1 jaar geleden. Elon Musk is de rijkste mens ter wereld met een vermogen van ongeveer 270 miljard dollar, stelt het zakenblad Forbes. Musk zag zijn vermogen in twee jaar met 250 miljard dollar aandikken. Dat komt vooral door de steile vlucht van het aandeel van Tesla, waar Musk ongeveer 17 procent van bezit. Met die participatie als onderpand heeft hij zwaar geleend, om een imperium uit te bouwen. Musk veroorzaakt wel een koersval wanneer hij voor 8 miljard dollar Tesla-aandelen verkoopt. Hij heeft cash nodig, om de belastingen op een aandelenbonus bij Tesla te betalen en om nieuwe investeringen te financieren.
...

1 jaar geleden. Elon Musk is de rijkste mens ter wereld met een vermogen van ongeveer 270 miljard dollar, stelt het zakenblad Forbes. Musk zag zijn vermogen in twee jaar met 250 miljard dollar aandikken. Dat komt vooral door de steile vlucht van het aandeel van Tesla, waar Musk ongeveer 17 procent van bezit. Met die participatie als onderpand heeft hij zwaar geleend, om een imperium uit te bouwen. Musk veroorzaakt wel een koersval wanneer hij voor 8 miljard dollar Tesla-aandelen verkoopt. Hij heeft cash nodig, om de belastingen op een aandelenbonus bij Tesla te betalen en om nieuwe investeringen te financieren.Nu. Tesla is bijna de helft van zijn aandelenkoers kwijt. Het vermogen van Elon Musk is gezakt tot ongeveer 210 miljard dollar. Hij is nog de altijd de rijkste mens ter wereld, én hij heeft een nieuw speeltje. Na een maandenlange soap heeft hij in november Twitter gekocht voor 44 miljard dollar. Daarvoor heeft Musk zichzelf en het bedrijf in de schulden gestoken. De overnameprijs is te hoog. Zelfs na het ontslag van bijna de helft van de medewerkers is er geen zicht op een duurzame rendabiliteit of omzetgroei. 10 jaar geleden. België en Frankrijk hebben 5,5 miljard euro vers kapitaal in Dexia gepompt, om een faillissement te vermijden. Dexia is de restbank die is overgebleven nadat de Belgische bankactiviteiten (Belfius) uit de groep gehaald zijn. Het verse kapitaal moet de nieuwe CEO, Karel De Boeck, tijd en ruimte geven om de restbank op een ordentelijke manier te liquideren. De Boeck zegt in een gesprek met Trends dat dit wellicht de laatste keer is geweest dat de overheid de noodlijdende bank moet bijspringen. De kapitaalinbreng van 5,5 miljard moet volgens hem volstaan. Hij wil de bank tegen 2018 weer winstgevend maken.Nu. Vanaf 2013 gaat de langetermijnrente steil naar beneden. Dexia, dat zich ingedekt heeft tegen een renteverhoging, moet almaar meer cash deponeren als onderpand voor zijn renteswaps. Daardoor stijgen de financieringskosten en is het businessplan achterhaald. In 2016 volgt Wouter Devriendt Karel De Boeck op als CEO. Hij kiest ervoor de balans van Dexia versneld af te bouwen. Dankzij de stijgende rente is het balanstotaal per eind juni 2022 onder 78 miljard euro gezakt. Daardoor lijkt Dexia verlost van zijn zwaarste molensteen en neemt de kans toe dat de kapitaalbuffers van de bank standhouden. 20 jaar geleden. Bij de Belgische vakbonden gaan miljoenen euro's om. De budgetten van de drie klassieke vakbonden zijn samen goed voor zo'n 400 miljoen euro. Maar ze blijven over het algemeen discreet over hoeveel in hun stakingskas zit. Daarover communiceren ze niet, omdat anders duidelijk zou zijn hoelang de werkgevers kunnen wachten tot een staking doodbloedt. Wel is bekend dat de christelijke vakbond ACV over voldoende middelen beschikt om voor minstens een week stakingsgeld te kunnen uitbetalen. Op basis van het aantal leden zou zo'n 337 miljoen euro meteen beschikbaar zijn.Nu. De inkomsten van de drie grote vakbonden zijn in 2017 opgelopen tot 733 miljoen euro. Recentere cijfers zijn moeilijk te achterhalen. Wel is geweten dat de vakbonden door de dalende werkloosheid de hand op de knip moeten houden. Daardoor stroomt minder geld naar hun kassen voor de uitbetaling van de uitkeringen. Over de stakingskassen blijven ze nog even mysterieus. Bekend is dat het ACV zijn middelen een tijd op een buitenlandse rekening heeft gezet. Dat is volgens de vakbond nodig om ze te beschermen tegen een opeising of bevriezing door politieke partijen die hen minder gunstig gezind zijn.