrijven ongedaan moeten worden gemaakt. De regering heeft de normale procedures voor een selectie via Selor meer dan eens bijgestuurd, maar niet overal. Zo is Johnny Thijs gedelegeerd bestuurder van De Post geworden. Die beslissing is genomen op basis van zijn managementcapaciteiten, niet omwille van zijn politieke kleur. Nu. Na verloop van tijd ontstaan spanningen tussen de topmanagers van overheidsbedrijven en de politieke wereld. Niet zozeer over het beleid rond de benoemingen, wel over de inmenging van de politiek in de dagelijkse werking van het bedrijf en over de hoogte van de managerslonen. Vooral de PS laat zich niet onbetuigd. De partij raakt op ramkoers met Belgacom-CEO Didier Bellens, nochtans een PS-pion. Bij bpost vertrekt Thijs in 2013 na onenigheid over de halvering van zijn loon. Tijdens de regeerperiode-Michel (2014-2018) worden enkele door de PS gesteunde figuren bedankt voor bewezen diensten.